web analytics

Tag Archives: frp

Hummer og kanari

Dagbladet, Egeland og drittjobbene

John Olav Egeland har en fin sak i lørdagens Dagblad der han tøtsjer inn på flere ting som har ligget og surret oppe i hodet mitt i påvente av å kanskje få lov til å bli en bloggpost om tiden skulle strekke til. Det handler om drittjobber, nyfascistisk ledelseskultur, forskjellsbehandling, usynliggjøring, og ledende politikere. Arbeid har ikke lenger noen status skriver Egeland, det er – ihvertfall tilsynelatende – kapital, ledelse og tastetrykk som skaper verdiene.

Nå hyller vi den arbeidende kapitalen. Dens eiere forlanger at slike penger skal ha skattefrihet. I etasjen under finanskapitalen kommer den intellektuelle kapitalen som visstnok er enestående viktig for vår tid. Det pussige er at slik kapital alltid unntar kunnskap og kompetanse som mangler akademisk stempel. Den viktigste delen av intellektuell kapital er ledelse, som langt på vei blir vurdert som en selvstendig produktivkraft med krav på andel i verdiskapningen. Alle nivåer under dette får liten oppmerksomhet, og enkelte yrker er i praksis blitt sosialt usynlige.

Vi, skriver Egeland, og berører dermed kanskje noe av det som er Dagbladets problem for tiden. Dagbladet har i stor grad blitt, eller i det minste forsøkt å bli, en avis for de med intellektuell kapital. Synliggjort med forsidesaker om hvordan nettopp DU får høyere lønn, med råd og tips om hvordan du skal forhandle til deg høyere lønn. Råd og tips som ikke i noen som helst grad er relevant for tilkallingsvikarene til Thon-hotellenes husøkonomavdeling, eller hun som sitter i kassa på Rimi. Det er heller ikke for disse yrkesgruppene Dagbladet gir ut sitt design og interiørinfiserte søndagsmagasin. VG har i mye større grad en Dagbladet klart å være en avis for det brede lag av folket. For Dagbladet er ganske riktig de befinner seg på nivåene under dem med ledelsesansvar, kapitalmakt, eller intellektuell kapital ganske riktig usynlige. For en stor del.

Vi, skriver Egeland, og fortsetter med å vise til Lotta Elstads bok om de såkalte drittjobbene, og statistikk som viser at det i 2006 fortsatt var et klart flertall av ansatte her i landet som ikke jobbet i stillinger med krav til høyere utdanning fra akademia eller høyskoler. Selv var jeg så vidt innom en femtiårsdag samme lørdagen, og der satt en håndverker som definitivt ikke vil være blant Egelands Vi og la ut om hvor mye han foraktet dagens politikere som gjerne har lite eller ingen yrkeserfaring annet enn fra politikken. Hadde det vært opp til ham så skulle ingen få lov til å gå inn i politikken før de  hadde 15-20 års arbeidserfaring.

Det er bullshit selvfølgelig, men han har et lite poeng allikevel. Vi trenger et mangfold av mennesker i politikken, et representativt demokrati er nødt til å ha politikere som har en viss tilknytning til folket de skal representere. Hvis det er slik man kan få inntrykk av, at politikken profesjonaliseres, og at flere og flere av politikerene har sin tyngste bakgrunn fra de politiske organisasjonene, ikke fra næringsliv, arbeidsliv eller utdanning, ja da er det ikke så rart at politikerforakten synes å få stadig bedre vilkår.

Og i Egelands Vi ligger altså media og samrører seg som best de kan med kapitalen og politikerene.  VGs Elisabeth Skarsbø Moen fortalte nylig på et eller annet tv-program at det ikke var helt uvanlig for henne å få sms fra Jonas Gahr Støre, og hun er neppe den eneste journalisten som befinner seg på den telefonlista. Politikere, journalister, kapitalister og næringslivsledere driver altså og vaser rundt i sin egen lille boble der de tror at det er de 834 000 som jobber i yrker med krav til universitets eller høyskoleutdannelse er dem som egentlig betyr noe.

Og så finnes det altså 1 357 000 andre yrkesaktive som de i grunnen bryr seg filla om bortsett fra når de skal sanke stemmer fra dem eller selge dem aviser med stadig mer fordummende overskrifter.

Og la oss nå ikke en gang begynne å snakke om dem som er utenfor arbeidslivet…

Og så er det fortsatt noen som lurer på denne Frp-koden…

(Hva er forresten grunnen til at Dagbladet ikke har lagt til Twingly-funksjonen på ledere og kommentarer når de vel har den på absolutt alt annet? Man skulle da tro at ledere, kommentarer og kronikker var det som lå bloggingen nærmest, og dermed burde ha vært Twinglyfisert aller først?!?)

Hummer og kanari

Lukket rom

Siv Jensen til VG om et eventuelt samarbeid med de andre ikke-sosialistiske partiene:

– Vi må ha gjensidig respekt for hverandre dersom vi skal få til et samarbeid. Jeg er sikker på at vi kunne ha løst problemene om vi hadde satt oss ned i et lukket rom for å diskutere dem

Kjelleren til Fritzl er vel ledig nå? Kanskje vi kan låse inn Jensen, Solberg, Høybråten og Lars den fjortende der?

Men drit i den tidslåsen da!

Hummer og kanari

Stopp statlig overstyring av lokaldemokratiet!

Ifølge landsmøtet til Frp så har partiet nå sett seg lei på at lokaldemokratiet overkjøres av statlige myndigheter:

Stopp statlig overstyring av lokaldemokratiet!

Regjeringen sier i sitt Soria Moria:
”Folkestyret er under press. Beslutningene overføres i økende grad til aktørene i markedene, til kapitalsterke privatpersoner, organisasjoner, byråkrater og andre som ikke står til ansvar overfor folket i valg. Dette fører til sviktende tillit, avmakt og mindre engasjement og deltakelse i samfunnsspørsmål hos folk flest.”

Landsmøtet i Fremskrittspartiet har sett seg lei på at lokaldemokratiet overkjøres av statlige myndigheter. Lokal beslutningsrett i viktige saker for lokalsamfunnet har vært et grunnleggende element i det norske demokrati.

Lokale folkevalgte overkjøres imidlertid av statlige byråkrater uten mandat gitt av velgerne i valg. Spesielt gjelder dette i arealsaker der Fylkesmannsembetene fremmer innsigelser og tilsidesetter utallige beslutninger fattet av lokale folkevalgte.

Landsmøtet i Fremskrittspartiet krever at regjeringen følger opp sin regjeringserklæring om lokalt folkestyre.

Statlig overstyring gjennom Fylkesmannsembetene må ta slutt, og Regjeringens forslag til ytterligere svekking av det lokale folkestyret gjennom ny Plan- og bygningslov, rikspolitiske bestemmelser om kjøpesenterutbygging, statlig overstyring i parkerings- politikken i kommunene, statlig veto knyttet til vindmølleutbygging, innstramming i jordvernet og byggeforbudet i strandsonen må reverseres

Landsmøtet i Fremskrittspartiet vil fortsatt ha et levende lokaldemokrati, – med tillit, engasjement og deltakelse fra folk flest!

Jepp, landsmøtet i Fremskrittspartiet vil ha et levende lokaldemokrati, men Frps lokalpolitikere må finne seg i å bli overkjørt av Frps landsmøte:

Fremskrittspartiets lokalpolitikere skal konsekvent stemme nei til forslag om bompenger, slo landsmøtet fast søndag.

Neida, det kan sikkert ikke sammenlignes. I det første tilfellet er det jo de helvetes byråkratene som driver med overstyring, de kan man jo ikke stole på for fem øre. Jævla blyantdyttere. Paragrafryttere. Ondskapen satt i system. Når Frps landsmøte tar i fra sine lokalpolitikere muligheten til å forhandle om bompenger så handler det derimot om de frihetselskende og iherdige avgiftsnedkjemperene. De gode. Neida min gode herr Frp-ordfører, du tror kanskje du vet best hva akkurat din kommune trenger, og du tror kanskje at det dere trenger er en ny, fin og bompengefinasiert vei som vil komme både næringsliv og befolkning til gode. Men du må tenke på helheten her skjønner du. Det blir så vanskelig for oss ordentlige politikere som trener på Stortinget og ligger i massasjestol å fremstå som annerledes når dere lokale småfolk driver på og samarbeider med andre partier. Det er jo nesten som om Fremskrittspartiet skulle være et helt vanlig parti. Det kan vi ikke ha noe av.

Men ikke vær lei deg du. Når vi kommer til makta, og Siv blir Statsminister, DA serru, min gode Frp-ordfører, da skal det bli vei i vellinga. Da skal vi styre landet i 28 år, og da har vi penger til absolutt alt, og skattelette med. DA skal du få veien din mister.

Sånn, ta en konjakk til du, Stortingsgruppa betaler.

Hummer og kanari

Flaggans dag

Den norske grunnlovsdagen er den norske nasjonaldagen og blir feira av nordmenn i Noreg og utlandet. Dagen blir feira den 17. mai kvart år, og blir vanlegvis bare kalla syttande mai.

Grunnlovsdagen blir feira til minne om den norske grunnloven, som blei underskriven på Eidsvoll den 17. mai 1814.

Wikipedia om Den norske grunnlovsdagen

Frp-formann Siv Jensen mener andre lands flagg ikke hører hjemme i barnetoget 17. mai og sier hun regner med at de som går i barnetoget føler seg som norske.

– Hvis man ikke kan bære det norske flagget i toget på Norges nasjonaldag har man vel egentlig ikke så mye å gjøre i det toget, sier Jensen til VG. Hun tror mange blir provosert av ønsket om å vifte med andre lands flagg.

VG 22 April 2008

– For Fremskrittspartiet står ytringsfriheten sterkt. Vi mener at det å brenne et flagg bør være tillatt for å markere misnøye med et annet land.

Jan Arild Ellingsen til NRK 11.Februar 2008

Jespersens flaggbrenning er en av grunnene til at Stortinget nå vedtar å endre loven slik at det blir lovlig å brenne flagg i ytringsfrihetens navn.

NRK 11.Februar 2008

17.mai-komiteen i Oslo sier nå klart fra at det er forbudt å vifte med andre lands flagg i barnetoget. Det er kun lov til å bruke det norske, det samiske og FN-flagget.
– Andre flagg er ikke tillatt i barnetoget, sier Aamir Sheikh, leder av komiteen (…) Sheikh sier at skolene er informert om reglene og at hver enkelt skole har ansvar for at de overholdes.

– Ser de barn ta opp andre flagg har de plikt til å ta det fra dem, men ingen barn blir bortvist fra barnetoget

VG 22.April 2008

Ytringsfrihed bør finde Sted

Grunnloven paragraf 100

Hummer og kanari

Frp søker nye finansieringsformer

Nye finasieringsformer

Etter at skattevesenet for en tid tilbake satte søkelyset sitt på Fremskrittspartiets bokføring har det vist seg mye vanskeligere for partiets medlemmer å skaffe seg personlig trener, andre treningsutgifter, firmabil, og ferieturer med ektefelle og partner på partiets og skattebetalerenes regning.

Dette begynner å bli merkbart på privatøkonomien, og partiet, representert ved Kenneth Svendsen, har nå i brevs form tatt kontakt med statsråd Bjarne Banjo Håkon Hanssen for å se på alternative finasieringsformer.

%d bloggers like this: