web analytics

Pleiepasienter på hotell?

hagen

På Fremskrittspartiets landsmøte har Carl I.Hagen foreslått å etablere eldreboliger i hoteller med ledig kapasitet, og hotellkonge Petter Stordalen synes det er en strålende ide.

– Jeg leverer enerom, luksus, full hotellservice, økologisk frokost, vin inkludert og stell 24 timer i døgnet, sier Stordalen til Dagbladet.no

Og Carl I Hagen:

– Vi hører om hoteller med 50-60 prosent kapasitet. Derfor vil jeg tro at det i økonomiske nedgangstider kan være en interessant tanke. Hotellene har jo fasilitetene, dusj og wc på hvert rom, rengjøring, tøyvask og matservering. Jeg ser for meg at man kan slå sammen noen rom til oppholdsstue, sier Frp-veteranen.

stordalenMan kan jo lure på hva herrene Stordalen og Hagen egentlig vet om eldreomsorg og pleiepasienter, tror man at dusj, do, rengjøring, og restaurant er det eneste som trengs? Egentlig er dette forslaget for dumt til å ta alvorlig. Alderspsykiatrisk kompetansesenter ved Sykehuset Innlandet har for ikke så alt for lenge siden gjort en omfattende undersøkelse av sykehjemstilbudet i fire av landets fylker. Her er noe av det de fant:

(…) mer enn en tredel av beboerne har psykotiske symptomer, som vrangforestillinger eller hallusinasjoner.

90 prosent (…) har demens, og 40 prosent har langt fremskreden, alvorlig demens

43 prosent har depresjoner

47 prosent har atferdsforstyrrelser i form av aggresjon

Pleiepersonalet opplever at en firedel av pasientene har symptomer som utgjør en alvorlig eller svært alvorlig belastning i arbeidssituasjonen.

Beboerne bruker i gjennomsnitt 6,5 medikamenter.

70 prosent bruker medisiner mot psykiske symptomer

45 prosent bruker antidepressiva

Nærmere 30 prosent bruker medisiner mot psykose, som kan gi alvorlig bivirkninger.

Jeg eier ingen hoteller, men jeg jobber på ett som vel har et belegg som ligger rett i overkant av 60 prosent for tiden*, så dette kan jo fort bli en aktuell problemstilling for mitt vedkommende. Hvis undersøkelsen til Alderspsykiatrisk Kompetansesenter er dekkende for hva slags belegg vi vil ha på huset i fremtiden så må jeg si jeg er skeptisk. Dette ser jo ut som julebord hele året!

På den annen side, om dette blir virkelighet så bør vel lønnsnivået samordnes med tariffen til pleieassistenter og hjelpepleiere, slik at Petter Stordalen og andre hotelleiere endelig må begynne å betale sine ansatte en nogenlunde anstendig lønn?

I så fall er jeg for!

*Som sagt, dette forslaget er for dumt til å ta seriøst, men et hotell med 60 prosent belegg, slik som det jeg jobber på, har gjerne så godt som fullt hus tre dager i uka, mens det er god plass i helgene. At man har 60 prosent belegg betyr altså ikke at man ikke trenger 40 prosent av rommene sine. Og etter å ha vært på en del hotell de siste par årene må jeg si at et flertall av dem nok trenger ganske kraftig ombyging av sine bad og toaletter skal de bli hensiktsmessige for pleietrengende eldre med rullestol eller rullator.

21 Comments

 • 24 May, 2009 - 4:48 pm | Permalink

  For meg ser det ut som om du blander epler og pærer, Hjorthen. Eldreboliger og sykehjem er vel ikke en og samme sak?

  Og hvorfor ikke ta Stordalen på ordet? Jeg antar at det offentlige betaler mer enn 500 000 i året pr. plass på et aldershjem? I Oslo var snittprisen i 2007, 547 00. De eldre betaler jo en stor egenandel i dag:”Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 6 200 pr. år, kan det kreves betalt 75 % årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.”

  Så du må nok bare forberede deg på rullatorrally i hotellgangene og slag og spark fra sinte pensjonister når ikke servicen er på topp.:twisted:

  Men du kan jo bare vise til Jens. Han har jo sagt at det ikke skal skinne av eldreomsorgen. Bare lukte litt vondt.

  • Hjorthen
   24 May, 2009 - 8:59 pm | Permalink

   Så vidt meg bekjent så er ikke eldreboliger lenger en del av eldreomsorgen. De tilhører en tid da hjemmetjenestene enda ikke var særlig utbygget. Nå til dags er det sykehjem, der 80-90 prosent av brukerne er demente, og/eller har et pleiebehov som gjør at Hagen og Stordalens hotellplan ikke er relevant. Alternativet er omsorgsboliger som er tilrettelagte leiligheter på minst 55 kvadrat, der eldre betaler husleie, og får pleie og omsorgstjenester av hjemmetjenestene etter behov. Her er kostnadene for det offentlige langt lavere.

   Omsorgsboligene er ment som et tilbud til eldre som har en bolig uten livsløpsstandard der det etterhvert er vanskelig å klare seg alene.

   Og i tillegg så er det selvfølgelig også mange eldre som bor hjemme, har fått tilrettelagt boligen etter sine behov, og får det de trenger av pleie og omsorgstjenester av hjemmetjenesten. Også dette selvfølgelig langt rimeligere enn kostnaden ved en sykehjemsplass.

   For det offentlige er det billigere å legge til rette for at folk kan bo hjemme så lenge som mulig, og det er som regel også det de eldre ønsker seg selv. Jeg ser rett og slett ikke behovet her, de eldre som er aktuelle for hotelløsningen til Hagen og Stordalen vil være såpass friske at de like gjerne vil kunne bo hjemme, og det vil også være den billigste løsningen.

 • 24 May, 2009 - 4:52 pm | Permalink

  Bagateller, Hjorthen. Du bør nok bare innse at de gamle kommer til å innta hotellet ditt, og melde deg på et medisineringskurs asap. :o)

  • Hjorthen
   24 May, 2009 - 9:01 pm | Permalink

   Så lenge jeg kommer meg opp på lønna til en pleieassistent så er det bare å komme med dem!

 • 24 May, 2009 - 5:31 pm | Permalink

  Haha! Nå blir det julebordsesong hele året på hotellene skal du se!

  • Hjorthen
   24 May, 2009 - 9:01 pm | Permalink

   Yippikayyeymoddaføkker!

 • 24 May, 2009 - 5:34 pm | Permalink

  Det blir jo festlig å være 90 år, dement, hallusinerende, deprimert og ensom og skulle flytte fra rom til rom, evt. nytt hotell hver 3. dag etter som kapasiteten endrer seg. (jada, jeg overdriver)

  • Hjorthen
   24 May, 2009 - 9:02 pm | Permalink

   Det viktigste er valgfriheten vet du 😉

 • Marit
  24 May, 2009 - 5:38 pm | Permalink

  Vel, såvidt meg bekjent drives et hotell med over 65% belegg bra. Langtidsbeboere som slike eldre vil være, kommer til betale en betydelig redusert rompris, noe som igjen vil føre til at hotellene vil tape store penger i de periodene med stor pågang fordi de da allerede vil ha en stor andel rom utleid til lav pris som de ville fått mye mer for uten disse langtidsgjestene. Jeg tror faktisk ikke at så veldig mange hotell vil være interessert i dette, for man kan jo ikke si f.eks i Oslo at de eldre må ut av hotellet hver gang det er varemesse på Lillestrøm…

  • Hjorthen
   24 May, 2009 - 9:04 pm | Permalink

   Sant nok. I Oslo, Bergen, og antagelig veldig mange byhotell over hele landet er det nok ikke mange hoteller dette vil være god butikk for. De hotellene som sliter med belegg på under 50 prosent er vel gjerne de som er mer sårbare for turiststrømmens svingninger. Høyfjellshotell o.l. Og de er vel neppe særlig aktuelle som sykehoteller i utgangspunktet?

 • 24 May, 2009 - 5:51 pm | Permalink

  Psykofarmakabruken er kanskje ikke så relevant. I alle fall har flere undersøkelser vist mange eldre dopes ned med slike medikamenter av bekvemmelighetshensyn, uten at de har en tilstand som indikerer at de har godt va dette. Psykiater Oskar Sommer er en av dem som har fastslått dette i sin forskning.

  • Hjorthen
   24 May, 2009 - 9:06 pm | Permalink

   Nå var ikke psykofarmabruken ment som noe seriøst argument heller da 😉

 • 24 May, 2009 - 7:12 pm | Permalink

  Hva jeg kan huske fra mitt siste hotellopphold i Chicago tyder på at der har de allerede tatt denn idéen i bruk…

  • Hjorthen
   24 May, 2009 - 9:07 pm | Permalink

   Huff, og i USA er det vel enda dårligere betalt å jobbe på hotell?

 • 24 May, 2009 - 10:20 pm | Permalink

  Tanken er interessant, men neppe gjennomførbart. Det foreligger en overetablering på konferansehotell i Norge. Men, som du peker på, det betyr ikke at de til enhver tid har 40% ledige senger. Og trolig vil ombygging koste mer enn det smaker.

  På den annen side: Grunnen til at de på sykehjem (med smitteeffekt over på omsorgsboliger) er så dårlig fungerende, er at de faktisk må bli så dårlige for å komme i betraktning for instituasjonsplass. Dersom det ble flere plasser, f.eks. på hotell, ville kanskje profilen endre seg noe. Uten at jeg vet om jeg ville flytte hjemmefra før jeg absolutt måtte.

  • Hjorthen
   24 May, 2009 - 10:37 pm | Permalink

   De aller aller fleste vil bo hjemme så lenge som mulig, ni av ti tror jeg, eller enda litt fler? Finner ikke konkrete tall nå på sparket.

 • 24 May, 2009 - 10:37 pm | Permalink

  Vi har noen tall og så setter vi dem opp mot andre tall, og så voila! Sykehjemsproblemene er løst.

  Jeg har erfaring fra hotellbransjen sjøl, faktisk, (i tillegg til at jeg har sett mange episoder av Hotel Babylon) og vet at det var lite folk på vinteren og mange om sommeren. I gjennomsnitt gir dette kanskje en prosent på 60, men jeg ser ikke helt hvordan det kan løse noen problemer i eldreomsorgen, nei.

  I Bergen gikk det gikk rykter om at studenter kunne leie rom, flotte rom, suiter og sånn, på hotellene om vinteren, men når Festspillene begynte var det rett ut. Vis meg det turisthotellet som gir avkall på amerikanerne sommerstid for å ta inn eldre og pleietrengende nordmenn hele året.

 • 24 May, 2009 - 11:25 pm | Permalink

  Medisineringen skal du ikke bekymre deg sånn for. Skal se at det blir mindre behov for både smertestillende og antidepressiva når man har en minibar tilgjengelig!

 • tb
  25 May, 2009 - 9:53 am | Permalink

  Ver gang jeg ser ordene “FrP” og “makt” side ved side, blir jeg veldig urolig. Denne uroen har nå økt til ren redsel.. Disse folkene får snart makt! Og hva gjør vi da??

 • 25 May, 2009 - 2:51 pm | Permalink

  Kanskje hotellene kan brukes til noe vedr. aktiv dødshjelp også? Legeprofesjonen er jo kritisk til dødshjelp, regner med at hotellpersonal vil ha mindre kvaler. 😉

 • 25 May, 2009 - 9:53 pm | Permalink

  You can check in anytime you want, but you can never leave?

  Discovery opplyste meg om at en av de første sykehjemsgründerne i USA brukte den metoden for å skaffe flest mulig “kunder” i løpet avet år. Pass opp for nattevakter med mord i blikket!

 • Leave a Reply

  %d bloggers like this: