web analytics

Tag Archives: Historie

Hummer og kanari

Det er ikke noe galt med systemet. Bortsett fra systemet.

Andreas Wiese skriver om markedets slaver i Dagbladet på søndag.

Makt er et underlig begrep: leser man grunnloven, lærer man at kongen har enorm makt. Men det har han jo ikke. Klassisk statsvitenskap kan fortelle at politikerne har makt, men den har de visstnok delegert til næringslivet. I næringslivsavisene ser vi hvem vår tids herskere er: De mektige lederne som styrer verdens store bedrifter og Norges små.

Dette er jo en sannhet som vi ikke orker å tenke så mye på så lenge vi har syndebukker som Stoltenberg, Giske og Banjo å hakke på. Wiese går imidlertid lenger, og det er da det begynner å bli interessant. Han skriver om hvordan næringslivslederenes jobb egentlig er å gjette på markedet, følge markedet, samt tilfredsstille markedet. Hvor mye makt har man egentlig da? Når man bare forsøker å surfe på en bølge? Velger man feil så er det på med fallskjermen og ut av døra. Inn med en ny heksedoktor. Det er markedet selv som sitter med makta all den tid vi alle følger samme lov. Markedets lov.

Det er en skremmende tanke: Slik arbeideren på skofabrikken i Asia har makt og styrke til å sy dagens akkordmål med sko, har konsernets direktør makt og styrke til å innfri markedets krav til vekst og overskudd. Selvsagt er deres arbeidsbetingelser og sikkerhet fullstendig forskjellige. Direktørens lønn er en million ganger høyere. Men begge er fanget av markedets lov.

Wiese har snakket med to direktører som har hoppet av med styrets hjelp som det heter. Ingen av dem snakker om tapt makt. De snakker om frihet fra krav. Selv de mektigste herskere er samtidig fanget av systemet. Slaver av markedet.

I august 1939, ni dager før invasjonen av Polen, tilkalte Hitler Storbritannias ambassadør Nevile Henderson til en samtale. Et siste forsøk på å holde seg på godsiden til britene for å unngå en storkrig på europeisk jord. En krig Hitler mente, eller ihvertfall hevdet å mene, at ingen andre enn Japan ville tjene noe på. Under en timelang samtale med Henderson hevdet Hitler at han var kunstner av natur, ikke politiker. Han var lei av smålig politikk, når spørsmålet om Polen var løst ville han trekke seg tilbake og leve resten av livet som kunstner.

Kanskje Adolf Hitler også var fanget av systemet?

Uncategorized

75 år siden slaget på Menstad

Det begynner jo å bli en stund siden nå. I dag er det 75 år siden det sagnomsuste slaget på Menstad sto mellom fagforening, arbeidere, politi og arbeidsgivere på Norsk Hydros lager og losseanlegg. Jeg har jo vokst opp borti hogget der, slaget på Skotfoss tre dager tidligere er ikke like godt kjent, men det var en del av opptakten til Menstadslaget det også. Litt kjapp historie som forhåpentligvis ikke blir alt for gæli her:

På Menstad jobbet det både fast ansatte og kontraktsarbeidere. Ved lønnsforhandlingene våren 31 krevde arbeidsgiverene en reduksjon av lønna. LO var ikke imponert, og arbeidsgiver gikk dermed til lock out. LO svarte med å ta en haug med folk ut i sympatistreik, og Menstadkarene var blant disse. Kontraktsarbeiderne fortsatte imidlertid å jobbe, og det var hovedårsaken til at det ble så ampert som det ble.

Ifølge den tidens lovgivning var Hydro i sin fulle rett til å la kontraktsarbeiderne gjøre jobben, men det stred nok ganske mye mot rettsfølesen til store deler av samfunnet i Grenlandsregionen. Demostrasjonene begynte 22 mai og samlet store menneskemasser. 2.juni stormet man anleggene på Menstad på jakt etter streikebryterne, fant dem og dro dem ut fra gjemmestedet sitt til "offentlig beskuelse" før de ble jaget hjem. 4.juni marsjerte 700 stykker fra Skien og Skotfoss til Porsgrunn, blant dem Einar Gerhardsen, i Porsgrunn fikk de følge av 1000 arbeidere til fra Porsgrunn, og innen Gerhardsen gikk på talerstolen på Rådhusplassen så var det 4000 mennesker samlet for å høre på ham. Gerhardsen kalte forøvrig streikebryterne for "Skabbdyr".

5.juni sto slaget på Skotfoss. Arbeidere både i Skien og Porsgrunn hadde samlet seg og var stridslystne. Arbeidet på Menstad var lagt ned denne dagen, men på Skotfoss Bruk fantes det også streikebrytere. Man marsjerte i vei, 400 stykker, den snaue mila fra Skien til Skotfoss. På Skotfoss fikk man følge av 200 Skotfossarbeidere, men politiet hadde kommet dem i forkjøpet. Broen over til Bruket var sperret og den eneste veien over var å gå på slusene. Der kunne man bare gå en og en, og politiet som var hentet inn fra Oslo hadde svingt køllene før og hadde en smal sak med å slå dem tilbake.

8.juni tok streikebryterne ved Menstad opp arbeidet igjen, og dermed så var det så tid for det store Menstadslaget. Arbeidere både fra Skien og Porsgrunn marsjerte mot Menstad, hvor de ble møtt av politiet med vannslanger. 100 politimenn mot 2000 arbeidere. Slaget var over på snaut fem minutter. Politiet fikk svinebank og samme kveld besluttet regjeringen å sende marinefartøyer og soldater til Menstad for å holde orden på arbeiderpakket. Det var slutten på det eventyret.

Det er en gjengs oppfatning at Menstadslaget og alt rundt det var en kamp mellom menn. Arbeidere mot Politiet. Voksne folk. Det er ikke helt sant. Ta en titt på bildet over her, gutta til høyre i bildet kan ikke være så gamle karene? Initiativet til slaget på Skotfoss skal ha kommet fra en ung gutt som neppe var konfirmert, og blant de firehundre som marsjerte mot sluseslaget til tonene av Internasjonalen var det hovedsaklig unggutter, påfallende få eldre arbeidere, men derimot noen unge kvinner og faktisk også noen kvinner av mer moden årgang. Når man ikke kom seg over elven ved Skotfoss kastet man stein istedet og det var slettes ikke bare guttene som kastet. Pressen spekulerte senere i at grunnen til at denne demonstrasjonen ble såpass militant nettopp skyldtes overvekten av barn og unge blant demonstrantene.

Ved aksjonen den 2.juni når kontraktsarbeiderne ble halt frem foran forsamlingen fortalte en av streikebryterne under rettssaken på spørsmålet om han hadde blitt forulempet på noen måte at:

– det var en dame som forsøkte å slå mig med en paraply, men det kom en stor mann i mellom slik at jeg ikke blev rammet.

Kvinnene var i det hele tatt i fyr og flamme og sto lite tilbake for mennene når det gjaldt å la streikebryterne få gjennomgå. Slaget på Menstad ble ikke utkjempet kun av arbeidere og politimenn, men faktisk av hele familier. Kvinner og barn spilte en ikke ubetydelig rolle i denne konflikten, slik de vel også gjorde under både den franske og den russiske revolusjon?

Det blir unektelig litt mer puslete med Akademikerene som satt i solsteika og delte ut vafler på hjørnet her nede forleden…

Kilder: Menstadslaget – et slag mellom menn?Kampåret 1931, Menstadslaget

Uncategorized

Marina Raskova og Nattheksene

Kjetil Johansen har en fin post på Replikk i dag hvor han tar for seg kvinner i krig i tidligere tider. Fra Boadica som ga romerne en omgang juling, via Mulan og frem til Jeanne d'Arc, som altså ikke var kona til Noah. For kvinnene har ikke alltid vært henvist til å passe barna og pleie de sårede soldater. Men Kjetil gir seg for tidlig, han kunne godt ha strukket historien frem til annen verdenskrig og den tapre innsatsen til Marina Raskova og hennes Natthekser. Et fascinerende lite stykke krigshistorie.

Marina Raskova ble ofte referert til som "den russiske Amelia Earheart", hun ble den første kvinnelige navigatør i det russiske flyvåpenet i 1933, og året etter begynte hun som lærer ved flyakademiet Zhukovskii. Også det som første kvinne. I sin tid som lærer satte hun en rekke langdistanserekorder for flyvning, men i motsetning til Amelia Earheart så forsvant hun ikke.

Hitler begynte sin invasjon av Russland i juni 1941, og den samme sommeren satte Raskova i gang med sitt prosjekt. Tre regimenter i flyvåpenet kun bestående av kvinner. Piloter, navigatører, mekanikere, annet personell. Fruentimmer alle sammen. Hvert regiment besto av rundt firehundre personer, og man mottok tusener av søknader. Det var ikke bare mennene som var villige til å dø for gamle Mor Russland.

Russland hadde allerede ganske mange kvinner som hadde trening som piloter, og mange av dem meldte seg frivillig. Det fantes ingen formelle hindringer for kvinner som ønsket å gjøre tjenste i strid, verdens første militære kvinnelige pilot var faktisk russisk. Prinsesse Eugenie Shakhovskaya fløy oppdrag for Tsaren i 1914. Men man blokkerte ofte søknadene allikevel. Holdt dem igjen så lenge som mulig i håp om at kvinnene skulle miste motet. Raskova skal ha brukt sine peronlige forbindelser til Stalin for å få de tre kvinneregimentene på vingene. I april 1942 fløy de sitt første tokt.

Tilsammen fløy de tre regimentene ut på snaue 30 000 kampoppdrag, og slapp i nærheten av 1 000 000 tonn med bomber på de hardt prøvede invasjonsstyrkene. Av de tre regimentene var det kun det ene som klarte å holde på prinsippet om å være kun for kvinner gjennom hele krigen, nemlig The 46th Taman Guards Night Bomber Aviation Regiment. I sine utdaterte Polikarpov PO-2 fly med plass til to personer og to bomber var det dette regimentet som tyskerne ga navnet nachthexen. Nattheksene. De materielle skadene disse symaskinene av noen fly kunne gjøre var nok noe begrensede, men de gjorde mye for å undergrave moralen til tyskerne. De angrep om natten, gjerne fler ganger hver natt, og sørget for at det ble dårlig med søvn. Pilotene Katya Ryabova og Nadya Popova fløy ved en anledning 18 tokt på en natt. Det hjalp vel neppe noe større på den tyske moralen at det var kvinner som fløy heller.

Marina Raskova var litt mer priviligiert med hensyn til flytype, hun fikk ledelsen for The 125th Guards Bomber Aviation Regiment, og der hadde man russernes beste bombefly, Petlyakov Pe-2. Det hjalp ikke Raskova så veldig. Fjerde januar 1943 døde hun da hun ble tvunget til å foreta en nødlanding, og det gikk visst ikke så bra. Hun fikk æren av å få den første statsbegravelsen under krigen, og ble begravet på den Røde Plass. Så berømt var Marina Raskova blitt at amerikanerene faktisk døpte et skip etter henne. SS Marina Raskova ble sjøsatt i juni 1943.

800 000 russiske kvinner gjorde tjeneste i militæret under annen verdenskrig, 70% av dem ved fronten.

Page 11 of 11« First...7891011
%d bloggers like this: