web analytics

Tag Archives: satire

Hummer og kanari

Haustjakta er i gang

Ukas spalte i Firdaposten er nok mest morsom for de som følger lokalpolitikken i Høljebyen. Der har det vært rabalder ganske lenge nå, noe som kulminerte før sommeren med at helse og sosialutvalget ble oppløst. Dette fordi man ønsket å kvitte seg med lederen for HSU, Jacob Nødseth fra Høyre, men det var ikke mulig på lovlig vis uten å oppløse hele utvalget. Ingen grunn til å ta hele saken her for dere utenbys fra, men kontrollutvalget var delaktig i at det gikk som det gikk. Sist uke var det innkalt til pressekonferanse i Naustet på Quality Hotel, der den kastede lederen, sammen med Frps Frank Willy Djuvik og Bjarne Holme krevde en ekstern gransking av hele greia. Inkludert behandlingen saken fikk i kontrollutvalget. Som Bjarne Holme er leder for. Han krever altså en gransking av seg selv. Dermed var farsen komplett, og ideen til denne spalten født…

facepalm...
facepalm…

Lat meg først få starte denne spalta med å ønskje alle velkommen hit, til Nautet her på Quality, og denne her pressekonferansen. Gledeleg at så mange kunne kome på så kort varsel. Ja, eg ser du har handa i veret der borte Knut men no er det eg som har ordet. Det vil bli åpna for spørsmål etterpå. No til saka. Eg driv altså på med det her spaltegreiene kvar laurdag i Firdaposten, som deire jo veit, men eg har i det siste vorte meir og meir usikker. Tilbakemeldingane varierar. Nokon meiner det er for mykje bannskap og utukt. Andre meiner at eg er og blir ein tosk. Medan atter andre berre kjem med skryt. Slik kan vi ikkje ha det. Eg vil ha ei oppklaring kring om denne spalta har vore handsama korrekt. Eg ber difor om at det blir gjort ein ekstern vurdering av dette snarast mogleg.

 

Dette er ikkje daglegdags, men eg har brukt store delar av sumaren på å orientere meg i saka. Det er nesten slik at eg vurderer å ha med meg ein kommunikasjonsrådgjevar når eg skal skrive ein spalte, for ofte kan eg oppleve at eg har skreve ein heilt vanleg spalte om eit alvorleg tema, og så kjem folk bort og skuldar meg for å skrive morosamt i avisa. Som om eg er ein annan bajas. Slik kan vi ikkje ha det. Av omsyn til Firdapostens omdømme, og av omsyn til omdømmet til dei involverte personane må fakta på bordet. Firdaposten kan ikkje leve med den situasjonen vi no er i. Ja Knut, eg ser du har handa i veret att. Må du på do, eller skal du spørre om noko?

 

– Bortsett fra å syta og klaga, kva slags spik er det no du har laga…

 

– Nei nei nei! Slikt høyrer ingen stads heime. Dette er Firdaposten Knut. Breiflabbfri sone. Eg svarar ikkje på spørsmål stilt på rim! Spar det til Firda. Du får freiste ein gong til.

 

– Lat meg omformulere. Du seier altså du vil ha ein ekstern gransking av denne spalta. Ein spalte som du sjøl har ført i pennen, og har hatt det heile og fulle ansvaret for?

 

– Det er riktig.

 

– Har det klikka heilt for deg no?

 

– Eg har aldri vore klarare i toppen. Eg meiner dette er heilt naudsynt. Det verkar som redaktøren og staben nederst i Markagata ønskjer å drive avisa slik dei vil og at spaltistar på freelance eksisterer berre fordi dei MÅ vere der. Slik kan det ikkje vere. Dette er ikkje demokrati. Dette er fascisme. Eller noko anna. Eg veit eigentleg ikkje heilt kva det er for noko skal eg vere ærleg. Eg trur eg mista tråden eit augeblikk, men essensen ligg der. Vi kan ikkje ha det slik. Eg krev ein ekstern gransking som kan seie noko om korleis spalta skal sjå ut, og kva den skal handle om. Har den vore handsama korrekt. Fakta må på bordet. Ja, eg ser handa di Knut, men ikkje på rim, høyrer du!

 

– Så du har altså aldri vore klarare i toppen enn akkurat no. Du vil ha ein ekstern gransking av ein spalte du sjølv skriv, og du skuldar redaktøren din for fascisme.

 

– Eller noko anna.

 

– Eller noko anna. Kven ser du for deg skal gjere jobben med å granske denne spalta?

 

– Det viktige er at granskarane er uavhengige av Firdaposten, og at minst ein av dei er journalist med spaltefagleg bakgrunn. Slik redaktøren resonnerer framstår det slik at frilansarar ikkje kan sitte dersom administrasjonen ikkje har ein stol til dei. Det er å snu ting totalt på hovudet. Det rette er å seie at ingen kan sitte om ikkje ein vaktmestar eller nokon andre setter ut nok stolar til alle.

 

– Trur du redaktør Vee kjem til å gå med på kravet ditt om å sette i gong ein slik prosess? Trur du det kjem til å kome noko som helst ut av det her?

 

– Nei.

 

– Så kvifor gjer du dette? Kva er eigentleg vitsen?

 

– Vitsen? Tror du eg er ein stand-up komikar? Ein bajas? Politikar kanskje? Eg er ikkje morosam, dette er alvor!

 

– Jau, men om du ikkje trur dette utspelet vil føre til noko, er det da noko meinig i å kome med det i det heile?

 

– Meining og meining, eg fekk då fylt ein side i avisa i dag også.

 

– Blei det ein bra side meinar du?

 

– Det overlet eg til den eksterne granskinga å finne ut av.

Hummer og kanari

Brev frå gamle dagar

Her er helgas spalte i Firdaposten. For dem som ikke er lokalkjent kan jeg opplyse om at bakgrunnen her er at den store saken i lokalpolitikken i disse dager er utvidelse av oljebasen som ligger rett utenfor byen i dag. De trenger mer plass, og det er debatt om hvorvidt den skal gå østover eller vestover. Her er det full pakke med sterke meninger, leserbrev, dyre annonser i avisa, og aksjonsgrupper for alle mulige alternativ. Denne teksten er jo da en slags reaksjon på dette.

florø

 

Eg veit ikkje om fleirtalet av Firdapostens lesarar veit kor eg bur, eg håper ikkje det, men for dei som ikkje har full kontroll kan eg seie så mykje som at eg bur i eit eldgamalt hus midt i sentrum. Jau, det er sant, denne forbanna austlendingen bur faktisk midt i florøsjela. Berre innrøm det, det svir litt, gjer det ikkje? Når eg og sambuaren flytta tilbake til byen var ikkje huset stort meir enn ei gamal rønne, men vi har nå pussa opp litt. Det var under riving av gamal panel for nokre år sida at eg fann det. Ei gamal gulna konvolutt, og inni konvolutten eit brev. Brevet er datert til 1858, avsender var ein kar ved namn Lyder Bertrand Helmers Kringle, og mottagar var stortingsmann Sølfest Hansen Urdahl. Lyder Bertrand har fått nyss i at regjeringa hadde satt ned ei kommisjon som skulle se på moglegheita for å lage ein ny by i ytre Sunnfjord. Han såg ikkje med blide auge på den tanken. Brevet var skrevet for hånd, med ein snirklete skjønskrift som ikkje alltid var like lett å lese. Det kan sjølvsagt vere at eg har misforstått noko her og der, men hovudtrekka trur eg nok eg har fått sånn nokonlunde på plass. Her er det som sto i brevet.

Høgst ærede stortingsmann Sølfest Hansen Urdahl

Det har kommet meg for øre at dei som sit med styre og stell der nede i Kristiania har satt ned eit supperåd for å sjå om det er mogleg å stifte ein heilt ny by i ytre Sunnfjord. Ja, det seiast til og med at nokon meinar at denne nye byen kanskje bør ligge her på vakre Florøyna. Det vil eg berre ha sagt herr Hansen Urdahl. Det skal dei bli blå for. Vi vil ikkje ha nokon by her. Ikkje på Florøyna, og ikkje treng vi nokon by i ytre Sunnfjord heller. Ja, ikkje nokon plass i Nordre Bergenhus Amt treng vi noko slikt. Ein by! Kva gjer du meg?!? Eg har vore i Bergen to gonger, og om eg aldri kjem dit att så er det alikevel for tidleg. Det er berre bråk, fattigdom og umoral. Skal vi verkeleg ofre vår idylliske natur og fredelige form for liv her på Florøyna, i bytte for den slags? For ein by? Med lyd og lys til alle tider? Og kvifor? For kortsiktig profitt? Det skal eg verkeleg ha meg frabedt, og eg trur eg snakkar på vegne av vanvittig mange. Ja, i kvart fall vanvittig mange av dei få som bur her då.

Ja, du får orsaka at eg let følelsene løp av med meg, godeste herr Hansen Urdahl, men eg blir berre så opprørt langt inn i sjela av tanken på at ting ikkje skal få vere slik dei var når eg vaks opp. På denne skjønneste av alle plassar. Denne lille perla på vår jord. Eg håpar verkeleg at du brukar alle dei kontaktar, og dei moglegheitar du har der nede i Kristiania til å kjempe i mot desse vanvittige planane. Vi må ikkje vere så galne at vi øydelegg for oss sjøl med å plassere ein by her ute i Guds frie natur. Kven veit kordan det skal gå. Det eine kjem til å taka det andre. Plutseleg finner nokon på at det hadde vore smart med ei bru over til Brandsøya, og så har vi det gåande. Folk kjem til å kome rekande hit i frå alle slags merkelege plassar. Og kva med dei fordømrade bondetampane inne i Førde. Ser dei at det blir by her ute ved kysten kan du banne på at det ikkje går mykje meir enn 130 år før dei også finn ut at dei skal laga seg ein by. Då har vi to byar i Nordre Bergenhus, og alt har gått til helsike. Eg ber deg på mine knær herr Hansen Urdahl. Få satt ein stoppar for denne galskapen.

Eg har freista å dra i gang ein aksjonsgruppe her ute, men sjølv om dei fleste er einige med meg i at det er mykje styggedom i Bergen og andre byar, visar det seg at dei er vanskelege å få ut av godstolen. Eg er redd veldig mange av dei kjem til å bli overraska over kor negativt det vil bli for dei når desse folka frå Kristiania kjem rekande over fjellet med byen sin, men då er det for seint. Då er det for seint å klage. Eg ber deg Hansen Urdahl. Lytt til fornufta. Lat oss få beholde idyllen, freden og nattesøvnen her på Florøyna. Sei ja til naturen, utsikta, og moglegheiten til å høyre seg sjølv tenke. Sei nei til by!

Deres ærbødige

Lyder Bertrand Helmers Kringle

PS: Eg veit nok at Johannes Berent Fischer, den sleipe ålen, har vore i kontakt med deg for å få deg til å jobbe for at byen skal ligge her på Florøyna. Men ikkje høyr på han. Han har økonomiske interesser i at byen skal ligge akkurat her, han trur han skal bli rik og slå seg opp i sosieteten berre han får byen hit. Ta deg i akt, vi treng ikkje nokon by, og i kvart fall ikkje nokon sosietet. Kva nå enn det er for noko. DS.

Eg veit ikkje korleis dette brevet har hamna bak panelet i vårt gamle hus. Ikkje veit eg kven han Lyder Bertrand er, eller korleis det gjekk med ham heller. Men by blei det i kvart fall til slutt. Heldigvis.

Hummer og kanari

Eventyret om den lille kaninen som bare kunne si en ting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hummer og kanari

Tybring-Gjedde og den norske kulturen

Yesterday's Call

Rrrrring Rrrrring.

Hallo?

Ja, hallo, har jeg kommet til Christian Tybring-Gjedde?

Det er meg ja.

Hei hei. Dette er Hjorthen fra Firdaposten som ringer. Jeg lurte på om jeg kunne få noen ord med deg om norsk kultur og alt det der, du vet, den som du mener at regjeringen fornekter?

Sjallabais Hjorthen, det var lenge siden. Jeg kjente ikke igjen stemmen din?

Nei, vi har hatt et snev av influensa i heimen de siste dagene, jeg er litt ullen på stemmebåndene gitt.

Uff, det var leit å høre. De er en pest og plage. Har de først fott kloa i lillefingeren gir de seg ikke før de har tatt hele hånden, armen, gullklokke og det som måtte være av ringer og gull-lenker. Har du snakket med politiet? Du slapp dem vil ikke inn i huset frivillig? Du må passe på Hjorthen!

Hva behager? Influensaen er nok plagsom, men den stjeler da ikke gullringene dine?

Å. jeg syntes du sa islamuensa jeg. Beklager!

Islamuensa? Hva i alle dager er det for noe?

Jeg aner ikke, men det høres ikke bra ut!

Ikke bra i det hele tatt. Men til saken. Du har sendt skriftlige spørsmål til regjeringen, ved Inga Marthe Thorkildsen og Hadja Tajik, der du ber dem definere norsk kultur. Svar har du fått, og til tross for at det store flertall på sosiale medier som Facebook og Twitter synes å mene at særlig Hadia Tajik bruker deg som vaskefille og vasker gulvet med deg, så er ikke du fornøyd med svarene fra statsrådene. Hvorfor ikke?

De sier ingenting om den dagligdagse kulturen, om den norske folkesjela. Den kulturen som skiller norsk kultur fra annen kultur.  Ingenting om vår kristne kulturarv, utover bevaring av stavkirkene. De nevner ikke tillitssamfunnet, som er basert på ordholdenhet, ærlighet, og det å være pliktoppfyllende overfor fellesskapet. Glemt er også felles historie, tradisjoner, språk, høytider, lovverk, valuta, skikk og bruk, flagg, oppvekst, verneplikten, nasjonalsangen, kongehus eller landslaget. Norsk kultur er ikke bare finkultur og FNs internasjonle verdier, det er summen av alt du feirer på 17. mai.

Dette er interessant Gjedda. Selv feirer jeg 17 mai mest på grunn av at det konforme samfunnet vi lever i krever det av meg, i hvert fall så lenge jeg har barn i skole og barnehagealder. Utover at det selvsagt er gøy for barn og nasjonalister synes jeg egentlig dagen er en eneste lang plage. Betyr det at jeg, i likhet med regjeringen, fornekter min egen kultur?

Det er det verste jeg har hørt! Hvorfor hater du Norge Hjorthen? Hvorfor gjør du knefall for Islam på denne måten? Det neste blir vel at du ikke bryr deg om hvordan det går med håndballjentene…

Nei, sant og si pleier jeg ofte å holde med dem de spiller mot…

Å fy Faen. Hvem er det som har hjernevasket deg til slike kjetterske tanker? Er det Bhatti? Er det Krekar? Hylland Eriksen? Hva er det for slags Disneyland du tror du bor i egentlig?

Florø?

Åja, du er der borte i Hadia Tajik-land ja. Rogaland eller hva det heter? Dere vet jo ikke hvordan vi har det her i Norge.

Sogn og Fjordane TeGe, og det er Norge.

Skit samma. Oslo er det i hvert fall ikke.

Norge er vel mer enn bare Oslo?

Skraaaatsj, skrieitsj, det virker som om det er litt dårlig dekning her Hjorthen. Skrap skrik skrotsj. Vi får snakkes senere. Skritsj.

Prøver du å late som om det er dårlig forbindelse for å slippe å snakke mer nå?

Skjøskritttsjer ikke hva du skrattsjer om!

Du later som om det er dårlig dekning for å unngå ubehagelig spørsmål Gjedda. Er dette verdig en stortingspolitiker?

Skretsjcom!

Hva behager?

Jeg feiker ikke, jeg bruker Netcom!

Kan jeg friste deg med et godt tilbud på telefon og abonnement fra Telenor kanskje?

Hummer og kanari

Politiet beroliger: Nye systemer allerede implementert

 

Rapporten fra 22.juli-kommisjonen har rystet mange. Bomben i regjeringskvartalet kunne vært unngått. Politet burde vært på Utøya tidligere. Sambandssystem fungerte ikke. Størst inntrykk gjør det kanskje at en observant person allerede ti minutter etter at bomben gikk av ringte politiet og fortalte om en bevæpnet mann i politiuniform, til og med registreringsnummeret på bilen hadde han notert seg. Den informasjonen ble notert på en gul lapp, og liggende i 20 minutter før den ble oppdaget nærmest ved en tilfeldighet. Først over to timer etter at opplysningene var blitt ringt inn og etter skytingen på Utøya hadde startet, meldte operasjonssentralen i Oslo beskrivelsen av mulig gjerningsperson til egne enheter. Til Dagbladet sier tidligere polititopp Leif A.Lier at de som var på vakt 22. juli 2011 ikke hadde de nødvendige hjelpemidlene til å gjøre jobben de var satt til å utføre.

Folk er naturligvis rystet, men politidirektør Øystein Mæland mener at det norske folk kan sove trygt i fremtiden. Nye systemer for å bedre kommunikasjonen er allerede implementert. Vi tok en prat med Mæland for å finne ut hva forbedringene består i.

– Hvordan har du det dagen derpå Øystein Mæland?

– Det går greit. Det er slike slag livet gir. Det er klart dette har vært tungt for alle som gjorde sitt beste i situasjonen, men selv lå jeg vel på 85 prosent, så da er det ikke så ille.

– Du sier at du kjenner på det tunge ansvaret for alt som gikk galt, erkjenner at det var en svikt at full terrorberedskap ikke ble iverksatt, og skylder på at du ikke hadde full kjennskap til alle planverk på området etter bare to uker i jobben. Si meg, fikk du ikke opplæring?

– Opplæring er ikke noe vi legger vekt på i Arbeiderpartiet. Her tror vi sterkt på learning by doing…

– Nå fungerte vel ikke det så godt i dette…

– La meg snakke ferdig. I Arbeiderpartiet tror vi på learning by doing as little as we can possibly get away with. Det har fungert bra siden Gerhardsen, men det er mulig vi må revurdere dette når vi får lest rapporten fullt ut. Tidene forandrer seg, Arbeiderpartiet må følge med i tiden.

– Hvilke planverk i forbindelse med terroraksjoner kjente du til den 22 juli?

– John McClane

– John McClane?!?

– Ja, men han var opptatt på annet hold den dagen og var ikke operativ.

– John McClane altså. Det neste blir vel at du forventer at Batman, Spider-Man eller kanskje Supermann skal redde landet fra terror i fremtiden?!?

– Nå tuller du. Det finnes ikke superhelter. Selv ikke i Arbeiderpartiet.

– Martin Kolberg?

– Selv ikke Martin er super.

– Du er den første ikke-jurist som har fått en toppstilling i politiet, der man tradisjonelt har måttet være jurist for å få stillinger over politiinspektør. Er du kvalifisert for jobben Mæland?

– Har man vært statssekretær under Gerd Liv Valla er man kvalifisert for alt.

– Noe av det mest skremmende ved rapporten til 22 juli-kommisjonen er hvordan kommunikasjonen sviktet. En gul lapp med registreringsnummeret til Breiviks bil ble liggende i 20 minutter uten å bli tatt tak i, mens Breivik på vei til Utøya kjørte forbi politiet flere ganger. Men her har det nå kommet forbedringer forstår jeg?

– Ja, her har vi tatt umiddelbart grep. Dette er ikke godt nok, og vi har brukt betydelige ressursser på et helt nytt system som skal hindre at slikt skjer i fremtiden.

– Det er betryggende å høre. Kan du si noe om hva dette nye systemet innebærer? Hva er det som erstatter de gule lappene?

– Pastell

– Hva behager?

– Pastellblå, pastellrosa, pastell lilla, pastellgrønn.

– Ja, fine farger, men hva har dette med prisen på smør å gjøre?

– Når det skjer alvorlige hendelser, og det koker på sentralen, da er det viktig å holde hodet kaldt. Dette tror vi blir lettere med pastellfarger. Lette rolige blomsterfarger. Fra 3M. Det fungerer fint!

– Du mener dere har byttet  ut de gule lappene…

– Vi har byttet  ut de gule lappene med lapper med pastellfarger ja. Men ikke bare pastell. Når det virkelig brenner. Da er det ikke godt nok med lapper i pastell.

– Nei det skal du få meg til å tro.

– Nei, når det virkelig smeller, slik som i regjeringskvartalet. Når vi trykker på den store knappen. Da ryker pastellfargene ned i skuffen. Da tar vi opp neonfargene!

– Neonfargene?

– Ja! Post-it blokker i neonfarger for de med en sterk personlighet Et utvalg av trendy og festlige fargenyanser som garantert får oppmerksomhet.

– Og dette har dere brukt mange penger på?

– I politisammenheng, ja.

– Da sier vi takk til deg Øystein Mæland. Resten av befolkningen får ha lykke til. Det trenger vi.

Foto:AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Rich_Lem

%d bloggers like this: