web analytics

Tag Archives: Tom Burka

Hummer og kanari

Bush forlenger ferien for å hanskes med “ekstremt destruktivt” kratt

Krattet så tett at det blokkerte møte med Cindy Sheehan sier Bush

President Bush annonserte i dag at han forlenger sin femukers lange ferie til “ihvertfall Oktober,” fordi krattet på ranchen hans, Crawford, var kommet “ut av kontroll,” “var over over alt,” og “representerte en potensiell trussel for den nasjonale sikkerheten.”

“Ingen har tatt seg av krattet,” sa Bush. Men, han forsikret at han ikke ville la seg stoppe av noe i sitt oppdrag med å fjerne det.

Talsmenn for Bush sier at Presidenten var så opptatt med oppryddningen at han ikke kunne møte Cindy Sheehan, som har sagt hun skal campe utenfor Crawfordranchen helt til Presidenten vil snakke med henne om krigen i Irak, hvor hennes sønn døde i nasjonens tjeneste. Bush selv fortalte senere noen jounalister at krattet var for tett til at han kunne nå frem til henne. “Det er en hengemyr” sa han.

Cindy Sheehan var uenig. “Jeg kan ikke se noe kratt,” sa hun. “Her fra mitt ståsted kan jeg se alt temmelig klart.”

Hummer og kanari

Bush avgjør vitenskaplige studieplaner ved amerikanske skoler basert på egne erfaringer

Vil personlig gjennomgå all vitenskaplig “kunnskap,” sier Det Hvite Hus.

Det Hvite Hus kunngjorde i dag at President Bush heretter vil avgjøre hvilke vitenskaplige studieplaner som skal benyttes ved Amerikas skoler. Kunngjøringen kom like etter at Bush hadde gitt sin tilslutning til tanken om at såkalt “intelligent design” skal være en del av pensum for amerikas elever.*

President Bush ønsker tydeligvis å adoptere et modifisert pre-Kopernikussyn på astronomien til å begynne med. “Hele denne ideen om at universet ikke beveger seg rundt vår store nasjon, vår fantastiske planet, virker temmelig sprø,” uttalte han til journalister i går.

Bush var også skeptisk til det han kalte “ideen om gravitasjon.” “Jeg er ikke komfortabel ved å lære våre barn at legemer dras mot hverandre,” sa han. “Det virker å være en usunn tanke å innprente i barns hoder gjør det ikke?” Han spekulerte på om ikke gjenstander falt til jorden rett og slett fordi “Gud ville at de skulle det.”

Dr.James Dobson, stifter av Christian Focus on the Families, applauderte Presidentens planer om å eliminere forskere fra vitenskapen. “Dette plasserte rett og slett alle mine fire kroppsvæsker i komplett harmoni,” sa han.

Noen kritikere var imidlertid langt mindre optimistiske. “Hvis George Bush er for at man skal lære elever om intelligent design i våre skoler,” sa Professor og biolog Byron Glick, “så beviser det at det ikke eksisterer noe slikt.”

*”Intelligent design” er ideen om at universets opprinnelse, og liv i all sitt mangfold er et resultat av intelligent skaperkraft, og står således i motsetning til tanken om naturlig utvelgelse, Darwin og alt det der. (red anm)

Skrevet av Tom Burka
-Opinions you should have-

Hummer og kanari

Kongressen oppheves i det hetebølgen gir seg

Forskere knytter global oppvarming til politikeres tilstedeværelse

Et sukk av lettelse kunne høres over hele nasjonen forrige uke i det Kongressen ble oppløst for sommerferien, og de rekordhøye temperaturene endelig sank til et levelig nivå.

“Det er definitivt en korrelasjon mellom økende temperaturer og tilstedeværelsen av politikere ved Kongressen,” sa forskeren Lloyd Dnaiels, hvis etternavn var resultatet av en stavefeil som ble “hengende fast.”

Forskere har sjelden sett så ekstreme effekter på miljøet som dem som den nylig avsluttede kongress-sesjonen har ført med seg, imidlertid: “Det siste året har vi sett rekordhøye nivåer av flammende retorikk, opphetet pompøs plapring og sure oppstøt,” sier Dnaiels.

Dnaiels forteller at forskere jobber med løsninger som kan isolere amerikanerne fra Kongresseffekten, men har så langt ikke gjort store fremskritt. “En løsning vi vurderer er å oppløse Kongressen for godt, men noen forskere hevder at Kongressen er i stand til å gjøre gode ting for det amerikanske folk,” sa Dnaiels. “Vi leter fortsatt etter tegn på at dette er tilfelle.”

Hvis forskerene lykkes med å beskytte amerikanerene mot den lovgivende delen av myndighetene sier Dnaiels at de vil jobbe videre for å skaffe beskyttelse også mot den utøvende og den håndhevende delen av myndighetene.

Skrevet av Tom Burka
-Opinions you should have-

Tags:

Hummer og kanari

Karl Rove igjen

Norske aviser har etterhvert oppdaget at Karl Rove er i trøbbel om dagen. Ihvertfall så jeg at Aftenposten hadde en liten notis om saken i gårsdagens papirutgave, og VG har også kastet seg på, selv om de ikke klarer å bestemme seg for om de skal kalle ham for Karl eller Carl. Uansett så er han ihvertfall fortsatt norskættet.

Men hvorfor skal man bry seg om disse usle avisene? Her på Hjortheblogg har vi allerede hatt flere poster om saken, og vår mann i statene følger fortsatt saken tett. Her er Tom Burka med siste nytt om Karl Rove.

Rove helt avhengig av Novak for klassifisert informasjon sier super-hemmelig kilde i Det Hvite Hus.

En kilde innad i Det Hvite Hus som nekter å la seg identifisere siden det ikke tjener hans hensikter — Lewis Libby, Dick Cheneys stabssjef — lakk informasjon til journalister idag om at Karl Rove var helt og fullstendig avhengig av spaltist Bob Novak for konfidensiell statsinformasjon. For eksempel, fortalte Libby, så slapp ikke Rove informasjon om Valerie Plames navn og yrke til Robert Novak. Det var Novak som slapp informasjonen til Rove.

“Jeg forstår at det er litt spesielt at en embedsmann på myndighetenes høyeste nivå, i Det Hvite Hus, praktisk talt sittende på Presidentens fang, er totalt avhengig av en journalist for tilgang til top-secret, svært konfidensielt statsinformasjon, men det er dette som er saken her,” fortalte Libby anonymt.

Libby ba om at han kun måtte bli omtalt med tilnavnet “Hand Job,” i tradisjonen etter andre anonyme kilder hos myndighetene.

“Trist nok, men til tross for Roves mektige innflytelse i Det Hvite Hus, hans sikkerhetsklarering på høyt nivå, og hans intime forbindelser med sjefene for FBI, CIA, NSA, DIA, DNA og DDT visste han ingenting om noenting før Bob Novak tipset ham, ” fortalte Libby. “Dette er Karls forferdelige lille hemmelighet.”

I relaterte nyheter uttalte senator Bill Frist at demokratene som ba om Roves avskjed kun henfalt til smålig partipolitikk, symbolske krigssanger og nektet å “røyke fredspipe” og se litt stort på ting.

“Jeg har satt tonen for arbeidet med mine kamerater på tvers av partilinjene,” sa Frist. “Det er fryktelig trist når føler de må oppføre seg som like rasende partisaner som det jeg har vært.”

Skrevet av Tom Burka
-Opinions you should have-

Tags:

Hummer og kanari

Det hvite hus nekter å bekrefte kjennskap til Karl Rove

Vi fortalte for litt siden om den amerikanske journalisten, Judith Miller, som måtte tåle straff fordi hun nektet å etterkomme rettens pålegg om å avsløre sine kilder i en sak hvor en CIA-agent fikk avslørt sin identitet. Saken er iferd med å bli pinlig for det hvite hus, ettersom mye tyder på at det er Karl Rove, visestabssjef og allment anerkjent som strategen bak George W.Bushs sine to valgseiere, som her har vært ute og balansert på kanten av loven. Vår mann i USA, Tom Burka, følger fortsatt saken for Hjortheblogg.

Det hvite hus nekter å bekrefte kjennskap til Karl Rove

I en pressekonferanse mandag nektet pressetalsmann for Det Hvite Hus, Scott McClellan, å bekrefte at President Bush kjente noen “Karl Rove” eller at han noensinne hadde snublet borti noen med det navnet.

“Jeg har ingen kommentar til hvorvidt det navnet en gang er vagt familiært for meg,” sa McClellan, og slo fast at “Det Hvite Hus har som politikk at det aldri gir ut potensielt skadelig informasjon til publikum uansett foranledninger.”

McClellan mottok spørsmål fra journalister om en episode hvor herr Rove – idag visestabssjef ved Det Hvite Hus- kompromitterte nasjonens sikkerhet for å straffe en tidligere ambassadør som han var misfornøyd med. I sine svar nektet McClellan å si noe om hvorvidt Presidenten fortsatt hadde tiltro til Rove, ville ikke si noe om hvorvidt Presidenten hadde snakket med Rove om den såkalte “Plame-saken”, om hvorvidt Presidenten kjente ham, eller hadde hørt om ham.

Til slutt nektet McClellan for at han i det hele tatt forsto ordene “Karl Rove,” kun ristende på hodet mens han trakk på skuldrene som tegn på at han ingenting forsto.

Pressekonferansen utviklet seg etterhvert til ren utskjelling der misfornøyde journalister kastet trusler, fornærmelser og sammenrullede aviser på McClellan helt til han forlot rommet og ble erstattet av sin assistent,Pamela Wiesenstadt.

Frøken Wisenstatdt ville verken bekrefte eller avkrefte at det eksisterte noen “Scott McClellan.

Skrevet av Tom Burka
-Opinions you should have-

Tom Burka sender sin dypeste hilsen til Sebastian Meyer fra Sebimeyer. Sebymayer har en utskrift av hele mandagens presseseanse her.

I en relatert sak melder Scrappleface om at politimyndighetene i flere store amerikanske byer har satt opprørspolitiet i aller høyeste beredsskap etter at den nylig fengslede journalisten Judith Miller har klaget på at hennes fangevoktere har vanæret hennes eksemplar av The New York Times opp til flere ganger.Miller skal ha fortalt en anonym besøkende om episoder der avisa har blitt kastet skjødesløst på bakken, blitt lest av en konservativ republikaner og ved enkelte tilfeller til og med blitt brukt som kattedo! De gjorde alt unntatt å spyle den ned i toalettet skal Miller ha fortalt sin usynlige venn. – Vi vet at mange journalister tilber New York Times, uttaler en visepolitimester. “Om de tyr til gatene for å protestere vil dette kunne bli rimelig stygt ganske fort,” sier han til Scrappleface.

%d bloggers like this: