web analytics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/a/2/hjorthen.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Løgn og statistikk

Nå har ikke jeg peiling på statistikk og hvordan man beregner antall døde i krise og katastrofeområder mest nøyaktig. Ikke bryr jeg meg så mye om hvorvidt The Lancet kan regnes som et prestisjetungt magasin heller, men jeg har registrert at de nok en gang har presentert en undersøkelse som estimerer antall døde irakere siden invasjonen. Det kan være over 600 000 sies det, og akkurat som sist gang så er det ikke alle som tror noe større på tallene.

Vampus angrer f.eks på at hun ikke fulgte med i statistikktimene på BI fordi da kunne hun kanskje forstått “hvordan The Lancet klarer å få til at 547 drepte i voldelige hendelser i Irak kan bli til 600 000. Og også hvorfor man bruker spørreundersøkelser for å finne ut av dette. Er det sånn man registrerer antall døde i Norge? Ringe et utvalg på tusen familier og høre hvor mange som har dødd det siste året og deretter gange det opp med et passende nummer?” Siden hun selv ikke kan bidra med så mye verken for å avkrefte eller underbygge tallene i undersøkelsen går hun over til å sitere Tim Blair.

Jeg har heller ikke så mye å bidra med når det gjelder å underbygge eller avkrefte tallene i undersøkelsen, men de som har peiling på statistikk og har lyst til å gjøre et forsøk finner undersøkelsen her i pdf-format. Metoden som er brukt i undersøkelsen skal være ganske så standard, og er den samme som brukes i andre krigssoner som f.eks Darfur.

Forrige gang Lancet presenterte en slik undersøkelse og antydet at opp mot 100 000 kunne være drept siden invasjonen ble tallene også trukket i tvil. Den gangen gikk Stephen Soldz fra ZNet gjennom undersøkelsen og konkluderte med at den var “extremely well-conducted and analyzed”. Han forklarer også litt om metodene som er brukt slik at det er lett forståelig for oss ikke-statistiske mennesker med tallangst.

Deltoid går ellers i rette med andre som har kritisert tallene her, og jeg har rappa alle disse linkene fra danske The Bistro bleargh. Der finner man også disse to linkene til to poster fra Crooked Timber som går igjennom dette på en ganske grundig måte.

For å runde av: Tror jeg at 600 000 har blitt drept i Irak i årene etter invasjonen? Jeg aner ikke, men undersøkelsen som The Lancet presenterer virker å være grundig gjennomført, den kan være det beste anslaget vi har, så lenge ingen bryr seg om å gjøre en omfattende kontrollsjekk her.

Hva var det man sa i krigens første måneder? We don’t do body counts? Hvorfor ikke mon tro?

10 Comments

 • 12 October, 2006 - 7:51 pm | Permalink

  Hvis en leser noen av rapportene fra amerikanske soldater som skryter av hvor mange irakere de har drept er vel tallene fra undersøkelsen heller noe lave?

  Og hvorfor teller ikke General Franks lik? Bortsett fra at han ikke har fingre nok og ikke vil ta av seg støvlene er det vel ikke utenkelig at han har ordre om ikke å gjøre det? Sånn at en etterpå bare kan blankt nekte for at andres anslag kan være riktige og late som om ikke veldig mange har dødd.

  Og jeg begynner å ha mistanke om at statistikk-kursene oss nerder tar på universitetet er litt mer interessante og kanskje tilogmed holder høyere faglig nivå enn dem på BI…

 • 12 October, 2006 - 8:09 pm | Permalink

  Dette har jeg svart på hos Vampus. Det er ikke spørsmål om hun kan statistikk. det er spørsmål om hun, og Tim B., egentlig har lest hva undersøkelsen handler om. Det handler om den totale forøkede dødeligheten i landet som en følge av krigen, og ikke om antall døde som følge av rene voldshandlinger. Dette sier jeg med forbehold om at jeg bare har lest ingressen.

 • 12 October, 2006 - 9:38 pm | Permalink

  Nei det stemmer det, og det var vel beregnet at “bare” 30 prosent av de døde ble drept av amerikanske eller britiske styrker. Hovedsynderen er altså den store økningen i sekterisk vold der nede?

 • 13 October, 2006 - 11:09 am | Permalink

  Det er en anerkjent metode forskerne har brukt for å komme fram til dette estimatet over antall døde etter USAs invasjon i Irak, så om ikke tallet er 100% riktig er det neppe alt for langt unna sannheten heller. Ergo er nok the VamPus ute på tynn is her…

  Før invasjonen var dødeligheten i Irak på 5,5 per 1 000 mennesker per år, mens den etter invasjonen har økt til 13,3 per 1 000 mennesker per år. Rundt 600 000 av de vel 650 000 dødsfallene forskerne mener er som følge av krigen, er voldsrelaterte. Når det gjelder The Lancet, er det et av de fem mest anerkjente medisinske tidsskriftene i verden, så det er litt av en prosess du må gjennom for å få noe på trykk der.

 • 13 October, 2006 - 1:04 pm | Permalink

  Før invasjonen så har vi ikke begrep om hva dødeligheten i Irak var, fordi folk som ble torturert og drept ble ikke registrert. Sjekk Amnesty. Den USA kritiske engelske organisasjonen Iraq Body Count mener tallene på antall sivile er maks rundt 48 500 – som for all del er 48 500 for mange, men et godt stykke unna 600 000. http://www.iraqbodycount.org/
  Deres metode er heller ikke god nok, de teller antall dødsfall rapportert gjennom mediene – både arabiske og engelskspråklige.

  The Lancets metode brukes gjerne i krisesituasjoner (ikke krigssituasjoner) som tsunamien, Darfur etc – hvor offentlige registre ikke er tilgjengelige. The Lancet hevder selv av 90% av de 547 dødsfallene de brukte som grunnlag for å hevde at 600 000 har blitt drept var understøttet av en dødsattest. Hvis dette er tilfelle vil det ikke være naturlig å sjekke ut offentlige registre i stedet for å drive med spørreundersøkelser?

  Så at 600 000 er drept i voldelige handlinger i Irak er altså – bare for å gjenta dette – basert på en spørreundersøkelse blant 1000 husstander hvor svarene viste at 547 personer var drept.

  Siden dere helt riktig påpeker at hverken jeg eller dere er noen eksperter overlater jeg ordet til noen som er det (fra artikkelen i NY Times):

  “Robert Blendon, director of the Harvard Program on Public Opinion and Health and Social Policy, said interviewing urban dwellers chosen at random was “the best of what you can expect in a war zone.”

  But he said the number of deaths in the families interviewed — 547 in the post-invasion period versus 82 in a similar period before the invasion — was too few to extrapolate up to more than 600,000 deaths across the country.

  Donald Berry, chairman of biostatistics at M. D. Anderson Cancer Center in Houston, was even more troubled by the study, which he said had “a tone of accuracy that’s just inappropriate.”

  Nå vet jeg ikke hvorfor det å sitere Tim Blair er diskvalifiserende – dersom The Lancet har rett så vil jo da flere ha dødd i Irak enn det gjorde i Tyskland under alliert bombing under krigen (mer enn 900 000 tonn) – så kan man jo velge hvem man er mest imponert over – presisjonsnivået til de allierte flygerne eller til irakiske terroraksjoner mot sivile.

 • 13 October, 2006 - 2:47 pm | Permalink

  “Før invasjonen så har vi ikke begrep om hva dødeligheten i Irak var, fordi folk som ble torturert og drept ble ikke registrert.”

  Vel, nå begynte de som står bak denne undersøkelsen å kartlegge dødsfall et år før invasjonen faktisk startet, og de har brukt de samme metodene hele tiden må man vel anta, så om man ikke har fakta så har man ihvertfall en pekepinn.

  Ellers så er det forsåvidt ikke diskvalifiserende å sitere Tim Blair. Ihvertfall ikke mer diskvalifiserende enn å sitere Zeyad fra Healing Iraq:

  “One problem is that the people dismissing – or in some cases, rabidly attacking – the results of this study, including governmental officials who, arguably, have an interest in doing so, have offered no other alternative or not even a counter estimate. This is called denial. When you have no hard facts to discredit a scientific study, or worse, if you are forced to resort to absurd arguments, such as “the Iraqis are lying,” or “they interviewed insurgents,” or “the timing to publish this study was to affect American elections,” or “I don’t like the results and they don’t fit into my world view, therefore they have to be false,” it is better for you to just shut up. From the short time I have been here, I am realising that some Americans have a hard time accepting facts that fly against their political persuasions.”

  Når det gjelder Iraq Body Count så er det riktig at de kun teller antall døde rapportert via mediene, og det er vel grunn til å tro at det tallet er en god del for lavt. Langt fra all vold blir rapportert i media, de begrenser seg gjerne til bilbomber eller andre mer spektakulære hendelser. Uansett viser vel både Iraq Body Count og Lancet-rapporten den samme klare tendensen til en ganske kraftig økning i antall sivile døde de siste par årene. Jeg lar Zeyad fra Healing Iraq få avslutte denne kommentaren jeg.

  “The people who conducted the survey should be commended for attempting to find out, with the limited methods they had available. On the other hand, the people who are attacking them come across as indifferent to the suffering of Iraqis, especially when they have made no obvious effort to provide a more accurate body count. In fact, it looks like they are reluctant to do this.”

 • 13 October, 2006 - 5:13 pm | Permalink

  On the other hand, the people who are attacking them come across as indifferent to the suffering of Iraqis, especially when they have made no obvious effort to provide a more accurate body count.

  Kall meg gjerne indifferent, men skal bare gjenta meg selv her – når the Lancet påstår at 90% av dødsfallene kunne belegges med dødsattester, betyr det at det finnes en offentlig registrering. Da finnern jeg det mer enn underlig at man ikke sjekker offentlige registre enten i stedet for eller i tillegg til en SPØRREUNDERSØKELSE om hvor mange døde man har. Men ok. Meg om det.

 • 13 October, 2006 - 5:16 pm | Permalink

  Forøvrig håper jeg at neste gang the Lancet nok en gang tar til orde for legalisering av narkotika så blir det omfavnet som anerkjent og seriøst av nordmenn da også. Ikke bare når de kommer med tall om døde irakere…

 • tb
  16 October, 2006 - 9:11 am | Permalink

  Hmmm, uten å gå inn i en diskusjon om det, kan man vel nevne at prsisjonen til de allerte bombingene av Tyskland, nok var ganske dårlig.. Faktisk. Den allierte bombestrategien var faktisk langt på vei en fiasko…

  Ellers er det fascinerende å se hvordan Vampus&Co i dette spørsmålet aregumenterer på måter som minner foruroligende om det ml’erne gjorde når de skulle benekte og/eller bortforklare f.eks. Pol Pots’ myrderier, for ikke å snakke om Stalin… Det er politisk motivert løgn, det er feil telt, dødsfallene skyldes andre ting osv)

  (Ky-gutter og Hundegutter på 60- og 70-tallet skrøt da i det minste av hvor mange kommunistiske gulinger våre gutter hadde klart å drepe i kampen for friheten…)

  Finner foresten alt for ofte likhetstrekk mellom den gamle ml’bevgelsen og dagens nykonservative/blåbloggere; i deres absolutte visshet om at de har sett den eneste sannhet, og at bare den ene sannheten finnes, og særlig i retorikk og argumentasjon, gjennomsyret av et politisk hat og en aggressiv nedlatendehet mot dem som ikke er enig emed dem, slik ml’erne terrosierte en del politiske talerstoler/fora på 70- og 80-tallet.. (Jeg (“jeg” her brukt fordi jeg ikke liker å skrive på vegne av andre)mener, at folk er unenige i det jeg mener, det er svært så greit (har som anarkist hatt stort utbytte av å diskutere f.eks. med libertarianere og slike), men når folk gir uttrykk for at de hater meg, og at jeg mener det jeg mener fordi jeg er komplett idiot og/eller har onde hensikter, da blir jeg litt satt ut.. (er det ikke “satt ut” det heter på urbansk nyspråk?;-))) Dette, en sånn religiøs politisk stil, var kjedelig og skremmende den gangen ml’erne drev med det, og det er kjedelig og skremmende nå, når “blåloggerne” driver med det. Da er det best å melde seg ut.

  hmmmm…
  når Lancet neste gang tar til orde for legalisering av narkotika, vil jeg som vanlig synes at de gjør en god jobb, antar jeg?

 • Pingback: indregard.no - Når Vampus har rett

 • Leave a Reply

  %d bloggers like this: