web analytics

Kvinner og kattekamp

Ser ein tilbake i avishistoria, kan lokalavisene våre knapt vise til ei kvinne i maktposisjon. At nyheitsbiletet som dagleg blir teikna i Sogn og Fjordane er prega av dette treng ein ikkje ein gong debattere. Det er garantert eit faktum. At menn har monopol på mediamakta i fylket hemmar samfunnsdebatten.

-Lederen i Firdaposten på kvinnedagen. Det går ikke frem av artikkelen om redaktør Vee vurderer å trekke seg for å bøte på situasjonen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: