web analytics

Unge enslige er fattige

De nye fattigdomstallene fra Statistisk Sentralbyrå viser økende fattigdom blant unge under 35 som bor alene. Ledelsen i Velferdsalliansen etterlyser i den forbindelse spesielle tiltak fra myndighetene.

Islamsk råd har som en vennlig gest tilbudt seg å levere 150 jomfruer som skal være tilgjengelige for tvangsekteskap. Alle jomfruene vil bli levert med en betydelig medgift og garantert minimumskunnskap om matlaging og støvtørring.

Leave a Reply

%d bloggers like this: