web analytics

Tag Archives: Sex og samliv

Lokalavisa

Sex i Kragerøs gater

Klokken 00.41 natt til lørdag fikk politiet en anonym melding om at et ungt par hadde samleie utenfor Tor Sport i Kragerø sentrum.

Melder opplyste at seansen var til fornøyelse for noen og til forargelse for andre

Klipp

Dagens gladsak

Woman with Persistent Sexual Arousal Syndrome finally finds man who satisfies her

A single mother with a medical condition that gives her 300 orgasms a day has finally found a man to keep her satisfied – after she wore out a string of boyfriends.

via Nothing To Do With Arbroath: Woman with Persistent Sexual Arousal Syndrome finally finds man who satisfies her.

Kvinnen måtte blant annet slutte i jobben på en kjeksfabrikk fordi kjeksmaskinene satte henne i gang, men nå er altså alt bare hunky dory etter at hun har funnet en mann som henger med i svingene. Begge to går rundt og smiler så bredt at hadde de ikke hatt ører så hadde det gått helt rundt.

Klipp

Og nå: Litt folkeopplysning:

Here’s something mankind has known about intercourse since the very, very first sexual act was performed: If in describing the act, the words “bite” and “scrotum” appear in the same sentence, something went catastrophically wrong. So wrong that your behavior should have earned you an unceremonious exit from the gene pool.

via 7 Sex Tips from Cosmo That Will Put You in the Hospital | Cracked.com.

Cracked driver jo vanligvis bare med surr, men her gir de seg folkeopplysningen i vold. Og godt er det. Husk: Ikke ta sexrådene i Cosmopolitan for noe som helst i nærheten av god fisk!

Hummer og kanari

Kvinner som slår

Selv om Daniel Defoe nok var først ute, så er det som regel Benjamin Franklin som får æren for å ha uttalt at i denne verden så er det ikke noe som er sikkert, unntatt død og skatt. Men det er selvfølgelig flere ting som er temmelig  sikkert her i verden. Som at regninger fra Telenor har forfall på en dato der jeg bomsikkert nok ikke har penger på konto, og må vente på lønning før jeg kan betale.

Da kan jeg også stole på at Telenor ilegger meg et klekkelig gebyr for forsinkelsen.

Men det var ikke Telenor jeg ville snakke om. Jeg ville snakke om det faktum at hver bidige gang noen er ute og snakker om at menn banker kvinner de er sammen med, så dukker det opp en eller annen anonym fyr som er veldig opptatt av å få frem at kvinner slår menn også. Ja, de slår faktisk oftere enn mannen hevdes det.

Alle som hevder dette er ikke anonyme heller, Nils Ole Oftebro og VG syntes jo f.eks at kvinnedagen i år var en passende dag for å slå stort opp at han hadde blitt angrepet av en tidligere partner. Oftebro sier han sto frem fordi det var viktig å sette fokus på at også menn blir slått:

– debatten er preget av å stemple menn som voldsvesen. Hvis man med vold mener å bli fiket til , kloret, sparket, lugget og få kastet ting etter seg , så er det flere menn enn kvinner som har opplevd det.

Skal man tro på media så har Oftebro rett i dette, flere aviser har i det minste ved et par-tre anledninger publisert forskningsresultater som i hvert fall tilsynelatende bekrefter at kvinner tyr til vold oftere enn vi kanskje tror. Som f.eks i Vårt Land i 2008, der førsteamanuensis Mons Bendixen ved NTNU sier at sosiale normer bagatelliserer kvinners vold mot menn.

Nå tror ikke jeg at kvinner er noe særlig snillere enn menn, bare så det er sagt, men jeg stiller meg allikevel spørsmålet om hvorvidt det virkelig er slik at vold i nære relasjoner nå plutselig har blitt kjønnsnøytral.

Eksempel på voldelig og aggressiv kvinne
Eksempel på voldelig og aggressiv kvinne

For det første så kan man jo spørre seg om en spørreundersøkelse blant studenten ved NTNU, der Bendixen henter sine tall fra, er representativ for noe særlig annet enn studentene ved NTNU.

Og for det andre så kan man spørre seg om man egentlig snakker om det samme. I følge Nettavisen i 2004, så opererer voldsforskere med en ganske vid definisjon av vold.

Voldsforskere har en mye videre definisjon av begrepet «vold» som omfatter både fysisk vold (slag, spark), seksuell vold (overgrep, krenkelser), materiell vold (smelle med dører, kaste gjenstander) og psykisk vold (ydmyke, true).

Og er det tatt hensyn til hvem som eventuelt slår først?

Jeg er selvfølgelig for lat til å gå den norske forskningen nærmere etter i sømmene, men i Dagbladet i 2003, i en sak som hevder at kvinner slår like ofte som menn, så skrives det at forskning i USA har gjort lignende funn.

Og den forskningen er det noen som har gått nærmere etter i sømmene.

Nærmere bestemt Joanne Minaker og Laureen Snider, som i en artikkel i Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice går i gjennom forskningen om den partnerbankende kvinnen, og slår fast at den ikke er særlig solid. Om dere vil lese så ligger den her:

Husband abuse (Takk til Niklas for å sende meg artikkelen på pdf).

Her er et lite utdrag fra innledningen deres:

The original problem of “wife abuse,” which feminists constituted in the 1970s, has morphed into “domestic violence” and then into “husband abuse.” We present a case study of the newly discovered problem of “husband abuse,” which we argue exemplifies the complexities of neo-liberalism, neo-conservatism, and feminist engagement with the criminal-justice state.

We argue that the myth that men are battered as often as women, an argument that challenges decades of feminist research, theory, and activism, is constitutive of a backlash against women’s safety and feminist “victories.” We caution that such claims must be read as more than anti-feminist backlash but are increasingly becoming the new “common sense,” the dominant lens used by policy makers, media, and influential interest groups.

We demonstrate how the very successes of feminism, combined with neo-liberal governance, the burgeoning power of men’s movements, and new communication media, have given rise to new subjects, mentalities, and practices. As the claim that male and female partners are equally prone to violence resonates with discourses of equality and reinforces constituencies promoting criminal-justice “solutions” to all social problems, the result is equality with a vengeance.

Hvor er nærmeste krisesenter?
Hvor er nærmeste krisesenter?

Denne nye trenden med å peke på at kvinner slår sine partnere like ofte som menn, minst, er positiv i den forstand at den bidrar til å nyansere bildet av kvinnen som den svake part, som offeret, dere vet, kvinner og barn først. Man slår ikke jenter, etc. Vel og bra det, men allikevel er jeg redd for at dette bidrar til å tilsløre det som nok fortsatt er et faktum, at når vi snakker om vold i nære relasjoner så er det i de aller fleste tilfellene en mann som banker partneren sin vi snakker om.

Det kan ikke bestrides at det er kvinnene som i størst grad blir ofre for alvorlig vold i nære relasjoner. Tall fra Canada som Minker og Snider viser til forteller at av de som rapporterte å ha blitt utsatt for vold fra partneren, så hadde 23 prosent av kvinnene opplevd å bli banket opp, kvalt, eller truet med skytevåpen eller kniv. Tallet for mannlige ofre var 15 prosent. 44 prosent av kvinnene hadde blitt skadet mot bare 19 prosent av mennene.

Når man truer med skytevåpen, kveler, eller skader partneren sin så handler det ikke om, som Oftebro sier, noe man gjør i affekt og så setter seg ned og snakker om siden. Det handler om noe annet og verre, og ved å insistere på at kvinner er like aggressive og voldelige som menn, så er det en fare for at man tilslører det problemet vold i nære relasjoner er. Hindrer offentlige instanser i å gjøre grep for å forhindre det, og i verste fall kan det kanskje bli vanskeligere å få finansiert tilbud som krisesentere rettet spesielt mot kvinner.

Det er nok riktig at samfunnet ser forskjellig på menn og kvinner som slår. Kjevlet til Flopsy har jo vært en stående vits i bloggemiljøet i årevis. Det er det ingen som reagerer på, men det er ikke sikkert alle ville synes det var like morsomt om jeg begynte å dra vitser om å dra hjem og banke kona. Det er en forskjell, og selvfølgelig finnes det kvinner som slår, men jeg er ganske sikker på at problemet med kvinner som mishandler partneren sin etterhvert har blitt noe overkommunisert.

Og hvis ikke det var for at Flopsy har gått på jobb nå, så skulle jeg gitt henne en skikkelig omgang juling bare for gøy.

Hummer og kanari

Nå må politikerane gjørra noe!

Ikke bryta ekteskapet!
Ikkje bryta ekteskapet!

Skilsmisse truer folkehelsa skriver Jon Hustad i Dag og Tid. All forskning viser det, men ingen Ingen INGEN av de politiske partiene har noe som helst i partiprogrammene sine om denne alvorlige trusselen mot helsa vår.

700 millioner kan vi bruke på en vaksine mot svineinfluensaen, men er det virkelig ingen som har noen kroner å avse til å bekjempe skilsmissepandemien som rir landet vårt som en mare? I Storbritannia har de konservative slått fast at når de overtar makta vil det bli dyrere å skille seg, og overføringene til enslige skal reduseres. I Norge er selv Kristelig Folkeparti mest opptatt av trygderettene til aleneforeldrene. Som Hustad avslutter: Vi er alle kulturradikalere nå.

Hustad viser til amerikansk forskning, men er den nødvendigvis sammenlignbar med norske forhold? Var det ikke nylig en sak et eller annet sted om at norske kvinner generelt får det bedre etter en skilsmisse, mens det for den norske skilte mannen derimot, går rakt åt helvete?

Det er mulig jeg husker feil, jeg finner ikke noe om det nå i nattfarta, men det er nærliggende å tro at det er noe i det siden det i to tredjedeler av skilsmissene er kvinnen som tar initiativet. Ifølge Kari Moxness er dette fordi – Alt for mange menn lever fortsatt ikke opp til de forventningene kvinner har. Menn tar ikke sin del av byrden. Norske unge kvinner forventer likestilling. De sier at da de skilte seg så føltes det som om de kvittet seg med den mest krevende ungen, forstått som mannen. Altså er det sånn at mange kvinner skiller seg fordi mannen er en dustete manssjåvinist, mens mange menn aldri blir gift fordi kvinnene er feministførkjer.

Løsningen på dette problemet er selvfølgelig at kvinnene bare må fortsette å gifte seg med manssjåvinistene, for da får de det bedre når de skiller seg, mens mennene som ikke lever opp til feminsitførkjenes umenneskelige krav heller får importere seg en kone fra et land der kvinnene liker både kjøkkentjeneste, og sex uten forspill.

Men det er kanskje for kulturradikalt det også?

%d bloggers like this: