web analytics

Tag Archives: Daglig dose Ingersoll

Hummer og kanari

Darwin’s century

This century will be called Darwin’s century. He was one of the greatest men who ever touched this globe. He has explained more of the phenomena of life than all of the religious teachers. Write the name of Charles Darwin on the one hand and the name of every theologian who ever lived on the other, and from that name has come more light to the world than from all of those. His doctrine of evolution, his doctrine of the survival of the fittest, his doctrine of the origin of species, has removed in every thinking mind the last vestige of orthodox Christianity. He has not only stated, but he has demonstrated, that the inspired writer knew nothing of this world, nothing of the origin of man, nothing of geology, nothing of astronomy, nothing of nature; that the Bible is a book written by ignorance — at the instigation of fear. Think of the men who replied to him. Only a few years ago there was no person too ignorant to successfully answer Charles Darwin; and the more ignorant he was the more cheerfully he undertook the task. He was held up to the ridicule, the scorn and contempt of the Christian world, and yet when he died, England was proud to put his dust with that of her noblest and her grandest. Charles Darwin conquered the intellectual world, and his doctrines are now accepted facts.

– Robert Green Ingersoll, “Orthodoxy” (1884)

Hummer og kanari

Testamentene

 En mann som, i dag, fulgte læren i det gamle testamentet. Han ville vært en kriminell. Hvis han strengt fulgte læren i det nye ville han vært gal.

Robert Green Ingersoll via Cynical-C blog

Hummer og kanari

Evig straff

Læren om evig straff er i perfekt harmoni med grusomheten til menneskene bak de ortodokse trosbekjennelsene. Den er i harmoni med tortur, med å flå levende, og med å brenne folk på bålet. Menneskene som brant sine medmennesker i et øyeblikk trodde at Gud ville brenne sine fiender for all tid.

Robert Green Ingersoll –  “Crumbling Creeds

Hummer og kanari

Uvitenhet

Graden av inspirasjon fra Bibelen kommer an på graden av uvitenhet hos herren som leser den. 

Robert Green Ingersoll, via Cynical-C Blog

Hummer og kanari

Bibelen

Enhver sekt er et bevis på at Gud enkelt og greit ikke har avslørt sin vilje til mennesket. Til hver leser formidler bibelen en forskjellig mening.

Robert Green Ingersoll, via Cynical C-Blog

%d bloggers like this: