web analytics

Tag Archives: frp

Hummer og kanari

Hjorthen tar valget: Fremskrittspartiet

Per Sandberg ser på partilederdebatten
Per Sandberg ser på partilederdebatten

Vi overlever fire år med Fremskrittspartiet i regjering skrev Olav Kobbeltveit i Bergens Tidende for noen uker siden, og det har han selvfølgelig rett i. Vi overlevde årene med Quisling og Terboven, da skal vi nok klare å stå av noen år med Jensen og Sandberg også.

Men det hadde kanskje vært best å slippe?

Nå må det vel sies at når vi først skal holde oss med et parti på høyrefløyen som bygger seg opp på misnøye og fremmedfrykt, så har vi tross alt vært ganske heldige. Sammenlignet med British National Party, Vlaams Belang, og andre høyrepopulistiske partier med en viss oppslutning nede på kontinentet, så er Fremskrittspartiet ganske snille. De mener det godt, de fleste av dem, de er gode på bunnen. I hvert fall noen av dem. Ta nå en titt på Per Sandberg f.eks, så er det lett å se at der har vi en kar som har mer til felles med Peter enn med Nick Griffin.

Og selvfølgelig overlever vi det om det nå skulle bli slik at Fremskrittspartiet får være med og danne regjering. Saken er nemlig den at selv om Fremskrittspartiet har blitt et stort parti, så er det altså fortsatt slik at tre fjerdedeler av folket synes de er en gjeng med idioter. I hvert fall stemmer de på et annet parti, og siden Frp er et fløyparti, mens veien til makt her i landet går gjennom sentrun, så vil et Frp i regjering være nødt til å inngå noen kompromisser som kan bidra til å matche SVs kamelspiserekord og vel så det.

Joda, vi vil nok få se endringer i asylpolitikken, men dem de nå skal samarbeide vil holde igjen såpass at det ikke blir helt vilt. Mottak i Afrika tror jeg nok f.eks vi kan se bort fra. Visst blir det skattelette og endringer i den økonomiske politikken, men Høyres smertegrense vil sørge for at det ikke tipper over i det fullstendig uansvarlige. Og så videre og så videre.

Et spørsmål dere kan få lov til å drøfte i kommentarfeltet hvis dere gidder:

Om det blir borgerlig flertall; vil Frp få størst gjennomslag for sin politikk i, eller utenfor regjering?

Svaret er ikke gitt; et Frp som ikke får lov til å være med å leke hvis Høyre, Krf og Venstre skal danne regjering vil ha ganske sterke kort ved forhandlingsbordet. De vet at en slik regjering ikke kan forvente hjelp fra Ap eller Sp for å stable seg på beina, de er avhengige av Frp. Om Jensen og kompani derimot får lov til å være med på å danne regjering, så er det dem som må kompromisse. Venstre og Krf kan like godt samarbeide fra sak til sak med et Ap i mindretall, om de ikke får innrømmelser fra Frp.

Resultatet kan bli at en borgerlig regjering med Frp vil bli trukket mot sentrum, mens en borgerlig regjering uten Frp vil bli trukket mot høyre?

Men Frp skal jo ha pluss i margen for at de er kreative. Tenker utenfor boksen. Eller…de gjør i hvert fall et eller annet utenfor boksen da, jeg er ikke sikker på om det kvalifiserer til å kalles tenke egentlig, men de prøver da i det minste. Ta nå f.eks helsevesenet. Der vil Frp ha stykkprisfinansiering, slette sykehusgjelda slik at de kan bygge den opp på nytt, øke satsing på forskning, redusere egenandel, kort sagt bruke mer penger. Men de har noen sparetiltak også. Det er nemlig sånn at halvparten av helsebudsjettet vårt går med på livets seks siste måneder, og det er jo meningsløst. Frp har svaret:

Aktiv dødshjelp.

Riktignok har Siv Jensen satt landsmøtets vedtak på vent, og mener at aktiv dødshjelp foreløpig skal begrenses til Stoltenbergregjeringen, men det står i programmet. Det skal innføres, man må bare vente litt! Så hvis vi alle nå kunne overtales til å dø seks måneder tidligere, så vil vi ha dobbelt så mye penger å bruke på slankeoperasjoner, brystforstørrelser og logopeder. Kreativt! Bort med køer og korridorpasienter, Jack Kevorkian inn som helseminister.

Jaja, det meste er jo forsåvidt bedre enn Bjarne Håkon Hanssen, så kanskje…

Men nei, det er mange grunner til at man ikke kan stemme på Frp. Asyl og innvandringspolitikken f.eks. Riktignok kan det bli riktig morsomt når Frp en gang kommer i regjering, og innser at det er begrenset hva de kan gjøre uten å bryte konvensjoner og menneskerettigheter. En borgerlig regjering med eller uten Frp vil kanskje ikke bety så mye sånn rent praktisk, men man vil merke det på retorikken. Tonen vil bli skarpere, og jeg tror ikke det vil gjøre det minste godt for integreringen. Det er ille nok allerede, senest i dag, på VGNetts partilederdebatt, sto alle partilederene i kø for å stemple asylsøkere som gruppe som kjeltringer. Kun Lars Sponheim hadde anstendighet nok til å si at sånn kan man faktisk ikke holde på. Jeg orker ikke tenke på hvordan det blir med Frp i regjering.

Skjønt, kanskje vil det ha en oppdragende effekt. Jensen har vel allerede gått tilbake på det der med at Krekar ut av landet går skal være første oppgave?

Så har man selvfølgelig miljø og klimaproblematikken, der er ikke Frp akkurat på ballen kan man si. Jeg har dessuten ikke noe større til overs for at staten skal inn og løse alle problemer, slik Frp gjerne mener den skal. I eldreomsorgen går Frp nå f.eks inn for at en statlig nemd skal gå inn og fatte vedtak om hvilket pleiebehov den enkelte har. Det er jo ren idioti. Kommunen løser den oppgaven best og mest fleksibelt selv. Jeg har ikke noen tro på at strengere straffer sånn generelt er noe som vil gjøre samfunnet vårt bedre, ikke klarer jeg å hisse meg opp over bilavgifter og bompenger, og dessuten får jeg fnatt av anti-intellektualismen som partiet representerer, og som sikkert kommer til å prege kommentarfeltet under her.

Men finnes det ikke noen grunner til å stemme på Frp da?

Tja, de har jo blitt et stort og veldrevet parti etterhvert, man må gi dem det. De er dyktige på mange måter, og som nevnt så kan det godt være at en borgerlig regjering med Frp vil være mer sentrumsorientert enn en borgerlig regjering uten dem. En god ting med å få Frp i regjering er selvfølgelig at da vil magien fort kunne forvitre. Da vil det ble avslørt at Frp ikke var så veldig annerledes enn de andre partiene allikevel, slik man ser rundt om i kommunene der de har kommet i posisjon.

Og før eller siden vil vi nok oppleve Frp i regjering, skal vi ikke like gjerne stemme på dem i år og bli ferdig med det?

Nei, det tviler jeg på gitt!

Hummer og kanari

Ikke bare pleie og omsorg

rehabEldreomsorgen har fått mye fokus så langt i valgkampen, på nyhetene tidligere i uka kunne vi se både Siv Jensen, Jens Stoltenberg, Bjarne Håkon Hanssen og selveste Gro Harlem Brundtland på sykehjem for å fortelle om hvor fortreffelig alt blir hvis vi bare gir stemmen vår til akkurat dem denne gangen. Ikke nødvendigvis så galt det, med eldrebølgen nært forestående trengs det både flere folk, og flere sykehjemsplasser. Ikke minst trengs det et kvalitetsløft, en rapport fra Econ og Norsk Sykepleierforbund peker på at bemanningen og ikke minst mangelen på fagfolk gjør at mange eldre rett og slett ikke får den hjelpen de har krav på i dag.

Så kanskje skulle man begynne der, gjøre det ordentlig for dem som har plass i dag, heller enn å love bort sykehjemsplasser til alle som trenger det, hva nå det løftet egentlig innebærer?

Men selv om det er viktig med gode sykehjem og tilstrekkelige plasser, så er det kanskje enda viktigere å sørge for at de eldre ikke trenger sykehjemsplassen. Dette elementet har så langt vært fullstendig fraværende i valgkampen.

Gang på gang hører man politikere snakke varmt om rehabilitering, men når det kommer til stykket følges det sjelden opp med penger. Dagbladet skriver i dag at Riksrevisjonen i en rapport anklager kommunene for å forsømme eldre og funksjonshemmede gjennom å nedprioritere fysioterapien. Det er færre fysioterapiårsverk pr. innygger i kommunene i dag, enn det var i 2002. Dette til tross for at det er langt billigere å forebygge og rehabilitere, slik at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, enn det er å tilby dem en institusjonsplass.

For det er jo slik at vi alle ønsker å bo hjemme så lenge vi kan. Sykehjem er siste utvei, og alle er tjent med at den utveien utsettes så lenge som mulig.

Hvorfor det er slik handler nok dels om manglende kunnskap, dels om tyngdekraft. Politikere flest har ikke den nødvendige fagkunnskapen, og de har ikke krefter til å stå i mot tyngdekraften fra medienes evige fokus på sykehjemmenes tilstand. Mediene har heller ikke fagkunnskapen, og dessuten er det mye lettere å lage en sak på uverdige forhold på det lokale sykehjemmet, det ser gjerne verre ut der, enn det er å lage noe på en forebygging som er ikke-eksisterende, eller en rehabilitering som ikke er så god som den kunne ha vært. Enda konsekvensene av det siste kan være minst like ille. Opplagstallene og oppmerksomhetens tyngdekraft sørger for at fokuset settes der sensasjonene synes lettest.

Dessuten er det selvfølgelig slik at det jobber så ufattelig mange flere mennesker med pleie og omsorg enn det gjør med rehab og forbygging. Stoltenberg lovte altså nye 12 000 årsverk i pleie og omsorg nylig, i tillegg til de 10 000 han lovte, og ifølge KS også leverte, ved forrige valgkamp. Og det jobbet folk i eldreomsorgen før 2005 også, totalt ifølge SSBs KOSTRA-tall er det i 2008 over 121 000 årsverk innen kommunal pleie og omsorg.

På institusjoner rundt om i Norge i dag er det totalt 357 årsverk knyttet til eldre og funksjonshemmede.

Tallene er ikke sammenlignbare, for all del, men det viser allikevel med stor tydelighet at når vi tenker eldre, så tenker vi pleie og omsorg. Det er dit de store pengene går. Jeg tror vi er nødt til å vri den tankegangen i langt større grad over på forebygging og rehabilitering.

Som forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Eilin Ekeland, sier til Dagbladet: – Jeg har en opplevelse av at andre tjenester i kommunen bare vokser og vokser, og at det er et utømmelig behov, mens andre tjenester blir helt glemt.

Her gjelder det altså å få vridd fokus, men sannelig om jeg vet hvordan. Eller om det i det hele tatt er mulig?

Hummer og kanari

Ditt daglige Florø #3

Ditt daglige Florø er egentlig fra gårsdagen, der vi hadde premiere på Harry Potter og Halvblodsprinsen.

auf
AUF prøvde å kuppe premieren på Harry Potter, og Firdapostens utsendte, Cecilie Eikås Nygård, noterer flittig.

og der var AUF på plass for å spre sitt røde og farlige budskap. De delte ut løpesedler med advarsler mot Frp, og hva som eventuelt vil skje med kinoen om de kommer til makta. Spørsmålet de stilte var hvorvidt folk ville ha premiere på neste Harry Potter-film i Florø også, og underforstått så var det altså høyst tvilsomt om man ville få det om Frp gjør et godt valg. Hvis man derimot stemte på AP så kunne det faktisk bli billigere å se Harry Potter neste år.

Bare tull selvfølgelig. Kinobillettene i Florø er antagelig litt for billige i dag, de under 15 fikk se Harry Potter for 60 kroner i går, og billigere enn det kommer det neppe til å bli. Og et sterkt Frp etter høstens valg er neppe noen trussel for Florø kino. Den trusselen blir i første omgang mest aktuell ved kommunevalget om to år.

Ellers så hadde kinosjefen annonsert kostymekonkurranse uten å informere oss ansatte, og uten å dukke opp selv, men siden det uansett ikke var fler enn fem stykker som hadde kledd seg ut, så var det kanskje like greit. To av dem løp av gårde før jeg rakk å gi dem fribilletter og ta bilde av dem. Disse tre var ikke like heldige.

potters

Bak står Martine Høynes og Synne Hatlemark, og foran står en av Voldemorts onde hekser,Maja Alderholm Paulsen.

Hummer og kanari

Erik Fosnes Hansen reddet av helikopter

fosnes

Erik Fosnes Hansen var på Kunstnernes Hus onsdag kveld, da han plutselig ble omringet av “kulturpolitikere” både fra Frp og Venstre. Forfatteren måtte til slutt reddes med helikopter.

Forfatteren hadde akkurat rukket å slå leir ved et bord på Arcimboldo, og bestille seg et glass Prosecco di Valdobbiadene Ca’ Bertoldo da han oppdaget at fire “kulturpolitikere” fra Frp og Venstre oppholdt seg like i nærheten. Til slutt ble den ene av dem så nærgående at Fosnes Hansen ikke så annen utvei enn å ringe etter hjelp.

– Trine Skei Grande skal ha kommet så nær som på ti meters hold, sier vakthavende redningsleder Trym Griske ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Hjortheblogg.

Politi og Hovedredningssentralen ble varslet klokken 23.15. Da skal politikerene ha beveget seg rundt forfatteren i fem-seks timer.

– Forfatteren hadde gjort det han kunne for å skremme dem bort. Skrevet kronikker, organisert opprop, kastet ting og meldt seg inn i Arbeiderpartiet, uten at det lot til å skremme politikerene, sier Griske.

Et redningshelikopter ble sendt for å plukke opp forfatteren.

– En Frp-kodekonsulent fra bøttekottet på Youngstorget som tilfeldigvis var i området, fikk være med redningshelikopteret. Han skal nå undersøke spor etter “kulturpolitikerene” og vurdere situasjonen nærmere, sier Griske.

OPPDATERT: Nærmere undersøkelser har så langt ikke klart å finne et eneste spor etter kulturpolitikere fra Frp eller Venstre på Kunstnernes Hus, og kunstnerisk leder Maaretta Jaukkuri krever nå en gransking av Fosnes Hansens kulturpolitikerforklaring.

– Det er grunn til å være årvåken her, men samtidig er det jo et tankekors at undersøkelsene fra kulturdepartementet ikke viser noen ting. Det er rart, sier ordføreren til NRK.

Hjortheblogg kommer neppe tilbake med mer.

Hummer og kanari

Så det halal kunne vært nok

Enjoy a lazy Sunday!
Creative Commons License photo credit: ucumari

Søndag meldte TV2 at Norge som følge av et EU-direktiv kan bli nødt til å tillate kosher- og halal-slakting uten bedøvelse av hensyn til religiøse følelser. Dette har fått Frp til å tilte i vinkel. Hans Frode Asmyhr, Frps talsmann for nedleggelse av landbruket, sier til TV2 at et godt dyrevern kommer foran religiøse behov, og at han vil ta saken opp med landbruksminister Brekk.

Vi har selvfølgelig tatt en prat med Asmyhr.

Rrrrring – Rrrrring:

– Hallo, dette er Hjorthen fra Hjorthebloggen som ringer, er det Hans Frode Asmyhr jeg snakker med? Jeg holder på med en sak om halal-slakting her nå…

Avkommet etter ugjerningsmenn skal aldri nevnes mer. Gjør slaktebenken klar for misgjerningene deres fedre har gjort!

– Asmyhr?

– Du skal ikke pløye med okse og esel sammen.

– ???

– Er det noen der?

– Ja, det er som sagt Hjorthen fra Hjorthebloggen her, er det Asmyhr?

– Nei, dette er Alf Hildrum fra TV2 her du, det har visst blitt noe krøll med sentralbordet. De setter over til Bergen hele tiden, enda jeg har sagt så mange ganger at det er store penger å spare på å sette over til Oslo i stedet. Kan jeg hjelpe deg med noe?

– Jeg prøver å komme i kontakt med Frps Hans Frode Asmyhr.

– Et øyeblikk så skal jeg sette deg over.

– Rrrrinnng – Rrrrrinnng

Hans Frode Asmyhr
Hans Frode Asmyhr

– Du har kommet til Hans Frode Asmyhr.

 

– Endelig! Dette er Hjorthen fra Hjorthebloggen her, bloggsfærens fyrtårn, kongen av borgerjournalistikk, og herskeren over alle herskere. Jeg ser på TV2 at Frp er motstander av at halal og kosher-slakting skal tillates her i landet. Hvorfor det?

– Det er viktig å være snill mot dyrene!

– Så Fremskrittspartiet er glad i dyrene?

– Vi er det mest dyrevennlige partiet på hele stortinget. Å jeg vet en seter, med så mange gjeter, noen har en bjelle når de går i fjellet, og geitene de springer mens bjellene de klinger, singelingelingelingelanglanglang!

– Men det kom ingen reaksjon fra verken deg eller partiet ditt når Nationen tidligere i år meldte om hårreisende tilstander i norske grisehus? Griser med liggesår og blottlagte knokler, 13000 av de 65000 purkene som slaktes i året har mer eller mindre alvorlige skader. Er ikke dette vel så viktig å gripe fatt i som halal og kosher-slakting om man er opptatt av dyrenes velferd?

– Jeg blir så eitrende forbanna! Fy og satan så forbanna jeg blir! 

– Over de stakkars grisene?

– Nei, over at du faller for propagandaen til vegetarianerfascistfeministsatanistene og de sosialistiske venstrevridde journalistene. De ønsker å knuse ethvert initiativ her i landet, og for å få det til bruker de skyldfølelsen for alt hva den er verdt. Se på de stakkars dyrene sier de, og så peker de på oss som spiser kjøtt og sier et biff er mord eller hva det nå er de sier for noe. Det fråder jo rundt kjeften på dem, og de snakker slik at det er umulig å forstå hva de sier.  Som om ikke det er en menneskerett å få spise seg mett, og mett blir man bare av storfe og svin. Det er en kjensgjerning. Dessuten spiser da verken muslimer eller jøder svin!

– Så du er ikke opprørt over at grisene lider?

– Grisen vet ikke at den lider. Den hyler enten den skal slaktes eller ei, det vet alle som noen gang har sittet på et tak og pratet skit!

– Men er det ikke en logisk brist her da, når du ikke vil tillate at muslimer får slakte halal, samtidig som du synes det er helt greit at norske bønder lar grisene sine plages med liggesår?

– Ikke misforstå. Det er viktig å være snill med dyrene, men det er enda viktigere å spise seg mett, og her finnes det faktisk ikke noe alternativ til dødsstraff og tortur. Når vi er i mot halal så er ikke det av hensyn til dyrene.

– Ikke?

– Det vi aller minst ønsker oss er svartmuskede muslimer som løper rundt i gatene med slaktekniv, tygger khat, og skjærer over strupen på forsvarsløse dyr. Faren for at man begynner med dyr, men fortsetter med mennesker, er stor, og før du aner ordet av det har noen smellt et fly inn i en skyskraper igjen. Det er en klar sammenheng mellom halal og 9/11. De får rett og slett smaken på å drepe!

– Aha, det er der hunden ligger begravet!

– Det var ikke jeg som drepte den, det var ikke meningen, den bare løp ut i veien, jeg slo den ikke med den kjeppen, jeg bare truet den litt!

– Hæ?

– Kremt…unnskyld meg…ehhh…glem det der, var det noe mer du lurte på?

– Ja, helt til slutt. Du er jo talsmann for Frp når det gjelder saker om avvikling av landbruket. Hvilken bakgrunn er det som gjør at akkurat du har fått denne posisjonen? Hva er din tilknytning til landbruket?

– Jeg er cand.jur.

Og med det runder vi av herfra, og setter over til Bergen.

%d bloggers like this: