web analytics
Hummer og kanari

God kveld Norge

I Lørdagens utgave av revolverjournalistmagasinet “God kveld Norge”, med den skarpskodde Dorthe Skappel som programleder, tok man opp den nå velkjente saken omkring farskapet og blodprøvene til John Alieu Carew. Som kjent har en kvinne hevdet at Carew er far til hennes barn. Carew nekter, og har inntil nylig også nektet å avlegge blodprøve for å bevise sin uskyld. Hittil så har man måttet lete med lys og lykte etter noen som mener at Carew har oppført seg voksent i denne saken, naturligvis med unntak av Per A.Flod og Carew selv, men nå har altså Dorthe Skappel kommet til unnsetning. I Lørdagens reportasje gjør Skappel et poeng i å sammenligne Carews sak med de velkjente sakene som med jevne mellomrom dukker opp i engelsk presse. Jeg tenker på disse “kiss and tell” sakene, hvor kvinner forfører, eller blir forført av berømte fotballspillere og snakker om det til media etterpå for antatt klekkelige summer. Med andre ord er det, ifølge Skappel, egentlig Carew som er den lidende part her. Koblingen til “kiss and tell” sakene antyder jo at kvinnen som hevder at Carew er far til hennes barn kun er ute etter penger og berømmelse. Stakkars John Carew, som ikke kan sette barn på noen og nekte og forholde seg til det uten at kvinnene forteller om det etterpå liksom!

Som vi har vært inne på før her på bloggen, det ER synd på kjendisene. De lever et liv i slit, svette og forsakelse slik at vi “vanlige” mennesker skal ha noe annet å bekymre oss om enn krig, død og sult. Får de noen takk for sin innsats? Nei, i stedet blir de hengt ut til spott og spe for hvert minste lille feilskjær de måtte begå. Heldigvis har vi journalister som Dorthe Skappel som virkelig står på for de svakeste i samfunnet vårt!

Ikke gi deg Dorthe!

PS. Onde tunger vil ha det til at grunnen til at John Carew ikke ville avlegge blodprøve og nektet ethvert kjennskap til sitt farskap er at han trodde han hadde hatt seg med Daniel Braaten og ikke denne kvinnen. De er jo unektelig ganske like på håret…

Hummer og kanari

Hylland Eriksen, Grunfeldt og asylmottak i Afrika.

Professorene Berthold Grunfeldt og Thomas Hylland Eriksen er ute og mener noe i den evigvarende innvandringsdebatten. Vanligvis har vi stor respekt for begge to, men denne gangen kan det virke som de uttaler seg på sviktende grunnlag. Sånn sett så hører de kanskje fint hjemme her på bloggen hvor alt jo egentlig dreier seg om å uttale seg om ting man ikke har greie på.
Grunfeldt gir oss den gamle leksa om at innvandringspolitikken er både naiv og snillistisk, Akkurat som om han ikke har lest de siste dagers oppslag i Dagbladet om hvordan vi behandler asylsøkere som har fått avslag på oppholdstillatelse, men det er nå så. Grunfeldt sier så at innvandrere må tvinges til å lære norsk,ta til seg norske holdninger og verdier, og legge ned en langt større egeninnsats. Greit nok, jeg liker ikke at noen skal tvinges til noe som helst, men han har et lite poeng. Opplæring i norsk språk og samfunn må bli, og er vel i ferd med å bli, obligatorisk. Når det gjelder det med å ta til seg norske holdninger og verdier så skal jeg ikke si så mye om det. Jeg håper at Grunfeldt mener at innvandrere skal integreres ved at de tar til seg hvilke normer og regler som gjelder i Norge, ikke at de på død og liv skal måtte assimileres og bli akkurat som nordmenn. Det er ikke alle norske holdninger og verdier som man nødvendigvis burde ta til seg? Grunfeldt snakker også om “kardemommementalitet” og at innvandringen har påført samfunnet problemer som det har problemer med å takle. La gå med det. Innvandringspolitikken vår er ikke så perfekt at det ikke er rom for opptil flere forbedringer, men jeg tror allikevel at Grunfeldt overdriver problemene med en liten tøddel eller to.

Hylland Eriksen støtter sin kollega i at forskere må kunne si at innvandringen har gitt oss uante utfordringer, som om noen har hevdet det motsatte? Så sier han at trikkedrapet og andre tragiske hendelser har vist oss at vi må tenke helt nytt i innvandringspolitikken. Tenke helt nytt er vi alltid for her på bloggen, allikevel stusser vi litt på at akkurat trikkedrapet trekkes frem. Man har vel heller fått forståelsen av at det var en bred konsensus om at akkurat denne saken dreier seg om psykiatri mer enn innvandring, og selv om Hylland Eriksen skulle mene det annerledes så burde han, etter min mening, respektert ønskene til de pårørende til den som døde etter de fatale hendelsene på denne trikken og ikke tatt dette drapet til inntekt for noe slags politisk standpunkt. Vi får håpe og tro at familiens oppfordring har gått Hylland Eriksen hus forbi.

Til slutt så tar de to professorer spranget og faktisk forsøker seg på å tenke litt nytt om norsk innvandringspolitikk. Riktignok er ikke spranget lenger enn at de faller ned på et gammelt FrP forslag, men de skal ha skryt for engasjementet. Norge må vurdere å opprette asylmottak i Afrika sier Hylland Eriksen. “Vi skal ikek utelukke muligheten for at det ville være bedre for veldig mange somaliske flyktninger å få et tilbud som ga dem trygghet og muligheter i nærområdene.” I prinsippet er det naturligvis riktig det han sier, men her møter professorene seg selv i døra. Først mener de tydeligvis at det er på tide at vi våkner opp og ser de faktiske realitetene i vår innvandringspolitikk. Hvilke problemer den skaper. Så kommer de opp med en løsning på problemene uten særlig forankring i virkeligheten. Skulle Norge bygge og drifte egne leire,eller asylmottak i nærområdene ville man høyst sannsynlig fått en stri tørn med å ta i mot alle flyktninger som heller ville være i “vårt” mottak enn i de FN-drevne flyktningeleirene hvor den humanitære og sikkerhetsmessige situasjonen kanskje ikke alltid er helt ideell? Hvis da ikke forholdene i de norske mottakene skulle være dårligere enn i FNs sine da? Mengden av asylsøkere vil vel på den måten også bli temmelig formidabel? Det er vel også utopi å tro at man skal kunne skaffe f.eks 1.2 millioner flyktninger i Darfurprovinsen i Sudan trygghet og muligheter i nærområdene?

Vi ønsker gjerne Hylland Eriksen og Grunfeldt tilbake i mediebildet når det måtte være. Her på bloggen er det alltid plass til noen som uttaler seg om ting de ikke har greie på!

Hummer og kanari

Colin Powell bruker G-ordet!

I dag vil jeg bruke bloggen til noe så sjeldent som å gratulere Bush-administrasjonen. Eller er det å overdrive? Jeg vil i hvertfall gratulere Colin Powell, og siden det er fredag så tar vi like godt med hele gjengen. Det er ikke sikkert sjansen byr seg igjen!

Bakgrunnen for gratulasjonene i retning Powell er at fyren endelig har tatt bladet fra munnen og uttalt G-ordet. Genocide, eller folkemord som vi vel kaller det på norsk, har forekommet i Darfur, og kanskje pågår det enda. Noen vil kanskje nå tro at jeg er litt sarkastisk på USA og Powells vegne, men det er en feilaktig slutning. Når man vet at USA aldri har intervenert for å stoppe folkemord, og bare unntaksvis har gjort noe poeng av å fordømme det mens det har pågått så er det faktisk både overraskende, og befriende med såpass klar tale fra en mann som Colin Powell.

Riktignok betyr ikke Powells bekreftelse på folkemordet at USA nødvendigvis vil sende tropper for å stoppe det som foregår i Darfur. Powells mål er å få sikkerhetsrådet til å iverksette en undersøkelse for å slå fast at folkemord faktisk skjer, og har skjedd i Darfur. FN vil i såfall være forpliktet til å handle. Hvorvidt dette faktisk kommer til å skje er vel mere tvilsomt. Storbritannia, Spania og Tyskland støtter Powells krav om en undersøkelse, men andre mener at det bare vil gjøre situasjonen verre om man hekter genocide-merkelappen på det som skjer i Sudan. Kina har signalisert at de kan komme til å legge ned veto i sikkerhetsrådet mot en slik undersøkelse.

Så kanskje er Powells klare tale bortkastet, eller et spill for galleriet slik at man i ettertid ikke kan kritisere Bushadministrasjonen for unnfallenhet i å adressere problemene i Sudan. Imidlertid håper vi at dette kan bidra til å legge press på regjeringen i Khartoum slik at situasjonen kan få sin løsning, og det snart. FNs “World Food” program leverte ut mat til snaut en million flyktninger i området i August og USA estimerer at hvis ikke situasjonen emdrer seg vil 350 000 mennesker være døde av sykdom, sult og feilernæring ved slutten av året.

Hummer og kanari

Anne Holt vs. Åsne Seierstad

Det har versert en litterær catfight på kultursidene i osloavisene de siste dagene. To av våre mer profilerte penner, Anne Holt og Åsne Seierstad har barket sammen over noen uttalelser fra Holt i VG på Lørdag angående en angivelig auksjon over rettighetene til “Bokhandleren fra Kabul”.
Her på Bloggen skal vi ikke ta noen stilling til argumentene fra noen av kantene, vi skal nøye oss med å komme med en unnskyldning for alle krasse ord som måtte ha falt på Anne Holts vegne opp igjennom årene. Til Dagbladet sier nemlig Anne Holt, i forbindelse med at Seierstad var for sliten til å forholde seg til tilbudene fra forlagene rett etter at hun kom hjem fra Kabul, at “Når man er veldig sliten, som alle forfattere er når de er ferdig med et manus, så leverer man det til forlaget sitt, punktum finale.”

Anne Holt, jeg beklager alle vonde ord som har falt fra min munn om ditt forfatterskap generelt og om Hanne Wilhelmsen spesielt. Jeg kan bare unnskylde meg med at den påkjenningen det har vært for meg å lide meg igjennom halvannen bok med din etterforsker i hovedrollen må ha gjort meg blind for de enorme prøvelser, lidelser og forsakelser det må ha kostet deg å skrive dem.
Stå på Anne!
Mea Culpa!

Hummer og kanari

Heia regjeringen!

I avisa i dag kan vi lese om hvordan antallet mennesker på sosialhjelp har hatt en ikke ubetydelig økning i 2003, samtidig som satsene har stått stille slik at disse menneskene altså har fått lavere kjøpekraft. Dette til tross for at regjeringen i 2002 lovet å gjøre forholdene bedre for de fattige. Vi kan også lese at det nå er slutt på fri rettshjelp ved tvangsekteskap. Til tross for at regjeringen hevder å ville satse nettopp på kampen mot tvangsekteskap. Fra før av vet vi også at tilstandene i psykiatrien ikke er blant de aller beste (for å si det mildt) til tross for fagre ord fra regjeringen om løft i psykiatrien.

Kan vi håpe på at regjeringen og Bondevik nå setter alle kluter inn for å gjøre Molde til europas beste fotballag slik at vi kan få dem ned i første divisjon en gang for alle?

%d bloggers like this: