web analytics

Tag Archives: landbruk

Hummer og kanari

Nyt Norge! Og bli saksøkt.

Chris­tof­fer Biong ønsket å kri­ti­sere det offent­lig finan­sierte merke­til­ta­ket Nyt Norge, fordi han mener deres reklame­fil­mer glo­ri­fi­se­rer norsk land­bruk. Dette blir nå møtt med advo­kat­krav og ankla­ger om mis­bruk av Nyt Nor­ges logo.  Advo­kat­kra­vet kom­mer fra KSL mat­merk, en stif­telse opp­ret­tet og finan­siert direkte fra Land­bruks– og mat­de­par­te­men­tet.i Det er altså Sta­ten som går løs på bloggeren.

Dette er en ytrings­fri­hets­sak jeg står opp for. Et poli­tisk betent og filo­so­fisk ube­svart spørs­mål, og den mak­tes­løse par­ten?—?blog­ge­ren og dyrene?—?får opp­merk­som­het gjen­nom sub­ver­siv bruk av virke­mid­ler. Når sta­ten for­sø­ker å kneble dis­ku­sjo­nen ved å bruke lover og advo­kat­pen­ger mot poli­tiske kri­ti­kere, er det vel verd å støtte opp under ini­tia­ti­ver for å spre disse bil­dene vidt og bredt.

For å være helt ærlig er jeg meget over­ras­ket over at KSL Mat­merk kan ha så utro­lig lite finger­spitz­ge­fühl på sin egen rolle. De må jo vite at de har en tem­me­lig svak sak rent juri­disk, og en helt utro­lig svak sak i opi­nio­nen. I beste fall opp­når de å loppe en blog­ger for lomme­rusk, sam­ti­dig som bil­dene får mye, mye mer opp­merk­som­het enn de ellers ville fått. På kjø­pet sver­ter de Nyt Norge, som inn­til i dag frem­stod for meg som en tem­me­lig sym­pa­tisk merke­ord­ning orga­ni­sert av stolte norske bøn­der. Som om ikke det var nok sver­ter de sine egne eiere, sta­ten, som i denne saken ser ut som stiv­beinte, makt­kåte, selv­høy­ti­de­lige tas­ken­spil­lere. Snakk om å sak­søke seg selv.

Så, Nyt Norge: sue me. Jeg opp­ford­rer med dette alle andre blog­gere til å gjøre det samme.

(Dette inn­leg­get er Crea­tive Commons-??lisensiert under CC-??BY-??SA, som betyr at du har lov til å bruke inn­hol­det (om så kom­mer­si­elt),  kopiere, endre  eller bygge videre på det så lenge du a) kre­di­te­rer meg og len­ker til min nett­side og b) også deler det videre med en Crea­tive Commons-??lisens med ShareAlike)

 

Hummer og kanari

Så det halal kunne vært nok

Enjoy a lazy Sunday!
Creative Commons License photo credit: ucumari

Søndag meldte TV2 at Norge som følge av et EU-direktiv kan bli nødt til å tillate kosher- og halal-slakting uten bedøvelse av hensyn til religiøse følelser. Dette har fått Frp til å tilte i vinkel. Hans Frode Asmyhr, Frps talsmann for nedleggelse av landbruket, sier til TV2 at et godt dyrevern kommer foran religiøse behov, og at han vil ta saken opp med landbruksminister Brekk.

Vi har selvfølgelig tatt en prat med Asmyhr.

Rrrrring – Rrrrring:

– Hallo, dette er Hjorthen fra Hjorthebloggen som ringer, er det Hans Frode Asmyhr jeg snakker med? Jeg holder på med en sak om halal-slakting her nå…

Avkommet etter ugjerningsmenn skal aldri nevnes mer. Gjør slaktebenken klar for misgjerningene deres fedre har gjort!

– Asmyhr?

– Du skal ikke pløye med okse og esel sammen.

– ???

– Er det noen der?

– Ja, det er som sagt Hjorthen fra Hjorthebloggen her, er det Asmyhr?

– Nei, dette er Alf Hildrum fra TV2 her du, det har visst blitt noe krøll med sentralbordet. De setter over til Bergen hele tiden, enda jeg har sagt så mange ganger at det er store penger å spare på å sette over til Oslo i stedet. Kan jeg hjelpe deg med noe?

– Jeg prøver å komme i kontakt med Frps Hans Frode Asmyhr.

– Et øyeblikk så skal jeg sette deg over.

– Rrrrinnng – Rrrrrinnng

Hans Frode Asmyhr
Hans Frode Asmyhr

– Du har kommet til Hans Frode Asmyhr.

 

– Endelig! Dette er Hjorthen fra Hjorthebloggen her, bloggsfærens fyrtårn, kongen av borgerjournalistikk, og herskeren over alle herskere. Jeg ser på TV2 at Frp er motstander av at halal og kosher-slakting skal tillates her i landet. Hvorfor det?

– Det er viktig å være snill mot dyrene!

– Så Fremskrittspartiet er glad i dyrene?

– Vi er det mest dyrevennlige partiet på hele stortinget. Å jeg vet en seter, med så mange gjeter, noen har en bjelle når de går i fjellet, og geitene de springer mens bjellene de klinger, singelingelingelingelanglanglang!

– Men det kom ingen reaksjon fra verken deg eller partiet ditt når Nationen tidligere i år meldte om hårreisende tilstander i norske grisehus? Griser med liggesår og blottlagte knokler, 13000 av de 65000 purkene som slaktes i året har mer eller mindre alvorlige skader. Er ikke dette vel så viktig å gripe fatt i som halal og kosher-slakting om man er opptatt av dyrenes velferd?

– Jeg blir så eitrende forbanna! Fy og satan så forbanna jeg blir! 

– Over de stakkars grisene?

– Nei, over at du faller for propagandaen til vegetarianerfascistfeministsatanistene og de sosialistiske venstrevridde journalistene. De ønsker å knuse ethvert initiativ her i landet, og for å få det til bruker de skyldfølelsen for alt hva den er verdt. Se på de stakkars dyrene sier de, og så peker de på oss som spiser kjøtt og sier et biff er mord eller hva det nå er de sier for noe. Det fråder jo rundt kjeften på dem, og de snakker slik at det er umulig å forstå hva de sier.  Som om ikke det er en menneskerett å få spise seg mett, og mett blir man bare av storfe og svin. Det er en kjensgjerning. Dessuten spiser da verken muslimer eller jøder svin!

– Så du er ikke opprørt over at grisene lider?

– Grisen vet ikke at den lider. Den hyler enten den skal slaktes eller ei, det vet alle som noen gang har sittet på et tak og pratet skit!

– Men er det ikke en logisk brist her da, når du ikke vil tillate at muslimer får slakte halal, samtidig som du synes det er helt greit at norske bønder lar grisene sine plages med liggesår?

– Ikke misforstå. Det er viktig å være snill med dyrene, men det er enda viktigere å spise seg mett, og her finnes det faktisk ikke noe alternativ til dødsstraff og tortur. Når vi er i mot halal så er ikke det av hensyn til dyrene.

– Ikke?

– Det vi aller minst ønsker oss er svartmuskede muslimer som løper rundt i gatene med slaktekniv, tygger khat, og skjærer over strupen på forsvarsløse dyr. Faren for at man begynner med dyr, men fortsetter med mennesker, er stor, og før du aner ordet av det har noen smellt et fly inn i en skyskraper igjen. Det er en klar sammenheng mellom halal og 9/11. De får rett og slett smaken på å drepe!

– Aha, det er der hunden ligger begravet!

– Det var ikke jeg som drepte den, det var ikke meningen, den bare løp ut i veien, jeg slo den ikke med den kjeppen, jeg bare truet den litt!

– Hæ?

– Kremt…unnskyld meg…ehhh…glem det der, var det noe mer du lurte på?

– Ja, helt til slutt. Du er jo talsmann for Frp når det gjelder saker om avvikling av landbruket. Hvilken bakgrunn er det som gjør at akkurat du har fått denne posisjonen? Hva er din tilknytning til landbruket?

– Jeg er cand.jur.

Og med det runder vi av herfra, og setter over til Bergen.

%d bloggers like this: