web analytics

Fest fullstendig ute av kontroll

I eit privathus i Florø hadde ein gut invitert 5-6 vener med seg heim. Etterkvart hadde det kome mange fleire og det er rekna med at så mange som 40-50 menneske var på festen. Det som var ein fest for nokre få kom fullstendig ut av kontroll. Politiet vart sendt til staden og klarte etterkvart å få kontroll på stoda.

Fest fullstendig ute av kontroll

Politiet hevdar det ikkje var store skader, men huseigar må truleg bruke tid på opprydding.

Mot slutten av festen kom også foreldra til 16-åringen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: