web analytics
Hummer og kanari

Fontene Blues

fountain photo
Photo by albertstraub

Folk er i harnisk på Facebook denne veka også. No er det forfallet i kyrkjeparken, og ideen om at den vesle fontena som står der skal fjernast, som får blodpumpa til å banke litt fortare hos Florø-folket. Særleg er det mange som gjer seg vittig på ei litt sleivete utsegn om at fontena skal stengast av di presten var redd nokon skulle drukne der, og det kan eg jo godt forstå. Drukningsfaren er ikkje overhengande. Den druknar ei som hengast skal, seiest det, og nokon må stillast til ansvar for denne skandalen. Politikarane skal hengast for denne skampletten på Floras omdømme. Kommuneadministrasjonen skal skytast for vantande vedlikehald og generell inkompetanse. Om nokon skal druknast veit eg ikkje, men i så fall får dei bruke eit av dei tre vatna vi har spreidd rundt om i byen. Eventuelt kan dei til naud drukne i havet, men berre om dei ikkje har på seg fleecejakke, eller har plastikk i lommene, no som vi har vore så flinke å rydde strendene.

Eg likar ei sprutande fontene like mykje som fanden og hans oldemor, det er ikkje det, men eg skjønar ikkje kvifor folk gidd å hisse seg opp. Kvifor no? Fontena har då uansett aldri virka meir enn eit par dagar i slengen. Firdaposten skildrar korleis Kong Haakon var i byen for å legge ned krans på minnestøtta der i parken, og i den forbindelse vart fontena vist fram. Men då var det rusk i spruten, som ordføraren sa til kongen, og ikkje noko vatn i fontena. Dette var i 1949. Likevel trur folk at den skal virke i 2017. Det er historielaust. At fontena ikkje virkar er ei lang tradisjon her i byen. Det er nesten slik at ein kunne forvente at alle dei som er opptatt av at Florøsjela skal leve, og at ting stort sett skal vere slik dei alltid har vore, burde vere stornøgd med tilstanden. Fontene med vatn? Slikt nymotens tull kan dei halde seg med på Austlandet. Det er ikkje slik vi gjer det her i byen. Noko som eigentleg kan vere like greit. Hadde fontena stått der med vass-spruten i vilden sky, og berre virka. Ja, då kan du banne på at det berre hadde vore eit tidsspørsmål før nokon kom med lastebil og flytta heile skiten inn til Førde.

At det er vanskeleg å halde drift i fontener er ikkje noko spesielt for Florø. At fontener og parkanlegg lir under dårleg vedlikehald er heller regelen enn unntaket rundt om i det ganske land. Det er ein syklus, nærast ei naturlov, at fontener etter nokre år med drift opplever rusk i spruten, og etterkvart blir ståande utan vatn. Heilt til nokon hissar seg opp, politikarar og administrasjon dreg i gang akutt-tiltak, og alle er nøgde i nokre år. Så startar det på’an igjen. I hovudstaden for fem-seks år sida var heile 25 prosent av byens vass-innstallasjonar tørrlagde. Dei trong omfattande rehabilitering. I Bergen var Nygårdsparken landets største åpne russcene i rundt femti år, før dei no har renska litt opp i det. Det er ingen grunn til å tru at Flora kommune er dårlegare til å ta vare på parkane sine enn byar flest. Tvert i mot kanskje, berre ta ein tur i Brandsøyåsen og sjå kva som har blitt gjort med stinettet der dei siste åra.

Ordførar Teigen høyrde nok gufset frå folkedjupet, for han var kjapt på ballen. Han lovar å få orden på sakene, men seier at kyrkjeparken og fontena i dag er i så dårleg forfatning at det ikkje er noko å flikke på. Her må det gjerast skikkeleg. Og då er det på tide å tenke nytt. Kva VIL vi med den fontena eigentleg? I land lenger syd hadde fontenene tradisjonelt ein viktig funksjon for folket. Det var drikkevatn, badeplass og luftkjølar i eitt. Her i nord har dei mest vore til pynt. Eit estetisk innslag i bybildet, utan nokon reell nytteverdi. Om lag som Frank Willy Djuvik i bystyret. Eller den har vore ei markør for privat rikdom. Som for forretningsmannen John Collett, som var kjent for overdådige festar på herregården sin på Ullevål for eit par hundre år sidan. Han serverte gjestene madeira frå eiga fontene. Det er det sving over. Eg tenker at Collett kan vere til inspirasjon når vi skal få på plass ny fontene der i kyrkjeparken. Eg vil ha ei fontene som sprutar Kinn-øl. Med tanke på plasseringa bør ølet kanskje vere av typen «Prestesonen», men det kan sikkert varierast med både Pilgrim og Pryl.

Om ordførar Teigen fiksar dette, er eg sikker på at det blir sjelefred, både i parken og på Facebook.

Hummer og kanari

Min båt er så liten

boat photo

Dei seier at det heile starta med eit stort smell for 13,8 milliardar år sida. Det store smellet. Ut av kaos oppstod universet vårt, og i alle desse åra har det utvida seg i stadig større fart. Jorda vart danna for 4,6 milliardar år sidan, og så gjekk det kanskje ein milliard år til før dei første livsformene starta å vise seg fram. Etter ei god stund med evolusjon, dilldall, dinosaurar og den slags kom mennesket rekande på ei fjøl. Mennesket var heldig med utviklinga, og fekk nokre ting dei andre skapningane på jorda mangla. Ei meir avansert frontallapp. Motståande tomlar. Sidan har ingenting vore det same. Ein av dei tinga som skil mennesket frå dyra er vår utstrekte evne til å samarbeide. Vi er sabla gode på det. Mykje betre enn dyra.

Ta katten min til dømes. Kvite kan ikkje samarbeide om det så stod om livet. Om ho møter på ei katt ho aldri har møtt før er det berre ein ting som står i hovudet på ho. Angrep. Den andre katten skal jagast til helsike bort frå hagen, og helst så brutalt at den aldri kjem tilbake. Når vi menneske møter ein artsfrende vi aldri har møtt før har vi ei heilt anna tilnærming. Dei fleste av oss i alle fall. Evolusjonen har lært oss at vi kjem lengst med ei vennleg tone. Vi må få dette mennesket til å samarbeide med oss. Anten vi no vil ha det til å male huset vårt for ein billeg penge, skattlegge det til det blør, eller rett og slett berre låne pengar til ei flaske øl og ei pølse og brød. Vi har forstått at det er i vår eiga interesse at vi ikkje oppfører oss som katten min. Vi er alle i same båt, og vi kjem lettare fram dit vi skal om alle sit ganske stille i båten og alle tek si tørn ved årene.

Så der sit vi då, i båten vår, og ror i veg. Min båt er så liten, og havet så stort, kan ein kanskje tenke. Og når mennesket var nytt på jorda var det slik at det ikkje var plass til så mange folk i den båten. Det var stort sett familie som fekk vere med, men etter kvart som verdien av samhandling har blitt klarare og klarare har båten vakse seg større og større. Frå kjernefamilie, til utvida familie, til klanar, bygdesamfunn, landsbyar og storbyar. Nasjonalstat, unionar, og komplekse verdsomspennande institusjonar. Akkurat som med det store smellet har måtane vi samhandlar på berre halde fram med å utvikle seg sida vi kraup opp frå havet, reiste oss på to, og sprang ut på savannen i Afrika. Om vi tenker litt etter trur eg alle som ein gong har vore på eit foreldremøte, eit møte i burettslaget, eller freista å få ei byggesak godkjend i kommunen, kan vere einige i at dette er eit mirakel heilt på linje med det beste frå Bibelen. Samarbeid er kanskje ei typisk menneskegreie, men det kjem ikkje av seg sjølv. Det krev ofte innsats. Blod, sveitte og tårar.

Forskarane er ikkje heilt sikre på kva som skjer med universet vårt i framtida. Nokre meiner at det vil halde fram med å utvide seg, heilt til kreftene frå akselerasjonen blir så sterke at gravitasjonen ikkje lenger klarer å halde universet saman. The Big Rip kallar dei det. Universet vårt blir rett og slett rive frå kvarandre, om lag som planane om Kinn kommune etter valet til hausten. Andre forskarar meiner at universet heller på eitt eller anna tidspunkt vil stoppe å utvide seg. I staden vil det på ny trekke seg saman, til det heile endar opp med eit nytt stort smell, og eit nytt univers ein gong langt fram i framtida. Dette har dei gitt namnet The Big Crunch, og er vel det beste håpet vi har for at det nokon gong skal bli gjort noko med Trovikkvartalet og Sjukehuset her i byen. Dette er derimot langt fram i tid, og ikkje noko vi treng å tenke for mykje på. Eg er meir uroa for at alle våre store samhandlingsprosjekt kan lide ei liknande skjebne. At dei blir rivne i stykke, eller folda saman og kasta. Kanskje blir dei ikkje ein gong kjeldesortert. Brexit og Bremanger. Trump og Tybring-Gjedde. Nokre meiner visst at det har vorte for mykje samarbeid. Dei vil ikkje stille på dugnad. Dei vil rive båten vår, og bygge den saman igjen som fleire små båtar. Sende dei ut på havet på eiga hand. Det ein dårleg ide, både med og utan Florø Radio.

Samarbeid er frykteleg slitsamt, dei andre er alltid dumme, og nokon gonger får man ikkje til det ein vil. Men vi kan ikkje gi opp. Vi må kjempe på, og ikkje miste trua, for alternativet er konflikt. I verste fall krig, og det er enda verre enn dugnad og møte i bystyret. Så vidt.

Hummer og kanari

Kvite forteller vitser #35

– Hvilket dyr er det aller mest avslappede som finnes? 
– Chillpadde. 

Hummer og kanari

Kuk i kulturen

Bård Tufte Johansen og Team Antonsen fann for nokre år sida ei overskrift i den danske avisa Politiken, som dei hadde det mykje moro med. «Metroen har kuk i computeren», stod det, og Bård ringde opp ein dansk IT-ekspert for å finne ut om det var ein stor, eller ein liten kuk, og ikkje minst korleis den kom seg inn i computeren. Den danske eksperten meinte at det var noko som berre skjedde, og slik kan det vel også gå til nokre gonger. Sidan den gong har eg vore i Danmark fleire gonger. Då har det hendt at eg har kjøpt meg ei lokal avis slik at eg har noko å gøyme meg bak når ungane treng hjelp til noko, og der har eg sett det sjølv. Mange gonger. Det går ofte kuk i ting der nede. Det kan verke som om dei har eit omfattande kukproblem. Dei siste dagane verkar det å ha spreidd seg til Norge. Det har gått kuk i den norske kulturen. Skikkeleg KRLE-kuk.

Når eg gjekk på skulen hadde vi Kristendom, men på nittitalet blei dette faget erstatta av KRL. Som var ei forkorting for kristendom, religion og livssyn. Ideen var at ein ved å inkludere andre religionar og livssyn i kristendomsfaget kunne sleppe å gje dei elevane som ikkje var så glad i Gud og Jesus og dei greiene der, rett til fritak frå undervisninga. Slik gjekk det ikkje. Humanetikarane syntest ikkje faget var nøytralt nok. Dei tok staten til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, og vann fram. Faget fekk då i staden namnet RLE, for religion, kristendom og etikk, og alle var nøgde. Heilt til KrF trong ei symbolsk seier for å kunne støtte regjeringsprosjektet til Erna etter valet i 2013. Resultatet var at denne forbaska K-en fekk plass på timeplanen igjen. Utan at nokon andre enn KrF eigentleg ville det. Kristendom, religion, livssyn og etikk. KRLE altså. Truleg det minst populære faget på timeplanen.

No har denne hersens kristendommen blitt ei heit politisk potet igjen, etter at nokre Arbeiderpartifolk gjekk inn for å fjerne K-en, om dei klarar å vippe Høgre og Frp ut av regjeringskontora til hausten. Det blei stor debatt på partiets landsmøte sist helg, og til slutt vedtok partiet, med 164 mot 136 stemmer at bokstaven må bort. Eit oppsiktsvekkande knapt fleirtal i ei sak der alle var einige for berre tre år sida. Reaksjonane frå overspente Høgre-folk lét ikkje vente på seg. Ap svekker no vår kristne humanistiske kulturarv, meinte Børge Brende. Linda Hofstad Helland var veldig skuffa. Ingvar Torsvik Myrvollen meinte det var historielaust. Alle saman ser ut til å ha gløymt at K-en var borte i åra frå 2008 til 2015 utan at landet ser ut til å ha tatt nemneverdig skade av det. Dei har nok også gløymt, eller vel å sjå bort ifrå, at eit overveldande fleirtal av høyringsinstansane ved gjeninnføringa av K-en i 2015 var imot dette. Flora kommune var i mot. Vågsøy likeins. Sjølv dei kristne var stort sett i mot. Regjeringa valde likevel å banke det gjennom, trass i at Høgre eigentleg ikkje ville, for å blidgjere KrF. Likevel argumenterer dei nå som om faget alltid har heitt KRLE, og at vår akk så stolte humanistiske kulturarv står og fell med K-en. Er vår kristne humanistiske kulturarv i fare? Neppe. Er det historielaust? Absolutt.

Folk må roe seg kraftig ned. Folk har blitt heilt ko-ko. Eller kuk-kuk som dei seier i Danmark. Det har gått kuk i debatten. Dette er rein symbolpolitikk. Sjølve faget kjem ikkje til å endre seg om man tek bort K-en. I desse kulturkamp-tider, der alt for mange insisterer på at alle saker må sjåast i samanheng med den visstnok pågåande kampen for å verne norske verdiar, kan det hende Ap hadde vore betre tent med å la denne saka ligge. Eller kanskje gått meir drastisk til verks og gått inn for å fjerne heile faget.La religion, livssyn og etikk gå inn i historie og samfunnsfagtimane. Nå risikerer vi at K-en, og debatten om den, vil dukke opp ved kvart einaste regjeringsskifte, og det vil vi verkeleg ikkje. Drep meg herre konge, men ikkje med dum debatt.

Nei, eg gjer blaffen i kristendommen, men denne debatten må døy. La K-en få stå, men la elevane sjølv få fylle den med innhald. Kristendommen er jo ei religion. Å kalle det for Kristendom, religion, osv., blir smør på flesk. K-en kan stå for noko anna. Kva som helst! Kinnøl. Knokepoker. Kjøtt. Kos. Eller kva med krokodiller? Det er min favoritt. Krokodiller, religion, livssyn og etikk. Det er det sving over. Alt blir betre med krokodiller. Kva som helst, berre ikkje kuk. Eg orkar ikkje meir kuk!

Hummer og kanari

Robust restskatt

tax collector photo

Måndag kveld vart snautt fem millionar skattemeldingar gjort tilgjengelege for skattytarar i Norge. Med det same meldinga kom heiv eg meg rundt, flekka opp datamaskina, og logga meg inn på Altinn for å få dommen over økonomien.

Eg var nok ikkje åleine om det, for Altinn bad meg vente i kø. Eg rakk å tape ein kamp i Football Manager før eg slapp inn i det aller heilagaste, og det gjekk om lag slik som eg hadde tenkt på førehand. Eg tapte i skattemeldinga også. Det vart restskatt i år som i fjor. Og året før. Og året før der att. Eg trur eg har fått restskatt i sytten år på rad. Eg veit ikkje om det er nokon slags form for rekord, men om det er nokon der ute som har nummeret til Guinness rekordbok er det berre å be dei ta kontakt.

Dei fyrste åra var det kjipt å få restskatt. Eg hadde ikkje pengar på bok, måtte bruke feriepengane til å gjere opp for meg, og alle fancy ferieplanar vart kjapt arkivert under kategorien «luftslott». Etter kvart har det blitt meir av ein vane. Noko eg omfamnar med mi vanlege defaitisme. Det er berre slik det er. Ein naturleg del av livet.

Dei pengane redaktøren kastar etter meg for å levere denne spalta kvar veke går inn på ein «hemmeleg» konto, som eg berre sjekkar ein gong i året. Det er når eg må inn der for å hente pengar til å betale restskatten. Det er eit nullsumspel, og same kva eg gjer er det staten som vinn.

Felles skjebne er fattig trøyst. I år var vi nesten 800.000 stykke som hamna i ulykka. Dette fekk Aftenposten til å lage ei sak som heitte «Derfor får du restskatt». Ikkje berre er vi for dumme til å sjekke skattekorta våre, og endre om vi ser det går gale av stad. Vi er også så dumme at vi ikkje skjønar at årsaka til at vi får restskatt er at vi har tent for mykje pengar, og betalt for lite til kemneren. Men no har eg lese det i avisa, så no veit eg det. Takk!

Aftenposten nemner også at aksjeutbyte kan vere ei årsak, men det gjeld ikkje meg. Eg har ikkje eigd ei aksje sidan far min selde aksjeposten min i Borregaard, og drakk opp pengane. Mogleg han fekk restskatt det året, faktisk. Ja, kanskje restskatten min er arveleg? At den ligg i genane, koda inn i mitt DNA, og ikkje går an å gjere noko med? Ei gong i framtida vil det kanskje vere metodar for å avdekke slike eigenskapar allereie hos embryoet, og slike som meg blir abortert bort i tusental? Er eg ein utryddingstruga art? Restskattshjorthen? Blir vi eit samfunn fullt av A4-folk som alltid får igjen 6000 kroner på skatten? Eller blir vi nullskattytarar alle saman?

Alt endrar seg med tida. Ingen veit kva framtida bringar. Det er mykje tryggare å leve i fortida. Den gongen ein måtte fylle ut sjølvmeldinga sjølv, og levere den inn i ei stor kasse utanfor likningskontoret innanfor fristen. Det var eit teikn på eit sosialt og inkluderande samfunn.

Dei siste timane før midnatt den 31. januar kunne vi alle samlast utanfor eit offentleg kontor og diskutere kor ille det var fatt. Same om du er rik eller fattig, skatten kan du klage på uansett. Det er slikt som bygger fellesskap. Ritual. Far min hadde lov til å banne ein gong i året, og det var når sjølvmeldinga skulle fyllast ut. Vi visste at det var heftig språkbruk på gong kvar gong rekneskapsføraren med stresskofferten kom og ringde på døra. Då var det å samlast øvst i trappa for å høyre kva gamlingen hadde å by på denne gongen. Han hadde vore distriktslege i Lofoten, og hadde snappa opp eit kraftuttrykk eller to der. Det er ikkje det same i dag, no som alt kjem ferdig utfylt.

Vi treng ikkje lenger gå ut for å levere noko. Vi les kjapt over, og kveler eit lite klynk når oppgjeret kjem. Det er ikkje noko høgtid lenger, og banninga må spreiast over heile året. Det blir ikkje det same å bitche på Facebook. Limet i samfunnet løyser seg opp, og alt går til helvete.

Det einaste som er sikkert i livet er døden og skattar, var det nokon som sa. Han hadde sikkert fått restskatt han også. Eg veit ikkje kva eg skal gjere. Bør eg etterstrebe å bli ein meir robust eining som opnar for meir fleksibel drift? Kan eg få operative gevinstar og kostnadsinnsparingar om eg samlokaliserer og sentraliserer meg? Bør eg settast under administrasjon? Alt eg veit er at gode råd er dyre, og om dei ikkje kan trekkast av på skatten blir det nok restskatt neste år også.

Veit du forresten kva du får om du kryssar ein kemner med eit jetfly? Ein Boring 747. Takk for meg, eg finn vegen ut sjølv.

%d bloggers like this: