web analytics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/a/2/hjorthen.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Løgn, forbannet løgn, og statistikk

3D Bar Graph Meeting
Creative Commons License photo credit: lumaxart

Det finnes drøssevis av mer eller mindre gode sitater om statistikk. Overskriften her er et av de mest kjente, og stammer fra Mark Twain, men vi kan jo dra et par til siden vi først er i gang. Evan Esar f.eks, skal ha sagt at statistikk er fiksjon i dens aller mest uinteressante form, og også at det er den vitenskap som kan bevise alt unntatt nytten av statistikk. Aasmund Brynildsen mente at statistikken er Satans form for matematikk: Her rekker tallet og tilfeldigheten hverandre hånden i kampen mot det individuelle.

Og siden vi er inne på Satan, George Gallup hevdet at han kunne bevise Guds eksistens ved hjelp av statistikk. Mens James Callaghan slo fast at man med statistikk kan bevise alt – også det motsatte.

Statistikk kan altså brukes til det meste, men presentert løsrevet og uten sammenheng så er den ofte ganske verdiløs. Noe vi vel får et godt eksempel på i denne posten her fra Tankekorset.

Det dreier seg om statistikker om innvandring og integrering, og innlegget består av en rekke påstander hentet ut fra statistikk fra SSB og andre steder, presentert for å underbygge hvorfor vi trenger en strengere integrerings- og innvandringspolitikk.

La oss ta dem i rekkefølge:

· Sysselsettingsgraden blant ikke-vestlige innvandrere er nesten 20 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for hele befolkningen.

Og årsaken til at det forholder seg slik er at man blant ikke-vestlige innvandrere finner en større andel flyktninger med kort botid i Norge, samt at kvinnene dessverre har en lav sysselsettingsprosent.

Det burde verken være noen overraskelse, eller noe spesielt godt argument mot at vi tar imot asylsøkere og flyktninger at det forholder seg slik. Eller skal vi bare ta i mot mennesker som er klare for å hoppe rett fra flyet og ut i arbeidslivet?

Hvem skal i så fall ta i mot de svakeste flyktningene?

Ellers så er vel dette et godt eksempel på svartmaling vil jeg tro, tallene er antagelig hentet via denne siden hos SSB der det i tillegg til at vi i fjerde kvartal i fjor fikk over 30 000 innvandrere i jobb, også står å lese følgende:

Sysselsettingsprosenten blant innvandrere med landbakgrunn utenom Europa og Nord-Amerika økte mer enn det som var gjennomsnittet for hele befolkningen. Mens landsgjennomsnittet viste en vekst på 1,6 prosentpoeng fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007, økte andelen sysselsatte blant innvandrere fra Asia og Afrika med henholdsvis 3 og 3,8 prosentpoeng.

Så det går jo i positiv retning, også med afrikanere og asiater.

· Trygdestatistikker viser at ikke-vestlige innvandrere har langt høyere trygdeforbruk enn befolkningen for øvrig.

Igjen, at ikke-vestlige innvandrere har høyere trygdeforbruk enn resten av befolkningen er ikke noen overraskelse. Asylsøkere og flyktninger fra Afghanistan, Irak eller Somalia vil naturlig nok være vanskeligere å sysselsette enn rene arbeidsinnvandrere fra Polen eller Sverige, og selvfølgelig er det enda lettere om du er en norsk nordmann fra Sykkylven.

Vi skal også huske på at innvandrere ofte er henvist til jobber som er fysisk krevende, og at de alene av den grunn har større risiko for å bli utslitt og uføretrygdet enn snittet av befolkningen.

Innvandrere har dårligere økonomi enn resten av befolkningen, og vi vet at dette fører til økt risiko for helseplager, med tilhørende overføringer fra trygdebudsjettet. Det hadde vært interessant å se en sammenligning av innvandrerbefolkningen, med den delen av den “etnisk norske” befolkningen som ligger på samme inntektsnivå. Jeg vil anta at forskjellene da vil være omtrent utjevnet.

Og det er viktig å huske på at etterhvert som tiden går så blir forskjellene utjevnet, og andelen av inntekten som skyldes overføringer fra Store Stat blir mindre for hver generasjon.

· Mottakere av økonomisk sosialhjelp viser at ikke-vestlige innvandrere utgjør en økende andel av sosialklientene i Norge. I 2007 utgjorde de for eksempel 27 prosent av alle sosialklienter i Norge.

Ja, igjen så er det jo en sammenheng med alt det jeg allerede har skrevet. Jeg vil bare benytte anledningen til å påpeke at kommunenes utbetalinger av sosialhjelp har minket betraktelig de siste tre årene. Over en milliard kroner har man spart inn. Så selv om ikke-vestlige innvandrere utgjør en økende andel av sosialklientene, så er det kanskje også sånn at antallet sosialklienter er synkende? Også for denne gruppen?

· Mens sysselsettingsgraden i hele befolkningen var 72 prosent, så var tilsvarende tall blant innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika henholdsvis 56 og 49 prosent.Sysselsettingsgraden for ikke-vestlige innvandrere var dermed hele 17 prosentpoeng lavere blant innvandrere fra Asia, og 23 prosentpoeng lavere blant innvandrere fra Afrika. De syv landene som har lavest sysselsettingsgrad i SSBs statistikk er Somalia, Pakistan, Irak, Marokko, Afghanistan, Tyrkia og Iran.

Og fra hvilke land har det kommet flest innvandrere de siste årene tro? Kan det være en sammenheng her tro?

· De samme syv landene med lavest sysselsettingsgrad har også lavest yrkesdeltakelse når det gjelder kvinner. Mens yrkesdeltakelsen blant kvinner totalt i befolkningen var drøyt 68 prosent, var tilsvarende tall for kvinner fra Pakistan og Irak 32 prosent. Blant kvinner fra Somalia var kun 24 prosent sysselsatte. Til sammenlikning var yrkesdeltakelsen blant kvinner med svensk bakgrunn 77 prosent.

Nå er det selvfølgelig høl i huet å sammenligne kvinner som har flyktet fra Somalia med kvinner som har kommet fra Sverige for å tjene gode penger på å jobbe på restauranter i Oslo, og ser man på hvilke land det er snakk om her, så er det kanskje også forståelig hvorfor det er slik? Man legger ikke fra seg kultur og alt man har lært og blitt innprentet i livet med det samme man går av flyet.

Ikke dermed sagt at jeg synes dette er helt greie tall, det er bekymringsfullt at andelen sysselsatte kvinner fra enkelte land er så lav som dette. Men blir det noe bedre for kvinnene om vi nekter å slippe dem inn i landet?

· Norge har rekordstor innvandring. Både i 2006 og 2007 var innvandringen til Norge høyere enn noen gang tidligere. SSBs befolkningsstatistikk for første halvår i år viser at 2008 blir et nytt rekordår. I løpet av første halvår ble det registrert drøyt 32 400 nye innvandrere til Norge. Dette er hele 29 prosent høyere enn første halvår i fjor. Den rekordstore innvandringen til Norge har ført til at Norge er blant de landene i Europa med høyest innvandring per innbygger. Men mens innvandrere flytter til Oslo, flytter Oslofolk ut.

Og takket være innvandringen så går landet rundt. Vi trenger arbeidskraften, noen må jo vaske dassene våre, noen må bygge husene, og noen må bygge skipene våre. Jeg gidder ikke. Her i byen hadde vi f.eks neppe hatt noe særlig til skipsindustri igjen hadde det ikke vært for innvandrerene.

Ellers så kan det jo være nyttig å skille mellom asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere. De blir gjerne rørt sammen i en suppe. (Også i denne posten dessverre) Det har vært mye fokus i det siste på at antallet asylsøkere vil tredoble seg i forhold til i fjor. Anslaget lyder på 15 000 mennesker.

Det er ikke et rekordår, om noen skulle tro det, i 2002 kom det 17 400.

Og er nå 15 000 mennesker så mange når vi vet (eller vet vi det? Vil vi vite det?) at det finnes 42 millioner mennesker på flukt her i verden. 16 millioner av dem utenfor eget land?

· Nær 1 av 3 ikke-vestlige innvandrere i Norge er under OECDs fattigdomsgrense.

Og allikevel velger de å bli her i landet, heller enn å reise hjem igjen. Ikke bare er de fattige, de er idioter også!

· Innvandrerbefolkningen vil øke sterkt i årene framover, fra 460 000 i dag til mellom 1,1 og 2,6 millioner i 2060. Den vil da utgjøre mellom 21 og 31 prosent av den samlede folkemengden. SSB innrømmer selv at dette er konservativt regnet. Andre faktorer kan gjøre prosentene enda større.

Ja, mange mener jo at det er veldig konservativt regnet. Befolkningsutvikling er vanskelig å forutse. Spørsmålet er jo om det spiller noen rolle?

Og om det skulle spille noen rolle, hva er alternativet? Skal vi stenge verden ute? Være oss selv nok? Melde oss ut av alle internasjonale avtaler?  Tvangsinternere og sende ut alle de brune?

Verden har alltid vært i forandring, og forbausende ofte har den til og med beveget seg fremover. La oss bare håpe den fortsetter med det.

· Bare 8 prosent av nordmenn ønsker at det skal bli lettere for flyktninger å få adgang til å få opphold i Norge, mens nær 90 prosent ønsker at flyktningers adgang til å få opphold i Norge bør være som i dag (50 prosent), eller bli vanskeligere (39 prosent).

Tja, sånn kan man si det, men det blir minst like riktig å si at nær 60 prosent, og altså flertallet av befolkningen ikke ønsler en innstramming av reglene for opphold i Norge for flyktninger?

Ja, jeg ville faktisk mene at det blir riktigere sånn, og folk flest er altså ikke enige med Siv Jensen her.

· NHO mener at arbeidskraftsreserven på om lag 700 000 personer som er helt eller delvis ute av arbeidsmarkedet, vil være viktigere å få i jobb enn å importere arbeidskraft. I tillegg vil det være viktig å få flere innvandrere i jobb.

Tja, man kan jo diskutere om arbeidskraftsreserve er et riktig begrep på disse famøse 700 000, men alle er jo enige i at det hadde vært kjekt å få flest mulig av dem ut i jobb. Det er da ikke noe sprengstoff her?

· 42 % av norske muslimer mener at publisering av tegninger eller bilder som oppfattes som krenkende, bør straffes i større grad enn i dag.

Og senest i dag bestemte Høyesterett at Lars Lillo Stenberg og Andrine Sæther ikke har krav på oppreisning etter at de følte seg krenket av at Se og Hør tok bilder av bryllupet deres, publiserte dem, og skrev om det i sitt vanlige pjattespråk. Er det virkelig slik vi vil ha det, spurte Andrine Sæther i Aftenposten. De, og flere andre nordmenn mener nok også at publisering av tegninger og bilder som oppfattes som krekende bør straffes, ja til og med forbys, i større grad enn i dag?

· Så mange som 14 % av norske muslimer mener vi burde innføre Sharia i Norge. Flertallet av dem er kvinner(!).

Jada, og så mange som 72 prosent av dem mener vi burde la vær.

Dere finner linker til de statistikker som har blitt brukt borte under posten til Tankekorset, og hvis man gidder å klikke seg inn på dem og lese litt så vil man kunne komme til den konklusjonen at her har man nok, som Andrew Lang en gang sa, brukt statistikk som den berusede mann bruker lyktestolpen: mer til støtte enn til opplysning.

49 Comments

 • Pingback: muslimen » Innvandringskepsis, integrering og fakta

 • 3 September, 2008 - 4:02 am | Permalink

  Jeg er da en av de ikke-sosialistiske, ikke-kommunistiske bloggerne. En av de som gjerne går inn for strengere innvandringskontroll til Norge. En av de som mener at vi så klart må ta inn vår kvote, som vi har forpliktet oss til gjennom internasjonale avtaler, av de som er på flukt og søker asyl, men som burde ha en strengere kontroll på de som IKKE er asylsøkere – man må kunne stille krav til de som skal bosette seg i et nytt land, og det første kravet må være at de kan forsørge seg selv og sin familie (om nødvendig).

  Jada, jeg vet at det finnes en rekke etniske nordmenn som ikke kan forsørge hverken seg selv eller sin familie – det betyr ikke at vi skal tillate enda flere mennesker er i landet som ikke yter noe igjen til samfunnet.

  Jeg er litt av den oppfatning at vi burde innføre green-cards her til lands også.

  Men, samtidig så må det sies at UD og andre som har ansvar for kontroll og integrering av innvandrere og andre ikke alltid har logikk som sin sterkeste evne – som f.eks. når de kaster ut folk fra Norge som gjør sitt for samfunnet, som har jobb, gjerne er i forhold til norske statsborgere (som regel da bare en, men likevel) etc. Og samtidig lar folk som har alvorlige psykiske problemer etter forfølgelse og tortur i hjemlandet gå for lut og kaldt vann på asylmottak.

  Jeg er på mange måter motstander av den norske innvandringspolitikken, og mener den kunne hatt godt av en revurdering og gjerne også innstramming på enkelte områder – samtidig skulle jeg ønske at det ble innført en verdisetting på enkeltindivider – altså, hvor mye kan de forventes å bidra med, faller de innenfor eller utenfor vår tilmålte kvote, etc.

  Ja, jeg er kynisk, og nei, jeg bryr meg ikke om at man da setter en økonomisk verdi på et menneskeliv – selvsagt har et menneskeliv økonomisk verdi, eller kostnad, alt ettersom. Jeg mener at innvandrere bør bidra til det norske samfunnet som best de kan, og også at evt. kulturforskjeller som gjør at integrering ikke går så bra som det burde, bør legges igjen – kommer man til et nytt land for å skape seg en ny fremtid, så må man innse at man muligens må legge fra seg tradisjoner, fordommer og kulturen hjemmefra. Selvsagt er det ikke gjort på et minutt eller to – dette er noe som tar lang tid, men det forutsetter at også innvandrerne er åpen for andre kulturer, og løsninger.

  Du trekker frem dette med tegningene av Muhammed, og reaksjonen til Andrine Sæther da de ikke fikk medhold i sitt krav om oppreising etter Se & Hørs reportasje. Nå bør det kanskje nevnes at det var dissens i Høyesterett, og at Se & Hør fikk medhold i sin anke med knappest mulig margin (3 mot 2). Uansett – det er forskjell på å lage en tegning av en fantasifigur, og publisere denne, og å ta fotografier av et bryllup, i en privat sfære, og å publisere dem – det første er noe som har blitt gjort utallige ganger opp gjennom årene, av de fleste statsledere, guder, gudebilder og andre – det andre er noe de fleste vil se på som en krenkelse av privatlivets fred.

  Det å vitse om religiøse symboler bør ikke skape noe oppstuss, og i alle fall ikke legge grunnlag for å komme med dødstrusler – disse “kulturforskjellene” er noe jeg ikke klarer å forstå – er virkelig de muslimske landene (som i hovedsak ligger i midtøsten, Afrika og Asia) så “tilbakestående” og lite utviklet? Mitt inntrykk er “ja”, dessverre. Det er stor forskjell på allmennkunnskapen hos en gjennomsnitt bonde fra f.eks. Irak og en fra Norge, f.eks.

  • Hjorthen
   3 September, 2008 - 6:25 am | Permalink

   Lang kommentar, kort svar:

   Vi har jo innvandringsstopp her i landet, noe som vel litt forenklet betyr at de eneste som slipper inn er asylsøkere, flyktninger, og arbeidsinnvandrere. Så jeg skjønner ikke hvem du mener når du sikter til de andre innvandrerene, altså ikke asylsøkerene og flyktningene, men noen andre, som må kunne forsørge seg selv og sin familie? Arbeidsinnvandrerene tjener da penger.

   Ja, det har jo vært litt tull med folk fra baltikum som kommer hit på turistvisum, og tar strøjobber samtidig som de tømmer butikkene for barberblader, men de drar jo i det minste hjem igjen en gang.

   Selvfølgelig er det forskjell på bildene fra bryllupet til Sæther/Lillo Stenberg og en karikatur av Muhammed, men spørsmålet var altså hvorvidt publisering av tegninger eller bilder som oppfattes som krenkende, bør straffes i større grad enn i dag. Muhammed var ikke nevnt i det hele tatt.

   Og så bør man selvfølgelig få lov til å vitse med religiøse symboler uten å bli truet på livet, men så vidt jeg kan huske så var det da heller ingen fra det norske innvandrermiljøet som truet noen i forbindelse med karikatursaken.

   Og den eneste voldshendelsen var det nordmenn som sto for da en uskyldig palestiner i Skien ble knivstukket fordi gjerningsmannen (gjerningsmennene?) hadde sett på TV at det norske flagget ble brent i Gaza?

   • Hjorthen
    3 September, 2008 - 6:26 am | Permalink

    …kort og kort forresten.

   • 3 September, 2008 - 8:11 am | Permalink

    Det var vel egentlig ikke så vanskelig å lese mellom linjene at det var Muhammed-karikaturer det var snakk om når det var snakk om muslimer som ville ha strengere straffer for “krenkende tegninger eller bilder”, men ok. Jeg mener fremdeles at en tegning ikke på noen måte kan være krenkende, karikerende, ja, men ikke krenkende (det er en tegning, altså et uttrykk for en subjektiv mening hos tegneren), mens et bilde i verste fall kan være krenkende, mer enn en tegning, selv om også et bilde er en subjektiv oppfattelse av en situasjone fotografen har foretatt, og valgt å knipse.

    Poenget var vel heller ikke at det var nordmenn som hadde kommet med truslene? Det er da ikke nordmenn jeg er bekymret for, det er de VI TAR INN I ETTERKANT jeg bekymrer meg for – og generelt det som oppfattes som “ok” oppførsel hos muslimer, altså å fordømme og oppfordre til jihad og å drepe de som “spotter Allah”. Jeg er fullt klar over at det er ganske mange muslimer som synes dette er ganske idiotisk, og som gjerne tenker på Allah slik vi i Norge tenker på, og f.eks. sier “herregud” innimellom – altså ikke noe mer enn en barnelærdom som “henger igjen” – problemet er altså at de ikke er i flertall, og som regel bare bekjenner disse “syndene” i privat sfære – de vil aldri våge å si noe om at de ikke er rett-troende i det offentlige rom.

    • Hjorthen
     3 September, 2008 - 8:53 am | Permalink

     I den konteksten spørsmålet er fremmet så er det jo lett å assosiere til Muhammed-karikaturene, men vi vet altså ikke hvor mange av de spurte som har svart på spørsmålet og tenkt på dem, eller hvor mange som har ikke har gjort det. Sant og si så vet vi vel heller ikke hva spørsmålsstiller har skrevet inn mellom linjene her?

     Uansett så er det vel ikke slik at strengere straff trenger å bety steining, halshugging eller tvangslytting til Kurt Nilsen.

     Og så kan vi jo la Se og Hør ligge litt, og heller minne om prestefruen som anmeldte Adresseavisen for blasfemi etter at Mads Eriksen hadde latt Jesus reklamere for verktøy og hudkrem.

     http://www.dagbladet.no/kultur/2006/11/24/484019.html

     Eller Israels ambassadør, som klaget Dagbladet inn for PFU etter at Finn Graff hadde tegnet Ehud Olmert som nazist og fangevokter.

     http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/07/25/472244.html

     Eller da samme Graff ble anmeldt til PFU for å ha tegnet Erna Solberg og Carl I Hagen som griser som parrer seg, mens Lars Sponheim hjelper til med å få kølla på plass:

     http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/politikk/article412501.ece

     Trine Skei Grande uttaler her at tegningen er krenkende.

     Og så er vi sikkert enige begge to i at det må være lov å tegne krenkende karikaturtegninger, både av Muhammed, Jesus, norske og israelske politikere, men at tegninger har makt til å krenke, og at det finnes en ikke helt ubetydelig andel nordmenn som godt kunne tenke seg at retten til å krenke ble noe begrenset, det tror jeg er udiskutabelt.

     Det norske innvandrermiljøet har vel så langt ikke gitt noe særlig uttrykk for at det er ok oppførsel å drepe de som spotter Allah? Men de muslimene som synes det har kanskje ikke kommet enda?

  • 3 September, 2008 - 5:39 pm | Permalink

   Hvorfor er det så mye verre å ta bilder av privatpersoner enn å lage en karikaturtegning? Se og hør skrev ikke noe som var usant og bryllupet var på ingen måte hemmelig. Hele poenget var at bryllupet var ment å være privat (selv om det foregikk i friluft), men ble det ikke fordi fotografen hadde kraftig telelinse.

 • Pingback: Innvandring, løgn, statistikk og bloggere | junkfoodjunkie.no

 • 3 September, 2008 - 4:55 am | Permalink

  Bør jeg legge til på CVen at jeg er fra Sykkylven? 🙂

  • Hjorthen
   3 September, 2008 - 6:00 am | Permalink

   Jeg vet da det, men du er jo en av disse helvetes utvandrerene, og teller liksom ikke ordentlig 😯

 • 3 September, 2008 - 5:40 am | Permalink

  De som er imot eller vil redusere innvandringen er grunnleggende redde mennesker. De bør spørre seg hvor den frykten kommer fra, hvor den har sitt opphav, og hatt mot til å se seg selv i speilet og blitt dypt skamfull på egne vegne.

  Forøvrig ER det veldig morsomt at Tankekorset leser statistikk som satan ettersigende leser bibelen…

  • Hjorthen
   3 September, 2008 - 6:42 am | Permalink

   Nja, jeg tror vel at de som er imot eller vil redusere innvandringen er individer de også, med mange forskjellige årsaker til sine syns og standpunkter?

   Men ellers så har du helt rett ja, det ER morsomt 😆

   • 3 September, 2008 - 6:50 am | Permalink

    Hysterisk.

    Ja, de er absolutt individer, men det de har felles, de aller fleste av dem er frykt. Denne frykten kan ta mange former, men har gjerne bare en årsak. En grunnleggende avvisning av alt som er fremmed eller annerledes for dem.

    Og noen av dem er simpelthen bare rasister slevsagt.

    • 3 September, 2008 - 8:04 am | Permalink

     Right. Så det går ikke an å være imot ukontrollert innvandring uten å a) enten være redd (for hva, er jo litt uklart) eller b) rasist? Greit å generalisere, men det får da være grenser.

     Selvsagt kan man ha noe imot innvandring generelt, uten å være rasist, eller lide av fremmedfrykt.

     Jeg kan godt tolerere innvandring jeg, men jeg synes det skal gå an å kreve av de vi tar inn til landet at de skal lære seg vår kultur, adlyde våre regler, og fortrinnsvis bidra til felles beste, ved å jobbe og betale skatt.

     Jeg skjønner ikke hvor begrepet “fremmedfrykt” kom inn i bildet, egentlig.

     • 3 September, 2008 - 4:12 pm | Permalink

      Nei, det går ikke an. Så enkelt er det.

     • 3 September, 2008 - 5:27 pm | Permalink

      Jeg er heller ikke rasist, men….. 😕

      Nei seriøst, for en del (langt fra alle) “innvandringsskeptikere” misliker fremmede og andre hudfarger i utgangspunktet (dette har Hjorthen meget elegant dokumentert) for deretter å lete opp fakta, statistikk, enkelthistorier etc som støtter og rettferdiggjør skepsisen, altså gjør den spiselig – ja for det er ikke hudfargen man misliker, men kriminaliteten og andre problemer som følger med hudfargen.

      Selektiv bruk av informasjon er altså den viktigste eksersisen i denne sporten. 🙁

 • 3 September, 2008 - 10:40 am | Permalink

  Jeg har nå alltid trodd at det var Benjamin Disraeli som sa det om “lies, damned lies, and statistics”. Men det ser ut til at det var en britisk politiker ved navn Leonard Courtney http://en.wikiquote.org/wiki/Leonard_H._Courtney

  • Hjorthen
   3 September, 2008 - 11:06 am | Permalink

   Ser man det, så har man lært noe i dag også. Disraeli og Twain har også sagt det, men det ser ut som om Courtney var før dem ja…

   …men war han først? Wikipedia nevner at en Cornelia Augusta Hewitt Crosse skal ha brukt frasen i 1892, tre år før Courtney?

   http://en.wikipedia.org/wiki/Lies,_damned_lies,_and_statistics

 • Pingback: Tversover

 • 3 September, 2008 - 11:07 am | Permalink

  Bøyer meg i støvet, Hjorthen. Finner ingen bedre eksempler i Norge på verdien av alternative medier enn bloggen din.

  Min mor minnet meg forleden om noe klokt Knut Vollebekk har sagt: nasjonsbygging er en kontinuerlig prosess. Når vi først innser at Norge som nasjon ikke var “ferdig” på et gitt tidspunkt, blir endringene vi er inne i lettere å akseptere. Men hey, hva vet nå jeg, som selv er sønn av en innvandrer og ikke engang har norsk pass… 😉

  • Hjorthen
   3 September, 2008 - 11:22 am | Permalink

   Nånå, det var da store ord. Strengt tatt er det vel ikke så ofte jeg er dem verdig, men jeg tar selvfølgelig i mot all hyllest i takknemlighet og glede 😳

   Veldig riktig det der fra Vollebæk, det går jo ikke an å “fryse” historien på et gitt punkt. Det beste vi kan håpe på er nok en tidsmaskin 😀

 • 3 September, 2008 - 11:19 am | Permalink

  Savnet statistikk over drap, voldekter, ran, vold og annen kriminalitet her. 🙄

 • 3 September, 2008 - 6:13 pm | Permalink

  En befrielse å lese, Hjorthen!
  Jeg ble helt matt av å se sammenlikningene vedr. sysselsetting. Blant annet slo det meg at det ville vært mer riktig å sammenlikne en stor andel ikke-vestlige med etniske nordmenn som har erfaringer med alvorlige traumer.

  • Hjorthen
   4 September, 2008 - 10:28 am | Permalink

   Ja, selv det ville vel vært litt urettferdig kanskje? Det er vel lettere å ha traumer i et land hvor du har bodd hele livet, enn om du kommer fra et land langt borte der alt er fundamentalt annerledes enn i gjennomregulerte Norge.

   Men det ville vel blitt en mer rettferdig sammenligning allikevel ja?

 • 3 September, 2008 - 6:40 pm | Permalink

  Dagens innvandrere kommer forresten fra Sverige og Polen, hovedsaklig. Statisitikk det også.

  Flyktninger derimot kommer ikke fra Sverige, så sant de ikke vil unnslippe surströmning og det som verre er.

  • Hjorthen
   4 September, 2008 - 10:26 am | Permalink

   Noen flykter vel fra Roland Cedermark?

 • 3 September, 2008 - 6:41 pm | Permalink

  PS: De mest kriminelle utlendingene kommer forresten fra Litauen, og de er her på turistvisum.

 • Marit
  3 September, 2008 - 8:37 pm | Permalink

  Noen dager elsker jeg deg, Hjorthen :o) Det er så befriende å ikke måtte tenke selv, men få servert velformulerte argumenter som kan være benyttes i mang en diskusjon på sølvfat her på Hjorthebloggen!

  • Hjorthen
   4 September, 2008 - 10:18 am | Permalink

   Yay! Groupies!!!

 • 3 September, 2008 - 10:02 pm | Permalink

  bra!

  og så så deilig at et sånt kvalitetsinnlegg topper bloggrevyen 🙂

  • Hjorthen
   4 September, 2008 - 10:25 am | Permalink

   Det var nå en forbigående affære, snart er det nok sikkert enda et angrep på den selvdiggende og arrogante bloggeliten som topper igjen 😆

 • 4 September, 2008 - 12:57 am | Permalink

  Hjorthen,
  jeg antar du og kanskje andre statistikkinteresserte vil ha glede av denne boka: Darrell Huff: ‘How to lie with statistics’, utgitt opprinnelig i 1954 for foerste gang, men nyutgitt i 1991 paa Penguin (England). Den er kort; har offisielt 124 sider men de er ikke stoerre enn en liten grishampaperbackromanside, saa det er raskt aa lese. Men duverden saa klart det er, og saa enkelt det kan sies! 😎

  [foroevrig: genial post. Men det har jo andre sagt allerede.]

  • Hjorthen
   4 September, 2008 - 10:21 am | Permalink

   Den tror jeg jammen jeg må sjekke ut!

 • Pingback: muslimen » Hvilken vei går utviklingen?

 • Bloid
  4 September, 2008 - 11:11 am | Permalink

  Og så har vi min kjære fars (muligens lånte) ord om statistikk:

  “Statistikk er som en lyktestolpe, den belyser et snevert område og er eller grei å støtte seg til”.

  Liker godt bloggen din, forresten, forsett i din gode stil! Har fulgt den i en periode i mitt “eksil” i Tigerstaden, og fortsetter selvsagt med det etter at jeg nå har flyttet hjem igjen til Høljebyen (hvor det i sommer har høljet vesentlig mindre enn i nevnte katteby – hihi!).

 • 4 September, 2008 - 6:45 pm | Permalink

  Jeg melder meg bare inn i den derre groupies-klubben din med det samme, jeg. Og klapper litt i hendene.

  • Marit
   5 September, 2008 - 5:21 pm | Permalink

   jej, hva skal klubben hete?

 • 4 September, 2008 - 9:43 pm | Permalink

  Som Esquil sa, dette er et kvalitetsinnlegg.

 • 4 September, 2008 - 10:15 pm | Permalink

  Imponert over kunnskapen og engasjementet. Virkelig. Det lønner seg å lese forklaringene omkring statistikken og ikke ukritisk gjengi tall.

  Kan jo supplere litt på første punkt om sysselsetting:

  Tallene (og påstanden) som blir presentert av Tankekorset er knyttet til perioden 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007. I denne perioden hadde Norge en sterk vekst i sysselsettingen på hele 4 prosent, eller 95 000 flere sysselsatte (http://www.ssb.no/emner/06/01/regsys/, tekst og Tabell 1). I 4. kvartal 2006 var den ledige kapasiteten i arbeidsstyrken kun tilsvarende 84 000 heltidsjobber (http://www.ssb.no/aku/arkiv/art-2007-02-07-01.html). Selv om de 95 000 nye sysselsatte i det kommende året ikke bare var heltidsansatte, må utenlandske arbeidere ha vært helt avgjørende for å dekke landets behov for arbeidskraft.

  Det blir jo bare spekulasjoner, men man kan lure på om holdninger til innvandrere også påvirker sysselsettingsratene. Som du selv refererte fra SSB: “Sysselsettingsprosenten blant innvandrere med landbakgrunn utenom Europa og Nord-Amerika økte mer enn det som var gjennomsnittet for hele befolkningen.” Kanskje er det først når det virkelig kniper at endel arbeidsgivere blir “nødt” til å ansette ikke-vestlige innvandrere.

  • 6 September, 2008 - 4:52 pm | Permalink

   Holdninger hos arbeidsgivere er opplagt en viktig faktor. Arbeidsledighet hos innvandrere *kan* faktisk ha noe med arbeidsgiverne å gjøre.

   Dette er faktisk dokumentert i forskningen der f.eks. arbeidsgivere ikke ville ansatte vietnamesere fordi de ikke stolte på disse muslimene. 😯

 • tb
  5 September, 2008 - 8:28 am | Permalink

  Vi vet jo at kvalifiserte ikke-vestlige innvandrere har en tendens til ikke å få jobb, til tross for sine kvalifikasjoner. Så teorien om at det er først når presset på arbeidsmakredet blir stort nok, at mange arbeidsgivere ansetter dem, har nok noe for seg. Og på den måten får vi bekreftet at de late negrene går arbeidsledige.. 👿

 • Pingback: Svar til Hjorten om innvandring/integrering | Tankekorset

 • Pingback: muslimen » innvandrere, sysselsetting, integrering og muslimer

 • Pingback: Politisk kjøpt og betalt statistikk | 49studio.com

 • 19 November, 2009 - 8:22 pm | Permalink

  wtf? 😛 du har nok lenket til feil innlegg hos meg

  • Hjorthen
   22 November, 2009 - 8:02 am | Permalink

   Sånt som skjer, gjetter på at det skyldes at du har rekonstruert bloggen din slik at linkestrukturen har endret seg. Jeg har gjort det samme selv en gang eller to, med det resultat at andres linker til meg plutselig peker til feil innlegg.

   Skal se om jeg får rettet det opp etterhvert.

 • 26 November, 2009 - 5:53 pm | Permalink

  Det som dessverre har skjedd er at det jeg inntil nylig hadde skrevet på bloggen min ble slettet så måtte begynne fra scratch. Kjipt men overlevelig.

  Hmm forresten…bare meg som savner bloggrevyen noe SINNSYKT?

 • Leave a Reply

  %d bloggers like this: