Tag Archives: frp

Klipp

Det går den veien høna sparker

Nordmenn flest er mindre tilfreds med sin livskvalitet i dag enn de var på 1970-tallet

via Velferdsstatens fallitt.

Jeg vet ikke om denne påstanden fra Frps Tybring-Gjedde holder vann. Tviler i grunnen på det. Men jeg har en følelse av at nordmenn flest er mindre tilfreds med nivået på kronikkene i Aftenposten enn de var på 70-tallet?

Hummer og kanari

VG akkurat nå

vgSiv Jensen puster seg til orgasme, og hun trenger ikke gjøre knipeøvelser en gang. Hun trenger bare se for seg Lars Sponheim på valgnatta, og så er det i gang.

Bloggurat

Hummer og kanari

Hjorthen tar valget: Fremskrittspartiet

Per Sandberg ser på partilederdebatten
Per Sandberg ser på partilederdebatten

Vi overlever fire år med Fremskrittspartiet i regjering skrev Olav Kobbeltveit i Bergens Tidende for noen uker siden, og det har han selvfølgelig rett i. Vi overlevde årene med Quisling og Terboven, da skal vi nok klare å stå av noen år med Jensen og Sandberg også.

Men det hadde kanskje vært best å slippe?

Nå må det vel sies at når vi først skal holde oss med et parti på høyrefløyen som bygger seg opp på misnøye og fremmedfrykt, så har vi tross alt vært ganske heldige. Sammenlignet med British National Party, Vlaams Belang, og andre høyrepopulistiske partier med en viss oppslutning nede på kontinentet, så er Fremskrittspartiet ganske snille. De mener det godt, de fleste av dem, de er gode på bunnen. I hvert fall noen av dem. Ta nå en titt på Per Sandberg f.eks, så er det lett å se at der har vi en kar som har mer til felles med Peter enn med Nick Griffin.

Og selvfølgelig overlever vi det om det nå skulle bli slik at Fremskrittspartiet får være med og danne regjering. Saken er nemlig den at selv om Fremskrittspartiet har blitt et stort parti, så er det altså fortsatt slik at tre fjerdedeler av folket synes de er en gjeng med idioter. I hvert fall stemmer de på et annet parti, og siden Frp er et fløyparti, mens veien til makt her i landet går gjennom sentrun, så vil et Frp i regjering være nødt til å inngå noen kompromisser som kan bidra til å matche SVs kamelspiserekord og vel så det.

Joda, vi vil nok få se endringer i asylpolitikken, men dem de nå skal samarbeide vil holde igjen såpass at det ikke blir helt vilt. Mottak i Afrika tror jeg nok f.eks vi kan se bort fra. Visst blir det skattelette og endringer i den økonomiske politikken, men Høyres smertegrense vil sørge for at det ikke tipper over i det fullstendig uansvarlige. Og så videre og så videre.

Et spørsmål dere kan få lov til å drøfte i kommentarfeltet hvis dere gidder:

Om det blir borgerlig flertall; vil Frp få størst gjennomslag for sin politikk i, eller utenfor regjering?

Svaret er ikke gitt; et Frp som ikke får lov til å være med å leke hvis Høyre, Krf og Venstre skal danne regjering vil ha ganske sterke kort ved forhandlingsbordet. De vet at en slik regjering ikke kan forvente hjelp fra Ap eller Sp for å stable seg på beina, de er avhengige av Frp. Om Jensen og kompani derimot får lov til å være med på å danne regjering, så er det dem som må kompromisse. Venstre og Krf kan like godt samarbeide fra sak til sak med et Ap i mindretall, om de ikke får innrømmelser fra Frp.

Resultatet kan bli at en borgerlig regjering med Frp vil bli trukket mot sentrum, mens en borgerlig regjering uten Frp vil bli trukket mot høyre?

Men Frp skal jo ha pluss i margen for at de er kreative. Tenker utenfor boksen. Eller…de gjør i hvert fall et eller annet utenfor boksen da, jeg er ikke sikker på om det kvalifiserer til å kalles tenke egentlig, men de prøver da i det minste. Ta nå f.eks helsevesenet. Der vil Frp ha stykkprisfinansiering, slette sykehusgjelda slik at de kan bygge den opp på nytt, øke satsing på forskning, redusere egenandel, kort sagt bruke mer penger. Men de har noen sparetiltak også. Det er nemlig sånn at halvparten av helsebudsjettet vårt går med på livets seks siste måneder, og det er jo meningsløst. Frp har svaret:

Aktiv dødshjelp.

Riktignok har Siv Jensen satt landsmøtets vedtak på vent, og mener at aktiv dødshjelp foreløpig skal begrenses til Stoltenbergregjeringen, men det står i programmet. Det skal innføres, man må bare vente litt! Så hvis vi alle nå kunne overtales til å dø seks måneder tidligere, så vil vi ha dobbelt så mye penger å bruke på slankeoperasjoner, brystforstørrelser og logopeder. Kreativt! Bort med køer og korridorpasienter, Jack Kevorkian inn som helseminister.

Jaja, det meste er jo forsåvidt bedre enn Bjarne Håkon Hanssen, så kanskje…

Men nei, det er mange grunner til at man ikke kan stemme på Frp. Asyl og innvandringspolitikken f.eks. Riktignok kan det bli riktig morsomt når Frp en gang kommer i regjering, og innser at det er begrenset hva de kan gjøre uten å bryte konvensjoner og menneskerettigheter. En borgerlig regjering med eller uten Frp vil kanskje ikke bety så mye sånn rent praktisk, men man vil merke det på retorikken. Tonen vil bli skarpere, og jeg tror ikke det vil gjøre det minste godt for integreringen. Det er ille nok allerede, senest i dag, på VGNetts partilederdebatt, sto alle partilederene i kø for å stemple asylsøkere som gruppe som kjeltringer. Kun Lars Sponheim hadde anstendighet nok til å si at sånn kan man faktisk ikke holde på. Jeg orker ikke tenke på hvordan det blir med Frp i regjering.

Skjønt, kanskje vil det ha en oppdragende effekt. Jensen har vel allerede gått tilbake på det der med at Krekar ut av landet går skal være første oppgave?

Så har man selvfølgelig miljø og klimaproblematikken, der er ikke Frp akkurat på ballen kan man si. Jeg har dessuten ikke noe større til overs for at staten skal inn og løse alle problemer, slik Frp gjerne mener den skal. I eldreomsorgen går Frp nå f.eks inn for at en statlig nemd skal gå inn og fatte vedtak om hvilket pleiebehov den enkelte har. Det er jo ren idioti. Kommunen løser den oppgaven best og mest fleksibelt selv. Jeg har ikke noen tro på at strengere straffer sånn generelt er noe som vil gjøre samfunnet vårt bedre, ikke klarer jeg å hisse meg opp over bilavgifter og bompenger, og dessuten får jeg fnatt av anti-intellektualismen som partiet representerer, og som sikkert kommer til å prege kommentarfeltet under her.

Men finnes det ikke noen grunner til å stemme på Frp da?

Tja, de har jo blitt et stort og veldrevet parti etterhvert, man må gi dem det. De er dyktige på mange måter, og som nevnt så kan det godt være at en borgerlig regjering med Frp vil være mer sentrumsorientert enn en borgerlig regjering uten dem. En god ting med å få Frp i regjering er selvfølgelig at da vil magien fort kunne forvitre. Da vil det ble avslørt at Frp ikke var så veldig annerledes enn de andre partiene allikevel, slik man ser rundt om i kommunene der de har kommet i posisjon.

Og før eller siden vil vi nok oppleve Frp i regjering, skal vi ikke like gjerne stemme på dem i år og bli ferdig med det?

Nei, det tviler jeg på gitt!

Hummer og kanari

Ikke bare pleie og omsorg

rehabEldreomsorgen har fått mye fokus så langt i valgkampen, på nyhetene tidligere i uka kunne vi se både Siv Jensen, Jens Stoltenberg, Bjarne Håkon Hanssen og selveste Gro Harlem Brundtland på sykehjem for å fortelle om hvor fortreffelig alt blir hvis vi bare gir stemmen vår til akkurat dem denne gangen. Ikke nødvendigvis så galt det, med eldrebølgen nært forestående trengs det både flere folk, og flere sykehjemsplasser. Ikke minst trengs det et kvalitetsløft, en rapport fra Econ og Norsk Sykepleierforbund peker på at bemanningen og ikke minst mangelen på fagfolk gjør at mange eldre rett og slett ikke får den hjelpen de har krav på i dag.

Så kanskje skulle man begynne der, gjøre det ordentlig for dem som har plass i dag, heller enn å love bort sykehjemsplasser til alle som trenger det, hva nå det løftet egentlig innebærer?

Men selv om det er viktig med gode sykehjem og tilstrekkelige plasser, så er det kanskje enda viktigere å sørge for at de eldre ikke trenger sykehjemsplassen. Dette elementet har så langt vært fullstendig fraværende i valgkampen.

Gang på gang hører man politikere snakke varmt om rehabilitering, men når det kommer til stykket følges det sjelden opp med penger. Dagbladet skriver i dag at Riksrevisjonen i en rapport anklager kommunene for å forsømme eldre og funksjonshemmede gjennom å nedprioritere fysioterapien. Det er færre fysioterapiårsverk pr. innygger i kommunene i dag, enn det var i 2002. Dette til tross for at det er langt billigere å forebygge og rehabilitere, slik at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, enn det er å tilby dem en institusjonsplass.

For det er jo slik at vi alle ønsker å bo hjemme så lenge vi kan. Sykehjem er siste utvei, og alle er tjent med at den utveien utsettes så lenge som mulig.

Hvorfor det er slik handler nok dels om manglende kunnskap, dels om tyngdekraft. Politikere flest har ikke den nødvendige fagkunnskapen, og de har ikke krefter til å stå i mot tyngdekraften fra medienes evige fokus på sykehjemmenes tilstand. Mediene har heller ikke fagkunnskapen, og dessuten er det mye lettere å lage en sak på uverdige forhold på det lokale sykehjemmet, det ser gjerne verre ut der, enn det er å lage noe på en forebygging som er ikke-eksisterende, eller en rehabilitering som ikke er så god som den kunne ha vært. Enda konsekvensene av det siste kan være minst like ille. Opplagstallene og oppmerksomhetens tyngdekraft sørger for at fokuset settes der sensasjonene synes lettest.

Dessuten er det selvfølgelig slik at det jobber så ufattelig mange flere mennesker med pleie og omsorg enn det gjør med rehab og forbygging. Stoltenberg lovte altså nye 12 000 årsverk i pleie og omsorg nylig, i tillegg til de 10 000 han lovte, og ifølge KS også leverte, ved forrige valgkamp. Og det jobbet folk i eldreomsorgen før 2005 også, totalt ifølge SSBs KOSTRA-tall er det i 2008 over 121 000 årsverk innen kommunal pleie og omsorg.

På institusjoner rundt om i Norge i dag er det totalt 357 årsverk knyttet til eldre og funksjonshemmede.

Tallene er ikke sammenlignbare, for all del, men det viser allikevel med stor tydelighet at når vi tenker eldre, så tenker vi pleie og omsorg. Det er dit de store pengene går. Jeg tror vi er nødt til å vri den tankegangen i langt større grad over på forebygging og rehabilitering.

Som forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Eilin Ekeland, sier til Dagbladet: – Jeg har en opplevelse av at andre tjenester i kommunen bare vokser og vokser, og at det er et utømmelig behov, mens andre tjenester blir helt glemt.

Her gjelder det altså å få vridd fokus, men sannelig om jeg vet hvordan. Eller om det i det hele tatt er mulig?

Hummer og kanari

Ditt daglige Florø #3

Ditt daglige Florø er egentlig fra gårsdagen, der vi hadde premiere på Harry Potter og Halvblodsprinsen.

auf
AUF prøvde å kuppe premieren på Harry Potter, og Firdapostens utsendte, Cecilie Eikås Nygård, noterer flittig.

og der var AUF på plass for å spre sitt røde og farlige budskap. De delte ut løpesedler med advarsler mot Frp, og hva som eventuelt vil skje med kinoen om de kommer til makta. Spørsmålet de stilte var hvorvidt folk ville ha premiere på neste Harry Potter-film i Florø også, og underforstått så var det altså høyst tvilsomt om man ville få det om Frp gjør et godt valg. Hvis man derimot stemte på AP så kunne det faktisk bli billigere å se Harry Potter neste år.

Bare tull selvfølgelig. Kinobillettene i Florø er antagelig litt for billige i dag, de under 15 fikk se Harry Potter for 60 kroner i går, og billigere enn det kommer det neppe til å bli. Og et sterkt Frp etter høstens valg er neppe noen trussel for Florø kino. Den trusselen blir i første omgang mest aktuell ved kommunevalget om to år.

Ellers så hadde kinosjefen annonsert kostymekonkurranse uten å informere oss ansatte, og uten å dukke opp selv, men siden det uansett ikke var fler enn fem stykker som hadde kledd seg ut, så var det kanskje like greit. To av dem løp av gårde før jeg rakk å gi dem fribilletter og ta bilde av dem. Disse tre var ikke like heldige.

potters

Bak står Martine Høynes og Synne Hatlemark, og foran står en av Voldemorts onde hekser,Maja Alderholm Paulsen.

%d bloggers like this: