web analytics

Tag Archives: frp

Hummer og kanari

Endelig kvitt dem?

dalsfjordbrua.jpg

Etter år med syting over å ha blitt mobbet av pressen, utstøtt av de andre partiene, og latterliggjort av kultureliten har Frp fått nok. Nå hopper de av Dalsfjordbrua, og dermed er vi vel kvitt dem?

Nei så vel var det nok ikke, Dalsfjordbrua er nemlig ikke bygget ennå.

Men kanskje kan de finne en annen bro de kan kaste seg ut fra?

phone-help.jpg

Hummer og kanari

Svekker ikke troverdigheten

Søndag kveld fikk jeg tilfeldigvis med meg at lederen for Fpu i Kristiansand, Tove Lill Løite kroppet seg på God Kveld Norge. Den 23 år gamle nesten-nakenmodellen har gjort seg bemerket med å stille opp lettkledd i Vi Menn og FHM, og nå skal hun visst til Los Angeles og gjøre noe suspekte greier uten klær i et slags playboymansion.

Nei jeg fulgte ikke så voldsomt med.

Men en ting fikk jeg med meg. Løite fra Vennesla sa nemlig at hun ikke trodde at hennes karriere som offentlig pupp svekket hennes troverdighet, og hun får der støtte av andre sentrale Fremskrittpartister. Siv Jensen for eksempel har ingen motforestillinger mot at en tillitsvalgt i partiets ungdomsorganisasjon lar seg avbilde uten klær, og vil ikke mene noe om det går ut over den unge politikerens troverdighet eller evne til å få fokus på politiske saker.

loite.jpgOg Løite og Jensen har jo helt rett i det. Løite har f.eks markert seg med en egen kampsak i FHM nå nylig. Som dere ser til høyre her:Dropp jobben og pul.

Løite kjemper for at folk skal sette av en dag midt i uka hvor begge driter i å dra på jobb. I stedet skal man ha sex hele dagen, og kun ta pause for å få i seg litt mat. Løite sier ikke om man rett og slett skal skulke, eller om man skal ta seg, for ikke å si ha seg på en egenmelding. Uansett så tror jeg dette forslaget vil ha problemer med å få flertall i stortinget. Det er ikke dette Bjarne Håkon mener med å stå opp om morran.

Løite sier heller ikke noe om hvem man skal være hjemme og ha sex med. Når hun skriver begge impliserer hun kanskje at det skal være kjæresten, men med andre hendelser i dette partiet friskt i minne så tror jeg nok dette burde vært spesifisert litt nærmere.

Verre er det at Løite enten ikke har fått med seg at unionen med Sverige forlengst er oppløst, eller hun er en landssviker av rang. I Los Angeles skal hun visst bo i Swedish Mansion, og greia er visst at hun skal være med i et slags forskningsprosjekt: Hva skjer hvis man plasserer en gruppe svenske toppmodeller under samme tak i Los Angeles?

Og mer skulle det altså ikke til for å få Løite til å svikte sitt fedreland.

swede.jpg

Ja, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men dette gjør meg rett og slett kvalm. Om ikke puppebildene svekker troverdigheten hennes så burde ihvertfall disse bildene være tilstrekkelig til å få henne ekskludert. Politikere skal ivareta norske interesser, det er åpenbart at Løite er ubrukelig til slikt når hun er villig til å gi avkall på sitt statsborgerskap i bytte for en blågul bikini og en tur til LA.

Men ellers så har Løite og Jensen rett. Det er ikke den luftige påkledningen som svekker hennes troverdighet, det er det valget av parti som gjør. Etter at samtlige styremedlemmer i ungdomspartiet i Akershus nå har blitt suspendert på mistanke om underslag så har faktisk sentrale Frp-politikere tatt til orde for at man heretter skal innføre bikini som uniform i ungdomspartiet.

Dermed har man jo ingen lommer å putte skattebetalerenes penger i.

Hummer og kanari

Eksplosiv økning i bullshit

I mitt bidrag til Bloggidol tok jeg til orde for å skattlegge bullshit. Dessverre har jeg ikke helt fått gjennomslag for dette i den lovgivende forsamling riktig ennå. Synd er det, for nå snakker dem om uføretrygden igjen.

Dagbladet melder at det er en eksplosiv økning i unge uføre. 10.259 stykker er det som er under 30 år og uføretrygdede, omtrent like mange mennesker som det bor i Mandal. Vi som en gang i livet har vært i Mandal er faktisk litt overrasket over at ikke alle sammen også bor i Mandal, for der var det ikke stort som skjedde, men blås i det.

Ifølge Dagbladets kalkulator dreier det seg om en 24 prosents økning siden 1998, men det må da være et litt sånt meningsløst regnestykke all den tid vi i samme periode har hatt en befolkningsøkning på 6-7 prosent eller deromkring? I stedet for å telle antall personer må man telle andel av befolkningen. Aller helst burde det vært brutt ned til prosent av befolkningen under 30 år, men disse tallene orker jeg ikke lete opp akkurat nå. Men litt kjapp kalkulering og lemfeldig omgang med ca.tall viser meg at i 1998 var det 0.19 prosent av befolkningen som både var under 30 år, og uføretrygdet. Nå er det snakk om 0.22.

Det er snakk om en økning ja, men er den dramatisk?

Erik Oftedal i NAV sier til Dagbladet at den prosentvise andelen av uføre blant unge har vært konstant de siste årene, og antyder at det faktum at flere unge mennesker havner på uføretrygd ihvertfall delvis skyldes demografiske forhold. Altså at det rett og slett finnes flere unge mennesker i Norge nå enn det gjorde før.

Men tall er kjedelige. Bullshit er mye morsommere, om enn litt frustrerende til tider. FrPs nestleder i Stortingets arbeidskomite f.eks, Kenneth Svendsen, synes tallene er alarmerende og vil nå åpne for at NAV skal kunne gå inn og se nærmere på legenes avgjørelser:

– Ofte når man er syk, så finnes det andre arbeidsoppgaver man kan gjøre. Det er det ikke alltid legene tar høyde for. Derfor bør NAV kunne se dem i kortene, slik at de kan finne ut om det finnes arbeidsoppgaver de sykemeldte kan gjøre.

Trenger jeg i det hele tatt kommentere hvor dum den uttalelsen er?

La oss se om vi gidder å komme tilbake til saken. Først så halser vi videre til SVs utrettelige forkjemper for de fattige, Karin Andersen. Hun synes det kan være nok pisk og kontroll nå. Hun sier at en av årsakene til at flere får uføretrygd er at flere overlever alvorlige sykdommer, og mener man heller må komme inn tidligere med bedre helsetilbud og arbeidstiltak. Til Dagbladet sier hun:

– Jeg er dritlei av at man ser på uføretrygd som et problem. Denne ordningen hindrer massiv fattigdom i Norge. Uføretrygd er velferdsamfunnets adelsmerke.

Og dermed braker det løs fra blåggnissene såklart.

Hablog og History Matters synes å misforstå Andersen i det hun sier om at uføretrygden er velferdssamfunnets adelsmerke. Hun mener da ikke at det er den enkelte uføretrygdede oppnår adelighet ved innvilgelse av gulltrygda, hun mener ordningen som sørger for et minimum av inntekt til dem som ikke er i stand til å arbeide for føden er noe vi kan være stolte av, og dem som skal bære dette adelsmerke er vel da alle vi som er med og bidrar som best vi kan til dette velferdssamfunnet vårt?

Men den som virkelig får meg til å ønske at bullshit allerede var blitt skattbart er William i Akershus Unge Høyre som har blogget om saken på Blaatt.com. Her heves sigaren høyt allerede i overskriften.

Når man skal lese en meningsytring om uføretrygdede, og overskriften er Jobb forbannede latsabber så forstår man at man ikke kan forvente å finne verdens mest reflekterte tankerekke. Og her oppfyller innlegget forsåvidt alle forventninger. Omtrent som i en god gammeldags slasherfilm så får vi alle de momentene, alle grøssene, som vi vet vi vil finne.

– …det finnes mange, også unge, som er uføretrygdet av en god grunn, og de burde gjerne ha fått mer penger enn det de gjør i dag, vi burde gjort mye mer for dem. Men vi har ikke kapasitet fordi systemet er fullt av snyltebiller.

– Etter 60 år med sosialisme, hvor samfunnet har fått innplantert jantelov og en merkelig kombinasjon av misunnelse og grådighet, så vil det ta tid å få gjort om velferdssystemene til noe fornuftig.

– Sosialisme er døden for et samfunn. Kreativitet, engasjement og innsatsvilje blir sugd ut av befolkningen, mens misunnelse, grådighet, uvitenhet og latskap blir sprøytet inn.

– La oss slutte å høre etter når Kristin Halvorsen snakker om rettferdighet, men høre på vår egen magefølelse og moral i stedet

– Sosialistene synes det er veldig greit å dele ut penger, da kan de skatte, mens de verner sine egne, inkompitente systemer.

Nevnte jeg sosialistene?

Ja, og når du ikke trodde det kunne bli verre så kommer en eller annen Sailor i kommentarfeltet med følgende gullkorn:

– Helt enig. JOBB LATSABBER. Det er ingen grunn til at folk uten fysiske feil skal gå uten arbeide.

Fankern heller, jeg er jo av den oppfatning at det er elementer ved det norske samfunnet som er litt uheldige. Jeg tenker på tendensen til å alltid legge skylden på noen andre, og aller helst staten, at folk har blitt flinkere og flinkere til å kreve, og dårligere og dårligere på å yte etc. Men dette gjelder langt i fra bare uføretrygdede. Ja, kanskje er det dem det gjelder minst, og når jeg leser det vanlige pjattet om at det handler om moral, så føler jeg meg som den raddisen. Det er like før jeg melder meg inn i rørsla og døper om bloggen min til Revolusjonært Hjortheloft.

Nei, la oss heller høre på noen som i det minste har litt faglig tyngde bak seg. John Gunnar Mæland er professor i sosialmedisin ved UiB, og for en stund siden hadde han en kronikk i Bergens Tidende som satte ting i et litt mer fornuftig lys. La meg sitere litt, så slipper jeg å jobbe så fælt med å reformulere:

Bruk av trygd er komplekse fenomen som påvirkes av en lang rekke forhold. Det kan lønne seg å skille mellom to ulike typer spørsmål, som ofte blandes sammen. Det første er hvordan vi kan forklare nivået av og variasjoner i trygdeforbruk. For å lete etter svarene på slike spørsmål, må vi se på faktorer utenfor individet, i samfunnet, arbeidslivet, trygdesystemet og politikken.

Det andre spørsmålet dreier seg om å forstå hvorfor noen blir sykmeldte og uføre, mens andre ikke blir det. Svarene på dette spørsmålet finner vi først og fremst i individuelle forhold, knyttet til helse, sosial bakgrunn, arbeidsforhold, personlige ressurser og hvilke hjelpetiltak som tilbys.

Mæland påpeker det paradoksale i at en tredjedel av statsbudsjettet ryker med til NAV, mens de som forsker, eller har lyst til å forske, på hvorfor det er slik bare får smuler slengt etter seg. Men han har nå noen svar å komme med allikevel.

Trygdenivået er høyere i Norge enn i de fleste andre land, og en rimelig åpenbar delforklaring er at vi også har mange sysselsatte. Særlig har vi en høy andel av både kvinner og eldre arbeidstakere. Kvinner har, ihvertfall inntil nylig, oftere måttet ta til takke med ufaglærte jobber. Tyngre, dårligere betalt, og med liten innflytelse over egen arbeidssituasjon. Faktorer som øker risikoen får å bli uføretrygdet når sykdom inntreffer. Det samme gjelder også ofte for eldre arbeidstagere. Og da er det på sin plass med et lite sitat igjen:

Uføreandelen i befolkningen gjenspeiler altså langt på vei hvem som er i arbeidsstyrken. Et eksempel på dette er at tilveksten i uførepensjonister siden år 2000 er omtrent som forventet ut fra økningen av eldre i arbeidsstyrken. Vi må følgelig regne med flere uførepensjonister også i årene fremover av denne grunnen alene.

Jeg gjentar: “tilveksten i uførepensjonister siden år 2000 er omtrent som forventet ut fra økningen av eldre i arbeidsstyrken“, altså, det er ingen overraskelse. Det er ingen dramatisk og uforklarlig økning. Norge er fortsatt sånn nogenlunde på sporet, det er ingen grunn til panikk. Ingen grunn til å bli overrasket.

Mæland sier videre, og nå beveger vi oss over i kjernen av det som mange har vansker med å forstå.

En annen delforklaring på økningen i antall uføre de siste 40 årene er mer liberale trygderegler, hvor særlig sykdomsbegrepet er blitt gradvis utvidet i tråd med medisinsk utvikling og folkelig forståelse. Det er lenge siden man forlot kravet om såkalt objektive tegn på sykdom. For en rekke sykdomstilstander er det symptomer og sykehistorie som danner grunnlaget for diagnosen, ikke svar på laboratorieprøver eller legens undersøkelser. Det medisinske sykdomsbegrepet er dynamisk og i stadig endring, men dette betyr ikke at «alt» kan regnes som sykdom. Mer enn diagnosen alene skal vekten legges på funksjonsevne.

Mer enn diagnose skal vekten legges på funksjonsevne altså. Vi hadde jo en sak her i byen for en tid tilbake da en uføretrygdet mann gikk løs på en parkeringsautomat med slegge etter å ha fått utdelt en parkeringsbot. Mannens sleggebehandling tydet på at han hadde en ikke helt ubetydelig restarbeidsevne, og dette ble da også behørig påpekt av folk i nabolaget. Men på spørsmål om hvorvidt de selv kunne tenke seg å ansette ham, eller eventuelt ha ham som kollega, så var svaret et ganske unisont nei.

Funksjonsevne er altså så mangt, og kan ikke bare belage seg på fysiske funksjoner.

Så har vi det “brutale arbeidslivet” da. Noens favorittforklaring, andres røde klut. Arbeidslivet er da ikke det minste brutalt sier de, og det har de rett i. Arbeidslivet er ikke det minste brutalt for dem som fikser det. Men for dem som av en eller annen grunn ikke fikser det så er det faktisk temmelig tøft. Man skal være fleksibel, man skal kunne yte det lille ekstra, man skal helst ikke være for mye syk. Og man skal tåle omstillinger. Vi vender tilbake til Mæland igjen:

Vi har i det siste fått interessante resultater av omfattende analyser av hva som skjer når bedrifter nedbemanner eller opphører. Det viser seg at sykefraværet blant ansatte i slike bedrifter stiger sterkt når det har gått en tid. Andre analyser har vist at slike omstillinger i arbeidslivet kan forklare en god del av økningen i bruk av uførepensjon. Å leve under stor usikkerhet eller å miste jobben som følge av slik omstrukturering, vet vi er stressende og sykdomsskapende i så høy grad at det også påvirker dødeligheten.

Det vi med sikkerhet vet, er at økte krav er med å skyve mennesker ut av arbeidslivet. Dette skjer gjennom mange, til dels usynlige mekanismer. For personer som sliter med kroniske helseplager, kan endringer eller økte krav i arbeidslivet bli tungen på vektskålen som gjør at de faller utenfor. De fleste som får uførepensjon, har en lang karriere med gjentatte sykefravær og langvarige behandlingsforsøk bak seg før de får sin varige trygdeytelse. Det er ikke så enkelt som mange synes å tro, å bli uføretrygdet.

Arbeidslivet er ikke brutalt så lenge du kan yte 100 prosent. Faller du ned på 75 prosent så er det ikke lenger plass til deg. Og føler du at du ikke mestrer jobben så er det nok lett å gå for uføretrygden. Som Mæland skriver:

Mange eldre erfarer å bli forbigått av yngre, fremadstrebende kolleger. Andre opplever at de kommer til kort når det gjelder kravene til å beherske ny teknologi. Andre slites ut av hyppige reorganiseringer. Det er ikke til å undres over at mange etter hvert finner det for tungt å gå på jobben og søker mot sykerollens «beskyttelse»

Dette kan man jo mene er dumt. FrP og Unge Høyre mener ihvertfall at disse heller burde se til å pelle seg på jobb i stedet for å syte sånn. Men den amerikanske økonomen Peter Lindert, som det nå er så lenge siden jeg har nevnt at jeg vel slipper unna med å dra ham frem igjen, påpeker at det ikke bare er negativt at de minst effektive faller utenfor arbeidslivet. Tvert imot så bidrar det til økt produktivitet at de svakeste faller ut, og kanskje er dette noe av grunnen til at den såkalte nordiske modellen gjør det bra på så mange områder.

I så fall er det kanskje ikke urimelig å si at en tilsynelatende høy grad av uføretrygdede er prisen vi må betale for å ha et velsmurt og konkurransedyktig næringsliv?

Men tilbake til de unge uføretrygdede, som det har blitt flere av selv om man kan diskutere hvor dramatisk det er. Det er en tragedie at over 10 000 mennesker under tredve år er uføretrygdede. Først og fremst for dem det gjelder, men også for samfunnet. At folk faller ut av arbeidslivet en eller annen gang mellom 40 og 67 bekymrer meg ikke så mye. Men for de unge som kanskje aldri kommer inn på arbeidsmarkedet, med alle de følger som det får for dem, deres drømmer og deres plass i samfunnet, så må vi jammen prøve å sette inn noen mottiltak. Og her er det masse utfordringer å ta tak i.

– Hva kan vi gjøre med skolen for å hindre at såpass mange faller igjennom?

– Hva kan vi gjøre for at de skal få innpass i arbeidslivet? Hvilke jobber kan de gjøre, og hvem skal ansette dem?

Det paradoksale her er vel at de samme folka som vil stenge nåløyet inn til uføretrygden for alle som har komplett sett med armer og bein og riktig antall kromosomer, gjerne er de samme folka som helst vil redusere stillingsvernet og gjøre det lettere for arbeidsgiver å kvitte seg med udyktige eller unyttige ansatte, samtidig som de er mot særordninger mot diskriminering, kvotering, og annen styggedom som hindrer arbeidsgiver i å gjøre stort sett som han vil?

Uansett tror jeg nok ikke løsningen for å få færre folk på trygd er å gjøre det til et moralsk spørsmål, og stemple dem som ikke er i jobb som latsabber og snyltebiller.

Se forøvrig gjerne også Vox Populis post, Fra barnetrygd til bjarnetrygd.

Hummer og kanari

Kommer snart til en Frp-politiker nær deg

Men så lenge han gjemmer seg inne i hetta på jakke så slipper han vel tross alt billig unna?

Hummer og kanari

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug har tatt lærerutdannelse, men etter fire år følte hun seg ikke skikket til å lære 6-åringer å lese og skrive. Problemet med norsk skole er at det er bingo om du får en god eller en dårlig, ukvalifisert lærer, sier hun.

Litt sånn som ved kommunevalg kanskje?

Videre sier hun i nettmøte hos Dagbladet at for å være en god lærer må du være en ledertype.

Noe som da tilsynelatende ikke er nødvendig for å være byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo?

%d bloggers like this: