web analytics

Tag Archives: lørdagsgodt

Hummer og kanari

Religion og sånn

Dette er min nye plan for å revitalisere Strandgata og Florø Sentrum. Riv Trovikbygget og bygg denne her i stedet. Bro til Rota i bakgrunnen.
Dette er min nye plan for å revitalisere Strandgata og Florø Sentrum. Riv Trovikbygget og bygg denne her i stedet. Bro til Rota i bakgrunnen.

La oss starte spalta etter ferien med ein påstand med smell i. Islam i Noreg er komen for å bli. Ein kan like det eller late vere, men det er slik det er. Det er noko meir enn 100 000 muslimar i Noreg i dag, og dei dreg ikkje nokon plass med det første. Ikkje kjem dei til å slutte å tru på Allah, og heldigvis er det langt mellom små Hitlerbartar som meinar at tvangsdeportering er ein god ide. Tida for jødeparagrafar er forbi, grunnloven gjev oss religions og tankefridom, og sjølv om dei mest radikale innvandringsmotstandarane skulle vinne frem ved stortingsvalet og få stengt grensene er det altså ein kjensgjerning. Islam er her, og det får vi ikkje gjort noko med. Korleis skal vi stelle oss til det? Forhåpentlegvis litt meir offensivt enn slik reaksjonane frå dei lokale politikarane våre var når muslimane i Florø ba om hjelp til å få bygge ein moske her i Høljebyen vår.

Muslimane i Florø vil gjerne ha ein moske der dei kan samlast utan at det blir for trongt. Dei har ikkje bede om penger til å bygge sjølve moskeen, men dei treng hjelp frå kommunen til å skaffe seg ein tomt. Firdaposten spurde sentrale politikarar om korleis dei ville stille seg til å hjelpe muslimane med å få på plass ein moske, og det må eg seie, det var ikkje mykje futt over svara. Dei minna i grunnen mykje om slik eg sjølv svarar når guttungen vil ha meg med og leike, medan eg sjølv ikkje har det minste lyst til å reise meg frå sofaen. Eg latar som eg ikkje høyrer. Eg svarar vagt, dreg på det. Kanskje etterpå, seier eg, og håper at han gløymer heile greia om fem minutt. Setter på Disney XD, og lukker augo. Byrjar å snorke. Slik var det med politikarane også. Jau, me får nå sjå. Kanskje i morgon. dei får nå kjøpe seg ein tomt, så skal vi se kva vi får til. Eg skal berre kvile augo litt. Håper problemet forsvinn av seg sjølv føyr neste episode av Phineas og Ferb. Zzzzzz.

Eg seier ikkje at kommunen skal gje muslimane ein  tomt dei kan bygge på gratis, men kjenner eg det norske byråkratiet rett er det ikkje berre å kjøpe ein tomt og sette spaden i jorda. Her er det reguleringsplanar, parkeringsplassar og naboklager å ta høgde for. Å seie at dei får kjøpe seg ein tomt, så skal vi se på saka, er alt for passivt. Dei kan ikkje kjøpe ein tomt uten å vere rimeleg sikre på at kommunen gjer deg løyve til å bygge der. Her må kommunen vere med i planlegginga. Her må ein gå i dialog. Det burde vere sjølvsagt.

Dei som har lest denne spalta ein stund vil kanskje ha fått med seg at underteikna og Vår Herre ikkje er heilt på talefot. Vi freistar å ignorere kvarandre som best vi kan, og det blir ikkje noko betre om han kaller seg Allah i staden. Om eg berre skal bruke mitt eige snevre ståstad som grunnlag for kva eg meinar, så ville eg ikkje brukt ein einaste offentleg krone på religion. Med eit mogleg unntak for eit livssynsfleksibelt hus, men det er ein annan diskusjon. Men eg er også ein fanatisk pragmatikar. Eg gjer blaffen i ideologi og slikt berre resultatet er bra. Og det er pragmatikaren i meg som spør korleis vi best møter det uomtvistelege faktum at islam har komen til Norge for å bli. Møter vi dem med åpne armer og freistar å hjelpe dem som best vi kan, eller gjer vi som Gustav Johan Nydal frå KrF gjer når Firdaposten spør? Passar på at dei skjønar at vi helst ikkje vil ha dei her?

Islam kan vere så mangt. Med ein stad mellom 1.3 og 1.7 milliardar tilhengarar seier det seg sjølv at det er mange ulike retningar. Nokon av dei er dypt problematiske, til dømes i sitt syn på kvinner og homofile. Men dette gjeld ikkje alle. Muslimane i Noreg har for ein stor del skikka seg bra. Med nokre ganske medieprofilerte unntak er dei er relativt liberale. Dei har ikkje noko stort ønske om å steine homofile. Dei vil ikkje bo i en ny versjon av Iran her i Noreg. Det er fint. Eg vil gjerne at dei skal fortsette slik, og gjerne bli enda meir liberale og sekulære også med tida. Ein måte å få til det på kan vere å hjelpe dem med å bygge moskeene sine. Gje dei hjelp til å finne passande tomter. Gje dei gjerne rimelege lån til å kjøpe tomt, og bygge sjølve huset. Kvifor? Fordi det skapar tilhøyrsle til den norske modellen. Eg vil heller at dei går rundt og er takksame for sosialdemokratiet, velferdsstaten og dei norske oljepengane, enn at dei skal måtte ta i mot pengar fra ultrakonservative wahabistar frå Saudi Arabia for å få bygd moskeen sin.

Eg reknar med at det er lite sannsynleg at kommunen tilbyr muslimane Trovikbygget, men for ein klekkeleg sum skal eg vurdere å la dei få overta huset og tomta vår her i Markegata. Gje bud!

Mer lesestoff? Mitt lille webunivers skriver om samme saken. 

%d bloggers like this: