web analytics

Category Archives: Hummer og kanari

Hummer og kanari

Kvite forteller vitser #14

image

– En gang startet jeg en klubb for menn med erektil dysfunksjon. Det var en flopp.

– Åååå?

– Det var ingen som kom.

Hummer og kanari

Manndomsprøva

5081167157_1e700a4824_o

Eg veit ikkje om du hugsar det, men i fjor skreiv eg om min pågåande kamp mot alt som veks og gror fortare enn eg rekk å klippe det ned i hagen min. Mange engasjerte seg i den saka, eg fekk tilbakemeldingar, og det set eg pris på. Her kjem difor ei oppdatering på situasjonen. Kampen mot naturen er på ingen måte over.

Eg var den gongen redd for at min trufaste grasklippar Rocinante var avgått ved døden. Det hadde eg rett i. Eg fekk aldri liv i han att. Den økonomiske situasjonen gjorde at eg måtte skaffe ein erstatning frå aller nedste hylle. Eg gjekk til innkjøp av ein elektrisk grasklippar frå Europris. Eg trur den kosta rundt 500 kroner, inkludert ein lang skøyteledning. Han er eit skjelvande skaberakkel. Når eg pluggar han i og trykkjer på startknappen, kjennest det som om eg skal til å støvsuge plenen.

Bensinklipparen gav meg ei god kjensle av å vere verd noko. Av å vere ein mann i ein manns verd. Ein som får ting gjort. Bensin og eksosdunsten han la igjen stimulerte testosteronet, og pumpa opp både maskulinitet og libido. Den elektriske klipparen gir ikkje same godkjensla. Han er litt for lav, slik at eg må bøye ryggen for å skyve han rundt på plenen. Duknakka vraltar eg rundt og gjer mitt beste for å ikkje køyre over leidninga. Den same leidninga som fell ut heile tida, fordi eg trør på den, eller har klart å snurre den rundt plommetreet. Og kvar gong klipparen stoppar må eg snu maskina på ryggen og reinske for gras, elles nektar den å starte att.

Det er ingen godlyd av ein brummande bensinmotor. Ikkje noko godlukt av korkje bensin eller eksos. Testosteronet er i fritt fall. For kvar duknakka runde i hagen kjenner eg meg meir og meir som ein jentemann. Rocinante står framleis i skråninga og ventar på at eg finn ut kvar eg skal gjere av han. Eg kastar eit blikk opp på han, medan eg pluggar i leidninga for n’te gong. Tenkjer på alt som var, og svel unna ein klump i halsen. Trykkjer på start og held fram med å støvsuge graset. Det blir i det minste kortare.

Årets hageprosjekt i hjorthehiet er å få på plass ein platting i hagen. Gjere det litt meir hyggeleg å fyre opp grillen, samstundes som eg får mindre gras å klippe. Vinn-vinn. Men det stod igjen ein helsikes gamal stubbe etter treet som vi kappa ned for nokre år sida. Kan vi ikkje bygge plattingen over rota da, føreslo eg, men av ein eller anna grunn kunne vi ikkje det. Rota måtte vekk. Men korkje eg eller mi kjære har tid til slikt. Ikkje orkar vi heller. Orkar ikkje tenke på det ein gong. Eg er ubrukeleg til slike oppgåver, og vi eig ikkje eit einaste verkty til ein slik jobb.

Kanskje vi kan betale nokon for å fjerne den gamle stubben for oss, spurde eg forsiktig. Det var ein plan som tiltala meg. Ein plan som eg tenkte kunne bygge opp litt av manne-imaget mitt igjen. Vel og bra at eg, som ekte mann, burde klare å fjerne rota sjøl, men ein mann som betalar andre menn for å gjere jobben må jo vere endå høgare på stigen. Ein mannemann. «The Devil fools with the best laid plans», syng Neil Young i «Alabama».

Sjølv ikkje dei beste planar er trygge for Satans inngripen. Sånn har eg det med svigermor. Etter å ha fått nyss i at det hadde vore ein kar i hagen for å sjå på rota, tok ho affære. Det var da for gale å bruke pengar på slikt? Ho og svigerfar kunne vel hjelpe? Sjå, her har de spade og spett. Berre grav fram stubben, så kjem vi med motorsag og talje og dreg han opp fortare enn svint.

Sambuaren brukte ein dag eller to på å grave fram rota, medan den jentemannen ho bor saman med tok ut av oppvaskmaskina og passa ungane frå å gå i vegen. Svigerfar saga og talja opp stubben. Eg måtte gå på butikken og kjøpe Pepsi til arbeidarane. Tilfeldige besøkande som kom forbi kalla meg for Einball, og lurte på om eg ikkje skulle hjelpe til med rota. No har vi eit hol i hagen som går nesten til Kina. I det holet skal eg gøyme liket av ein gamal grasklippar, samt minnet om ein tapt manndom.

Er det nokon som vil vere med på makramé-kurs?

Hummer og kanari

Og nå: Et ord fra våre sponsorer:

XXL

Hummer og kanari

Kvite forteller vitser #13

image

– Vet dere hva reptiler foretrekker når de skal ruse seg?

– Mariguana.

Hummer og kanari

Kvite forteller vitser #12

image

– Vet du hvor mange døde mus som skal til for å skifte en lyspære?

– Nei?

– Ikke jeg heller, men det er mer enn fem for det er fortsatt kølmørkt i kjelleren!

%d bloggers like this: