web analytics

Tag Archives: faktaflisespikk

Hummer og kanari

Faktasjekkflisespikking

screenshotutklipp fra Budstikka
screenshotutklipp fra Budstikka

Av en eller annen grunn følger jeg Budstikka på Facebook. På den måten kom jeg i dag over en sak om 21 år gamle Anita, som er plassert på eldrehjem. Skriver Budstikka da. Men er det sant? Stortinget har jo sagt at ingen unge skal plasseres på sykehjem mot sin vilje? Har Budstikka dekning for denne påstanden, eller er det nok et eksempel på at media svartmaler situasjonen innen norsk helse, pleie og omsorg? La oss ta en titt på hva de skriver:

Anita er 21 år gammel. For tre måneder siden ble hun plassert på sykehjem sammen med eldre beboere.

Det er fredag ettermiddag på Bråset bo og omsorgssenter i Røyken. Noen har limt en papp-plakat på veggen til venstre for døren. «Velkommen til rehabiliteringsavdelingen», står det på den, men ingen har skrudd ned skiltet som viser at dette egentlig er en helt vanlig sykehjemsavdeling.

– De kan kalle det hva de vil. Bråset er et sykehjem og dette er en sykehjemsavdeling, de har bare skiftet skiltet på døra. De som jobber her er kjempesøte, flotte, flinke mennesker, og fysioterapien er bra, men de har jo hverken plass eller det utstyret en rehabiliteringsavdeling burde ha.

Dette høres ikke helt bra ut, men la oss ta en sjekk på hva Bråset bo og omsorgssenter er for noe.

Nettsidene til Asker kommune er enig med Budstikka og Anita, her står det:

Bråset bo- og omsorgssenter er et sykehjem med plass til 200 beboere. Sykehjemmet ligger i Røyken kommune.
Selskapet er et interkommunalt selskap som eies av Asker og Røyken kommuner. Asker kommune eier 50% av sykehjemmet.

Men vi vet at norske kommuner ikke alltid er like flinke til å oppdatere nettsidene sine. Vi graver litt mer i materien, og da finner vi denne informasjonen.

Bråset er et av Norges største bo- og omsorgssentra, med 200 enerom. Sentret er bygget etter moderne prinsipper for drift og organisering. Asker kommune eier bo- og omsorgssentret og drifter dette sammen med Røyken kommune. Asker disponerer 100 senger, hvorav 60 korttidsplasser. Av disse er 5 senger definert til lindrende behandling og 9 senger til rehabilitering. På den måten har kommunene allerede utviklet et grunnlag for å etablere et lokalmedisinsk senter og iverksetter et arbeid med mål om å videreutvikle og etablere et lokalmedisinsk senter.

Dette er fra en rapport der man planlegger utvikling og etablering av et lokalmedisinsk senter nettopp ved Bråset bo og omsorgssenter. Rapporten ser for seg at dette skal være ferdig høsten 2012. Tidligere i sommer søkte Bråset etter ny daglig leder, og i annonsen omtaler man seg selv på denne måten:

Bråset er en av landets største bo- og omsorgssentre med 11 avdelinger. Det er organisert som et interkommunalt selskap med Asker og Røyken kommuner som eiere.
Organisatorisk er senteret delt i to seksjoner. Seksjon langtid har somatiske avdelinger og demensavdelinger. Seksjon korttid har foruten 3 avdelinger med ordinære korttidsplasser også lokalmedisinske tjenester for lindring, rehabilitering og forsterket korttid.
Bråset inngår som en viktig samarbeidspartner mellom eierkommunene og Vestre Viken Helseforetak med hensyn til samhandlingsreformen.

Hva kan vi konkludere av dette? Jo, Bråset hadde allerede mens det var et mer rendyrket sykehjem avsatt en del senger til rehabilitering. Samhandlingsreformen har så kommet inn, og Bråset er nå i ferd med å bli et sykehjem der man også har lokalmedisnske tjenester som rehabilitering i samme bygget. Dette er jo Stortinget og Arbeiderpartiets store plan, at pasientene skal ut fra sykehusene så fort som mulig, og behandles i kommunene. Bråset ER et sykehjem, men det er ikke bare et sykehjem. Aina er der på rehabilitering, hun har ikke en sykehjemsplass.

Faktasjekken vår må dermed bli at Budstikkas overskrift er Misvisende. Man kunne kanskje kritisert kommunen for at rehabiliteringstilbudet ikke er godt nok, hvis det er grunnlag for det, men koker man det ned er kritikken her hovedsaklig at rehabiliteringsplassen er i samme bygg som gamle folk, og at kommunen er like dårlige til å oppdatere skiltingen som de er til å oppdatere hjemmesidene sine.

%d bloggers like this: