web analytics

– Må vurdere forvaringsstraff for overfallsvoldtekter

– Nesten uten unntak er det helt uskyldige kvinner som rammes. Og en slik krenkende og alvorlig forbrytelse som en overfallsvoldtekt er, bør gi minst 10 års fengsel.

– Siv Jensen mener det nesten uten unntak er uskyldige kvinner som rammes.

Leave a Reply

%d bloggers like this: