web analytics

Tag Archives: statistikk

Hummer og kanari

Hvor mange lesere har du på bloggen din?

Stats-Nov-2006
Creative Commons License photo credit: noodlepie

Dette er jo et vanlig spørsmål når man snakker om bloggen sin, enten det nå er med andre bloggere, eller med nysgjerrige ikke-bloggere. Hvor mange lesere har du?

Men det har ikke alltid vært så lett å svare på akkurat det.

For sidevisninger er ikke det samme som besøkende, noen leser via feed, ikke alle er innom hver dag, og de som har erfaring med å ha flere statistikktellere installert samtidig har kanskje observert at de teller litt forskjellig alle sammen.

Så jeg har pleid å svare at jeg har mellom tre og firehundre forskjellige mennesker innom hver dag, men det er ikke de samme hver dag, jeg innbiller meg at folk flest er innom meg sånn ca hver tredje dag, og dessuten har jeg noe sånt som 230 stykker som leser via feed daglig, men det kan jo hende at noen av dem klikker seg inn på selve bloggen og blir registrert der også, så man kan ikke bare plusse det tallet på de unike besøkende, men alt i alt gjetter jeg på at jeg har noe sånt som tusen lesere pluss-minus.

Og innen jeg er ferdig med den leksa så har jo de fleste rukket å stikke på Narvesen, kjøpe seg en pølse og Aftenposten, spise pølsa, og skumme igjennom boligannonsene. De har ihvertfall falt av lenge før jeg kommer med anslaget mitt.

Derfor er jeg godt fornøyd med at Bloggurat på sin liste over de best besøkte bloggene teller unike besøkende de siste syv dager. Da kan jeg svare fort og greit på spørsmålet neste gang det stilles. Hvor mange lesere jeg har? De siste 7 dagene har jeg hatt ca 3200 forskjellige mennesker innom bloggen min.*

Wow! Sier de kanskje da, og så går vi sammen på Narvesen og kjøper en pølse hver i stedet. Dropper Aftenposten. Deler en cola. Veldig bra!

Denne posten er forresten inspirert av at Frøken Makeløs lurte på hvordan Bloggurat egentlig teller.

Ellers så er jeg godt fornøyd med Bloggurat jeg, etter at vi har hatt den på palss i noen uker. Det er kjekt å se hvilke nyhetssaker og blogginnlegg norske bloggere er opptatt av, og lærdommen Bloggurat så langt har å by på er at vi ikke er så veldig flinke til å linke til hverandres blogginnlegg her i landet. Blogginnlegg med to eller flere innkommende linker hører til sjeldenhetene, så her er det rom for skjerping.

Jeg skal ihvertfall forsøke å gå foran som et godt eksempel, og linke oftere til bloggposter som engasjerer, provoserer eller begeistrer. Ja til mer samtale bloggene i mellom med andre ord!

*også må det sies at 3200 unike er kunstig høyt, takket være at videobloggingen min om Daniel Nannskog trakk inn en god del mennesker via Dagbladet og Twingly. Det vil nok falle godt under 2000 om noen få dager tenker jeg. Men jeg synes det er veldig bra uansett jeg!

Hummer og kanari

Løgn, forbannet løgn, og statistikk

3D Bar Graph Meeting
Creative Commons License photo credit: lumaxart

Det finnes drøssevis av mer eller mindre gode sitater om statistikk. Overskriften her er et av de mest kjente, og stammer fra Mark Twain, men vi kan jo dra et par til siden vi først er i gang. Evan Esar f.eks, skal ha sagt at statistikk er fiksjon i dens aller mest uinteressante form, og også at det er den vitenskap som kan bevise alt unntatt nytten av statistikk. Aasmund Brynildsen mente at statistikken er Satans form for matematikk: Her rekker tallet og tilfeldigheten hverandre hånden i kampen mot det individuelle.

Og siden vi er inne på Satan, George Gallup hevdet at han kunne bevise Guds eksistens ved hjelp av statistikk. Mens James Callaghan slo fast at man med statistikk kan bevise alt – også det motsatte.

Statistikk kan altså brukes til det meste, men presentert løsrevet og uten sammenheng så er den ofte ganske verdiløs. Noe vi vel får et godt eksempel på i denne posten her fra Tankekorset.

Det dreier seg om statistikker om innvandring og integrering, og innlegget består av en rekke påstander hentet ut fra statistikk fra SSB og andre steder, presentert for å underbygge hvorfor vi trenger en strengere integrerings- og innvandringspolitikk.

La oss ta dem i rekkefølge:

· Sysselsettingsgraden blant ikke-vestlige innvandrere er nesten 20 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for hele befolkningen.

Og årsaken til at det forholder seg slik er at man blant ikke-vestlige innvandrere finner en større andel flyktninger med kort botid i Norge, samt at kvinnene dessverre har en lav sysselsettingsprosent.

Det burde verken være noen overraskelse, eller noe spesielt godt argument mot at vi tar imot asylsøkere og flyktninger at det forholder seg slik. Eller skal vi bare ta i mot mennesker som er klare for å hoppe rett fra flyet og ut i arbeidslivet?

Hvem skal i så fall ta i mot de svakeste flyktningene?

Ellers så er vel dette et godt eksempel på svartmaling vil jeg tro, tallene er antagelig hentet via denne siden hos SSB der det i tillegg til at vi i fjerde kvartal i fjor fikk over 30 000 innvandrere i jobb, også står å lese følgende:

Sysselsettingsprosenten blant innvandrere med landbakgrunn utenom Europa og Nord-Amerika økte mer enn det som var gjennomsnittet for hele befolkningen. Mens landsgjennomsnittet viste en vekst på 1,6 prosentpoeng fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007, økte andelen sysselsatte blant innvandrere fra Asia og Afrika med henholdsvis 3 og 3,8 prosentpoeng.

Så det går jo i positiv retning, også med afrikanere og asiater.

· Trygdestatistikker viser at ikke-vestlige innvandrere har langt høyere trygdeforbruk enn befolkningen for øvrig.

Igjen, at ikke-vestlige innvandrere har høyere trygdeforbruk enn resten av befolkningen er ikke noen overraskelse. Asylsøkere og flyktninger fra Afghanistan, Irak eller Somalia vil naturlig nok være vanskeligere å sysselsette enn rene arbeidsinnvandrere fra Polen eller Sverige, og selvfølgelig er det enda lettere om du er en norsk nordmann fra Sykkylven.

Vi skal også huske på at innvandrere ofte er henvist til jobber som er fysisk krevende, og at de alene av den grunn har større risiko for å bli utslitt og uføretrygdet enn snittet av befolkningen.

Innvandrere har dårligere økonomi enn resten av befolkningen, og vi vet at dette fører til økt risiko for helseplager, med tilhørende overføringer fra trygdebudsjettet. Det hadde vært interessant å se en sammenligning av innvandrerbefolkningen, med den delen av den “etnisk norske” befolkningen som ligger på samme inntektsnivå. Jeg vil anta at forskjellene da vil være omtrent utjevnet.

Og det er viktig å huske på at etterhvert som tiden går så blir forskjellene utjevnet, og andelen av inntekten som skyldes overføringer fra Store Stat blir mindre for hver generasjon.

· Mottakere av økonomisk sosialhjelp viser at ikke-vestlige innvandrere utgjør en økende andel av sosialklientene i Norge. I 2007 utgjorde de for eksempel 27 prosent av alle sosialklienter i Norge.

Ja, igjen så er det jo en sammenheng med alt det jeg allerede har skrevet. Jeg vil bare benytte anledningen til å påpeke at kommunenes utbetalinger av sosialhjelp har minket betraktelig de siste tre årene. Over en milliard kroner har man spart inn. Så selv om ikke-vestlige innvandrere utgjør en økende andel av sosialklientene, så er det kanskje også sånn at antallet sosialklienter er synkende? Også for denne gruppen?

· Mens sysselsettingsgraden i hele befolkningen var 72 prosent, så var tilsvarende tall blant innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika henholdsvis 56 og 49 prosent.Sysselsettingsgraden for ikke-vestlige innvandrere var dermed hele 17 prosentpoeng lavere blant innvandrere fra Asia, og 23 prosentpoeng lavere blant innvandrere fra Afrika. De syv landene som har lavest sysselsettingsgrad i SSBs statistikk er Somalia, Pakistan, Irak, Marokko, Afghanistan, Tyrkia og Iran.

Og fra hvilke land har det kommet flest innvandrere de siste årene tro? Kan det være en sammenheng her tro?

· De samme syv landene med lavest sysselsettingsgrad har også lavest yrkesdeltakelse når det gjelder kvinner. Mens yrkesdeltakelsen blant kvinner totalt i befolkningen var drøyt 68 prosent, var tilsvarende tall for kvinner fra Pakistan og Irak 32 prosent. Blant kvinner fra Somalia var kun 24 prosent sysselsatte. Til sammenlikning var yrkesdeltakelsen blant kvinner med svensk bakgrunn 77 prosent.

Nå er det selvfølgelig høl i huet å sammenligne kvinner som har flyktet fra Somalia med kvinner som har kommet fra Sverige for å tjene gode penger på å jobbe på restauranter i Oslo, og ser man på hvilke land det er snakk om her, så er det kanskje også forståelig hvorfor det er slik? Man legger ikke fra seg kultur og alt man har lært og blitt innprentet i livet med det samme man går av flyet.

Ikke dermed sagt at jeg synes dette er helt greie tall, det er bekymringsfullt at andelen sysselsatte kvinner fra enkelte land er så lav som dette. Men blir det noe bedre for kvinnene om vi nekter å slippe dem inn i landet?

· Norge har rekordstor innvandring. Både i 2006 og 2007 var innvandringen til Norge høyere enn noen gang tidligere. SSBs befolkningsstatistikk for første halvår i år viser at 2008 blir et nytt rekordår. I løpet av første halvår ble det registrert drøyt 32 400 nye innvandrere til Norge. Dette er hele 29 prosent høyere enn første halvår i fjor. Den rekordstore innvandringen til Norge har ført til at Norge er blant de landene i Europa med høyest innvandring per innbygger. Men mens innvandrere flytter til Oslo, flytter Oslofolk ut.

Og takket være innvandringen så går landet rundt. Vi trenger arbeidskraften, noen må jo vaske dassene våre, noen må bygge husene, og noen må bygge skipene våre. Jeg gidder ikke. Her i byen hadde vi f.eks neppe hatt noe særlig til skipsindustri igjen hadde det ikke vært for innvandrerene.

Ellers så kan det jo være nyttig å skille mellom asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere. De blir gjerne rørt sammen i en suppe. (Også i denne posten dessverre) Det har vært mye fokus i det siste på at antallet asylsøkere vil tredoble seg i forhold til i fjor. Anslaget lyder på 15 000 mennesker.

Det er ikke et rekordår, om noen skulle tro det, i 2002 kom det 17 400.

Og er nå 15 000 mennesker så mange når vi vet (eller vet vi det? Vil vi vite det?) at det finnes 42 millioner mennesker på flukt her i verden. 16 millioner av dem utenfor eget land?

· Nær 1 av 3 ikke-vestlige innvandrere i Norge er under OECDs fattigdomsgrense.

Og allikevel velger de å bli her i landet, heller enn å reise hjem igjen. Ikke bare er de fattige, de er idioter også!

· Innvandrerbefolkningen vil øke sterkt i årene framover, fra 460 000 i dag til mellom 1,1 og 2,6 millioner i 2060. Den vil da utgjøre mellom 21 og 31 prosent av den samlede folkemengden. SSB innrømmer selv at dette er konservativt regnet. Andre faktorer kan gjøre prosentene enda større.

Ja, mange mener jo at det er veldig konservativt regnet. Befolkningsutvikling er vanskelig å forutse. Spørsmålet er jo om det spiller noen rolle?

Og om det skulle spille noen rolle, hva er alternativet? Skal vi stenge verden ute? Være oss selv nok? Melde oss ut av alle internasjonale avtaler?  Tvangsinternere og sende ut alle de brune?

Verden har alltid vært i forandring, og forbausende ofte har den til og med beveget seg fremover. La oss bare håpe den fortsetter med det.

· Bare 8 prosent av nordmenn ønsker at det skal bli lettere for flyktninger å få adgang til å få opphold i Norge, mens nær 90 prosent ønsker at flyktningers adgang til å få opphold i Norge bør være som i dag (50 prosent), eller bli vanskeligere (39 prosent).

Tja, sånn kan man si det, men det blir minst like riktig å si at nær 60 prosent, og altså flertallet av befolkningen ikke ønsler en innstramming av reglene for opphold i Norge for flyktninger?

Ja, jeg ville faktisk mene at det blir riktigere sånn, og folk flest er altså ikke enige med Siv Jensen her.

· NHO mener at arbeidskraftsreserven på om lag 700 000 personer som er helt eller delvis ute av arbeidsmarkedet, vil være viktigere å få i jobb enn å importere arbeidskraft. I tillegg vil det være viktig å få flere innvandrere i jobb.

Tja, man kan jo diskutere om arbeidskraftsreserve er et riktig begrep på disse famøse 700 000, men alle er jo enige i at det hadde vært kjekt å få flest mulig av dem ut i jobb. Det er da ikke noe sprengstoff her?

· 42 % av norske muslimer mener at publisering av tegninger eller bilder som oppfattes som krenkende, bør straffes i større grad enn i dag.

Og senest i dag bestemte Høyesterett at Lars Lillo Stenberg og Andrine Sæther ikke har krav på oppreisning etter at de følte seg krenket av at Se og Hør tok bilder av bryllupet deres, publiserte dem, og skrev om det i sitt vanlige pjattespråk. Er det virkelig slik vi vil ha det, spurte Andrine Sæther i Aftenposten. De, og flere andre nordmenn mener nok også at publisering av tegninger og bilder som oppfattes som krekende bør straffes, ja til og med forbys, i større grad enn i dag?

· Så mange som 14 % av norske muslimer mener vi burde innføre Sharia i Norge. Flertallet av dem er kvinner(!).

Jada, og så mange som 72 prosent av dem mener vi burde la vær.

Dere finner linker til de statistikker som har blitt brukt borte under posten til Tankekorset, og hvis man gidder å klikke seg inn på dem og lese litt så vil man kunne komme til den konklusjonen at her har man nok, som Andrew Lang en gang sa, brukt statistikk som den berusede mann bruker lyktestolpen: mer til støtte enn til opplysning.

%d bloggers like this: