web analytics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/a/2/hjorthen.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Faktasjekkflisespikking

screenshotutklipp fra Budstikka
screenshotutklipp fra Budstikka

Av en eller annen grunn følger jeg Budstikka på Facebook. På den måten kom jeg i dag over en sak om 21 år gamle Anita, som er plassert på eldrehjem. Skriver Budstikka da. Men er det sant? Stortinget har jo sagt at ingen unge skal plasseres på sykehjem mot sin vilje? Har Budstikka dekning for denne påstanden, eller er det nok et eksempel på at media svartmaler situasjonen innen norsk helse, pleie og omsorg? La oss ta en titt på hva de skriver:

Anita er 21 år gammel. For tre måneder siden ble hun plassert på sykehjem sammen med eldre beboere.

Det er fredag ettermiddag på Bråset bo og omsorgssenter i Røyken. Noen har limt en papp-plakat på veggen til venstre for døren. «Velkommen til rehabiliteringsavdelingen», står det på den, men ingen har skrudd ned skiltet som viser at dette egentlig er en helt vanlig sykehjemsavdeling.

– De kan kalle det hva de vil. Bråset er et sykehjem og dette er en sykehjemsavdeling, de har bare skiftet skiltet på døra. De som jobber her er kjempesøte, flotte, flinke mennesker, og fysioterapien er bra, men de har jo hverken plass eller det utstyret en rehabiliteringsavdeling burde ha.

Dette høres ikke helt bra ut, men la oss ta en sjekk på hva Bråset bo og omsorgssenter er for noe.

Nettsidene til Asker kommune er enig med Budstikka og Anita, her står det:

Bråset bo- og omsorgssenter er et sykehjem med plass til 200 beboere. Sykehjemmet ligger i Røyken kommune.
Selskapet er et interkommunalt selskap som eies av Asker og Røyken kommuner. Asker kommune eier 50% av sykehjemmet.

Men vi vet at norske kommuner ikke alltid er like flinke til å oppdatere nettsidene sine. Vi graver litt mer i materien, og da finner vi denne informasjonen.

Bråset er et av Norges største bo- og omsorgssentra, med 200 enerom. Sentret er bygget etter moderne prinsipper for drift og organisering. Asker kommune eier bo- og omsorgssentret og drifter dette sammen med Røyken kommune. Asker disponerer 100 senger, hvorav 60 korttidsplasser. Av disse er 5 senger definert til lindrende behandling og 9 senger til rehabilitering. På den måten har kommunene allerede utviklet et grunnlag for å etablere et lokalmedisinsk senter og iverksetter et arbeid med mål om å videreutvikle og etablere et lokalmedisinsk senter.

Dette er fra en rapport der man planlegger utvikling og etablering av et lokalmedisinsk senter nettopp ved Bråset bo og omsorgssenter. Rapporten ser for seg at dette skal være ferdig høsten 2012. Tidligere i sommer søkte Bråset etter ny daglig leder, og i annonsen omtaler man seg selv på denne måten:

Bråset er en av landets største bo- og omsorgssentre med 11 avdelinger. Det er organisert som et interkommunalt selskap med Asker og Røyken kommuner som eiere.
Organisatorisk er senteret delt i to seksjoner. Seksjon langtid har somatiske avdelinger og demensavdelinger. Seksjon korttid har foruten 3 avdelinger med ordinære korttidsplasser også lokalmedisinske tjenester for lindring, rehabilitering og forsterket korttid.
Bråset inngår som en viktig samarbeidspartner mellom eierkommunene og Vestre Viken Helseforetak med hensyn til samhandlingsreformen.

Hva kan vi konkludere av dette? Jo, Bråset hadde allerede mens det var et mer rendyrket sykehjem avsatt en del senger til rehabilitering. Samhandlingsreformen har så kommet inn, og Bråset er nå i ferd med å bli et sykehjem der man også har lokalmedisnske tjenester som rehabilitering i samme bygget. Dette er jo Stortinget og Arbeiderpartiets store plan, at pasientene skal ut fra sykehusene så fort som mulig, og behandles i kommunene. Bråset ER et sykehjem, men det er ikke bare et sykehjem. Aina er der på rehabilitering, hun har ikke en sykehjemsplass.

Faktasjekken vår må dermed bli at Budstikkas overskrift er Misvisende. Man kunne kanskje kritisert kommunen for at rehabiliteringstilbudet ikke er godt nok, hvis det er grunnlag for det, men koker man det ned er kritikken her hovedsaklig at rehabiliteringsplassen er i samme bygg som gamle folk, og at kommunen er like dårlige til å oppdatere skiltingen som de er til å oppdatere hjemmesidene sine.

9 Comments

 • 24 August, 2013 - 1:51 pm | Permalink

  Det er vel her sakens kjerne ligger:

  “Så hvor burde Anita ha vært?

  – På Sunnaas, eller en skikkelig rehabiliteringsavdeling på sykehus, sier hun selv.

  – Vi har søkt Sunnaas, men fått avslag. Fastlegen min har klaget på avslaget, men foreløpig ikke fått svar.”

  Jeg er jo lettet over at situasjonen ikke er slik i Norge at vi har massevis av unge mennesker i sykehjem og behov for egne yngreavdelinger i kommunene. Sykehjem er jo ikke et aldersspesifikt tilbud, men det er nå en gang slik at jo eldre man blir jo større er sjansen for at man trenger et.

  Og det er jo bra at unge også kan være på sykehjem i sin kommune. Men det er ikke nødvendigvis den beste løsningen at man er i rehabilitering i egen kommune. For, ja, miljøet rundt en betyr mye. Og for denne dama her så hadde det antakelig vært bedre for henne om hun kunne vært på Sunnaas. Og det er jo synd om Samhandlingsreformen gjør at pasienten ikke får det tilbudet som er best for ham eller henne. Geografi er ikke alt.

 • Arne Hjorth Johansen
  24 August, 2013 - 2:00 pm | Permalink

  Sunnaas er selvfølgelig veldig flinke, men de kan ikke ta alle rehab-pasienter i landet.Jeg tror ikke jeg skal bevege meg inn på noen diskusjon om hvilket behandlingsnivå hun skal behandles på, eller hvor hun i så fall får best behandling på riktig nivå. Jeg ville bare påpeke at hun egentlig ikke er på sykehjem, hun er på rehabilitering som tilfeldigvis er samlokalisert med et sykehjem.

  • 24 August, 2013 - 4:14 pm | Permalink

   Jeg tror vi ikke trenger så fryktelig mye helsefaglig bakgrunn for å skjønne at det kan være ugreit for et ungt menneske som er klar i hodet å bli plassert sammen med demente pasienter (for man må som regel være veldig dement for å få en plass på sykehjem). Samme om det teknisk sett er en rehab-plass. At journalisten har gjort en slett jobb med å gjengi fakta er en annen ting.

   • Hjorthen
    24 August, 2013 - 4:45 pm | Permalink

    Det er nok ikke plagsomt mange demente pasienter som bruker korttidsplassene, og i hvert fall ikke på rehabiliteringsavdelingen. Man får knapt plass på rehab om man er dement.

 • 24 August, 2013 - 7:39 pm | Permalink

  Arrrgg! 🙁 Don’t confuse me with facts.

 • 22 October, 2013 - 9:02 pm | Permalink

  Hei!

  Nå er det meg saken handler om, og jeg vil bare si at selv om jeg har en rehabiliteringsplass, så er den på sykehjemmet. Denne avdelingen hører til sykehjemmet på lik linje med de andre avdelingene, og selv de ansatte sier at de jobber på sykehjem. At intensjonen er å skape et senter med lokalmedisinske tjenester som liksom skal være for alle, endrer ikke det faktum at det er et sykehjem når det kommer til hvordan ting fungerer i praksis. Det ser veldig fint ut på papiret, men slik utforming og tilstanden er, er det ikke like fint i virkeligheten. Man kan ha all verdens gode intensjoner og meninger med et sted, men det nytter ikke så lenge det ikke har noe å si for virkeligheten.

  Nå er ikke jeg ute etter å henge ut Bråset eller enkeltpersoner; jeg ønsker å sette fokus på at unge blir plassert på institusjoner med bare eldre (sykehjem), selv om Stortinget har sagt at det ikke skal skje, i stillhet uten at noen reagerer. For tro meg, det skjer mer enn vi vet. Og uansett hva man kaller stedet, endrer ikke det på virkeligheten. Dette er ikke en ønsket situasjon for en ung person, det er faktisk ikke slik det skal være. Det har flere innrømmet. Å si at jeg ikke er på sykehjem blir tull, for det er det, det er selv om dette er en avdeling for rehabilitering. Flere av de eldre som har vært her, har blitt sendt videre til langtidsplass eller korttidsplass her på huset. Andre kommer heldigvis tilbake til hjemmet sitt. Jeg er pleietrengende og trenger døgntilbud. Jeg trenger også intensiv rehabilitering (da jeg ble plassert på denne avdelingen var jeg syk for rehabilitering, men jeg fikk beskjed om at det var det beste av to onder), for jeg holder ved håpet om at jeg vil få bedre funksjonsnivå igjen. Jeg kan hverken sitte eller holde mitt eget hode lenger, så akkurat det at jeg er lam fra livet og ned er feil. Funksjonshemningen min rammer nå fra nakken og ned, men jeg er heldigvis ikke helt lam. Så vil jeg si at denne avdelingen når det kommer til utforming ikke skiller seg noe ut fra resten av avdelingene her. Terapeutene selv har sagt at dette ikke en gang er et optimalt sted å drive rehabilitering når det kommer til plass og utstyr. Det er ikke rettferdig for hverken dem eller pasienter her uansett alder. Alle de andre pasientene på sykehjemmet har fysioterapeuter som kommer til dem om nødvendig, og disse terapeutene disponerer et rom kliss likt som treningsrommet her. I din refleksjon høres det lett ut som at denne delen er isolert og fungerer som noe helt eget, uavhengig av resten. Det er ikke tilfelle, og pasienter fra de andre avdelingene kan delta på trimmen her. Vi er ett, selv om vi har hver vår del.

  Det burde vært institusjoner/boliger ala Tangerudbakken for fysisk funksjonshemmede som trenger heldøgns pleie. Nei, det er heldigvis ikke mange unge som meg, men da kunne kommuner/fylker/regioner gått sammen og opprettet institusjoner for yngre brukere. Men det er en annen sak.

  Det skjer ting her, og dette er omgivelser som ikke er et godt sted for en ung person å skulle bo og utvikle seg i. Jeg kommer ikke bort med det første og har allerede bodd her i fem måneder. Vil du få et bedre innblikk i min situasjon så kan du ta en titt på bloggen min.

  • Arne Hjorth Johansen
   27 October, 2013 - 5:22 pm | Permalink

   Det er en rehabiliteringsavdeling, som er samlokalisert med et sykehjem, hvilket det jo kan være fordeler og ulemper med. Ut fra din beskrivelse virker det jo som om den fungerer slik den skal, de eldre som er innom blir sendt videre til lang eller korttidsplass på huset, andre drar hjem igjen. At de som bor på selve sykehjemmet kan nyttiggjøre seg trimmen på rehabavdelingen, og at bygget er ett, selv om dere også har hver deles del, er egentlig en god ting, og sikkert tilsiktet.

   Jeg kan selvfølgelig ikke vite hvordan det egentlig er på Bråset, jeg leser jo bare det som står på nettet, og fra det jeg leser i nettaviser og på bloggen din, tror jeg du har rett i at du burde hatt et annet tilbud. Men jeg synes altså det er uærlig å fremstille det som om du er på sykehjem, for det er du ikke, selv om du opplever det slik. (Og sikkert synes det er fryktelig irriterende at jeg synser i vei om dette)

   Ja, jeg synes nok også at institusjoner ala Tangerudbakken for fysisk funksjonshemmede som trenger heldøgns pleie hadde vært en god ide . Det er imidlertid delte meninger om dette. De funksjonshemmedes egne organisasjoner er vel i mot det tror jeg, de vil unngå alt som minner om institusjoner og “ghettofisering” av funksjonshemmede. Jeg forstår de argumentene også.

   Som du sier, Stortinget har bestemt at unge ikke skal være på sykehjem, og jeg vet i hvert fall at fylkeslegen her i fylket er veldig på hugget på dette. Dukker det opp noen tilfeller går det ikke lenge før rapport utbes om hvorfor vedkommende ikke har fått et annet tilbud. Dette kan selvfølgelig være variabelt i andre fylker, det er vel forskjell på fylkesleger også. Problemet i ditt tilfelle er at du bare er på rehabilitering, og ikke verken på korttids eller langtidsplass. Mulig det gjør at du går under radaren, eller at kommunen slipper unna med akkurat den unnskyldningen, men det er klart at om du har vært på rehabilitering i et halvt år, og man fortsatt ikke har noen ide om hvor lenge du skal være der, da spørs det nok om ikke det snart er på tide at fylkeslegen tar affære. Det er greit å gi unge en sykehjemsplass om de ønsker det selv, det forekommer faktisk, eller i en begrenset periode mens man får på plass et annet og mer egnet tilbud. Men ingen unge skal plasseres permanent på sykehjem, det er vel alle enige i.

 • 22 October, 2013 - 9:10 pm | Permalink

  Og til slutt ville jeg si at det er greit å finne faktafeil etc i medias fremstilling, men hvordan tingenes tilstand er her er det jeg som vet, og du skulle bodd her og levd og observert alt selv. Da ville du skjønt hvordan tingene egentlig er i denne saken.

 • 19 November, 2013 - 11:23 am | Permalink

  Alle som har vært på Bråset vet at det er et sykehjem. På hjemmesiden til kommunen kan du lese én type fakta, blant annet at det ikke heter sykehjem, men bo- og omsorgsssenter med rehabiliteringsavdeling. Men hvis du drar til Bråset og går gjennom korridorene der, så kan du observere en annen type fakta: Her bor det nesten bare veldig gamle og veldig syke mennesker som får pleie frem til de dør. Dette står ikke på hjemmesiden til kommunen, men det er likevel fakta. Å plassere et gammelt menneske i disse omgivelsene kan være hjerteskjærende, men nødvendig. Å plassere et ungt menneske som skal bli friskt her, er et overgrep. Og skal jeg driste meg til en tolkning, så handler ikke denne løsningen om helse. Den handler om økonomi.

 • Leave a Reply

  %d bloggers like this: