web analytics

Tag Archives: Tom Burka

Hummer og kanari

Senatet vil gjøre Watergate-innbrudd lovlig

Senatet i USA vil neste uke stemme over et lovforslag som retroaktivt vil erklære Waterate-innbruddet som lovlig.

“Hvis President Nixon følte at det var nødvendig å spionere på Demokratenes Nasjonalkomites hovedkvarter så er det godt nok for meg,” sa Senator Pat Roberts (R.-Kan) som utdypet at “det er på tide at vi slutter å kritisere våre ledere.”

Lovforslaget er det første i en rekke av lover som søker å forsikre Presidenten mot å gjøre gale ting. Andre lover som Senatet overveier er å tillate å bytte våpen mot gisler, manipulering av etteretningsmateriale for å frembringe argumenter for å starte en krig, bedra det amerikanske folk, samt bruken av ordet “sttratergi.”

Demokratene reagerte hurtig og vil ha med et tilleg som vil gjøre sannhetsgehalten i et vitnemål for en storjury avhengig av hva betydningen av “er” er.

Republikanerene planlegger også å gi Det Hvite Hus tre “Fri passering” og to “du-slipper-gratis-ut-av-fengsel” kort i tilfelle noen skulle begå forbrytelser før Kongressen har hatt muligheten til å avkriminalisere dem.

“Jeg er tilfreds med at disse lovforslagene øker Kongressens oversikt over den utøvende grenen av myndighetene,” sa Senator Olympia Snowe. “Når det kommer til stykket kan vi ikke isolere Presidenten fra konsekvensene ved å begå overtramp hvis ikke Presidenten forteller oss hva han gjør galt.”

Skrevet av Tom Burka
-Opinions you should have-

Hummer og kanari

Dubai tar over styringen av USA

Det Hvite Hus har inngått en avtale som innebærer at et selskap eiet av Emiren av Dubai tar over styringen av USA avslørte anonyme kilder i dag. Avtalen ble tegnet og godkjent etter at representanter for amerikanske myndigheter konkluderte med at Dubai ville gjøre en “mye bedre jobb en oss.”

President Bush fikk ikke kjennskap til planen før i går, men han har glødende kritisert enhver motstand mot den. Han benektet at det ville skade amerikansk sikkerhet å overlate kontrollen til Dubai. “Kjennskap til Arabisk, og grundig kunnskap om Islam er essensielt i en post-911 verden,” sa Bush. Andre faktorer som bidro til den forestående overleveringen av USA til Dubai inkluderer nærheten til Irak, tilgang til store oljereserver, samt at man er fortrolig med kameler.

Bush sa at motstanden mot Dubaiavtalen helt klart er rasistisk og anti-arabisk. “Når jeg overlot store deler av regjeringen til amerikanske selskaper så var det ikke en sjel som protesterte,” påpekte han.

Mange av Kongressens medlemmer var i harnisk over avtalen. De truet med å sette en total stopp for avtalen. Senatorer og kongressmenn fra begge partier viftet med lover som forbød avtalen, bannet høyt og tydelig, holdt høringer før de til slutt la seg fullstendig på rygg. Kongressen ble sist sett i middag med flere prominente og velstående medlemmer av Dubais regjering.

Al-Kalhettyi del Farignio, talsmann for Dubai, uttalte, “Vi er veldig opprømte over å få sjansen til å styre USA. Før vi inngikk avtalen inspiserte vi Amerikas regnskapsbøker, og vi kan se at selv om landet taper penger så er det et ekstremt lønnsomt land å operere.”

Skrevet av Tom Burka
– Opinions You Should Have –

Hummer og kanari

Cheney “tilfeldigvis” bak dødsfallet til mann som han stakk ihjel på tidligere jakttur

Øyenvitne sier: Mann løp på Cheneys kniv

Visepresident Dick Cheney tok ved et uhell livet av en mann under en tidligere jakttur måtte Det Hvite Hus motvillig innrømme i dag. Under en hjortejakt på en venns åtte milliarders ranch løp en mann på Cheneys kniv flere ganger mens Cheney holdt på å flå en hjort, ifølge velstående bidragsytere til Republikanerene og øyenvitner til hendelsen.

Mannen som døde var Wilford Buchs, en regnskapsfører for Bushfamilien som “tok seg av bøkene” for familiemedlemmer og atskillige Bushselskaper. Han ble senere utnevnt til direktør for Texas Bokføringskommisjon etter at den forrige lederen tok avskjed etter å ha avslørt irregulariteter i regnskapspraksisen til Buchs’ klienter.

Dødsårsaken ble fastslått til å ha vært selvmord av Senator Dr. Bill Frist, som undersøkte liket via polaroidbilder. At Cheney var involvert i dødsfallet har ikke tidligere vært kjent, selv om hendelsen gikk for seg for noe over et år siden. At det nå har kommet for en dag skyldes at noen journalister fant Buchs mumifiserte kadaver på bakken forrige uke og begynte å stille spørsmål.

Spørsmålet nå er hvorfor Det Hvite Hus ikke rapporterte hendelsen til pressen eller myndighetene på over et år. “Visepresidentens kontor rapporterte det inntruffne til dem som eide kniven som han lånte for jaktekspedisjonen,” sa Candy Ricks, en talsmann for Veep. “Resten var opp til dem.” Ricks hevdet også at det ikke var nødvendig å rapportere dødsfallet til myndighetene all den tid Cheney og hans jaktlag var myndighetspersoner, “og mektige og innflytelsesrike attpå må jeg få lov å si.”

Ricks benektet at Herr Cheney trengte å utvise en større grad av forsiktighet under jaktturer. “Herr Cheney er akkurat like forsiktig når han jakter som han er i forhold som berører sivile rettigheter, utenrikspolitikk og demokrati,” sa hun.

Skrevet av Tom Burka
Opinions You Should Have

Hummer og kanari

Det Hvite Hus hardt rammet av forbud mot menneske-dyrehybrider

Hønsehauk i fare, blant andre

Et forbud mot å krysse mennesker og dyr for å fremavle menneske-dyrehybrider ble annonsert av President Bush i hans State of the Union tale har ført panikk blant mange av staben ved Det Hvite Hus. NIH, som har fått ansvaret for å overvåke forbudet har allerede begynt å forberede stevninger for å tvinge mesteparten av staben ved Det Hvite Hus tilå avgi DNA prøver

Dick Cheney, som er antatt å være en krysning mellom hønsehauk og mann, uttalte til reportere i dag at State of the Union-talen ikke var ment til å bli tatt alvorlig av noen. “Den er i virkeligheten bare en retorisk fanfare,” understreket han. Karl Rove, som mange mennesker gladelig underskriver på at han “ikke er helt menneskelig,” støttet Cheney og sa at nesten alt Presidenten sa var “ugjennomførbart.” Cheney og Rove trakk seg så tilbake til spisesalen i Det Hvite Hus hvor de gnafset ivei på hengende frøstikker og kvesset sine nebb.

En av staben, som foretrakk å være anonym fordi det er ansett som dårlig kutyme å kommentere arbeidskollegenes genetiske sammensetning, sa at Donald Rumsfeld ikke nødvendigvis var noen hønsehauk, men at han definitivt var halvt mann, halvt dyr.

Ved denne morgenens pressekonferanse måtte pressetalsmann Scott McClellan benekte rykter om at Presidenten selv er “halvt mann, halvt sjimpanse,” og hevdet at det kun var snakk om en ytre likhet. Etter å ha blitt presset over på defensiven sammenlignet McClellan til slutt pressekorpset med “en gjeng med gjess” og forlot rommet.

En meningsmåling fortalte i morges at amerikanere i det store og det hele fant hendelsene ved Det Hvite Hus, eller på Capitol Hill dem komplett uvedkommende. Ifølge meningsmåler Melanie Fisk var amerikanerene mer opptatt av å holde tritt med flokken og den kommende vårklippen.

Hummer og kanari

Demokratene bruker filibuster mot seg selv

Demokratene erklærte i dag at de vil bruke en filibuster mot nominasjonen av dommer Samuel Alito til Høyesterett så lenge de kan skaffe nok stemmer til å beseire seg selv og hindre debatt. Strategien er designet for å sende et klart budskap om at de sterkt motsetter seg “denne kontroversielle kandidaten” og vil definitivt støtte ham

Senator Hillary Clinton uttrykte sin støtte til filibustertaktikken så fort han hadde fatt bragt på det rene at en slik taktikk ville ende med et sikkert nederlag. “Jeg mener vi bør gjøre alt vi kan for å stoppe denne nomineringen,” sa hun. “Amerikas fremtid avhenger av dette.”

Senator Barack Obama — som ikke har sagt noen ting for å reise motstand mot Alito eller for å prege debatten omkring nominasjoner til Høyesterett gjennom hele sin karrire i senatet — støttet motvillig en i-siste-liten-filibuster. Til journalister kritiserte han Demokratene for deres manglende evne til å reise motstand mot nominasjonen og prege debatten rundt Høyesterettsnominasjonene — særlig mens de baserte seg på i-siste-liten taktikk. “Måten jeg jobber på byr meg i mot,” uttalte han på et talk show søndag morgen.

Senator John Kerry, som var forferdet av tanken på at Samuel Alito kunne innta Høyesterett, benektet at han smisket for sin velgerbase gjennom å lede kampen for en filibuster. Journalistene kunne melde at Kerry hadde en finger i vinden hele tiden mens han snakket.

Demokratenes leder, Howard Dean, forsøkte å hylle Demokratenes strategi som en seier. “Ingenting er viktigere for Demokratene akkurat nå enn å vise at vi kan stå samlet og være på sak,” sa han. Vi har i dag vist at sammen er det ingentig vi kan gjøre.”

%d bloggers like this: