web analytics

Tag Archives: usa

Hvis Jan Garbarek var en revolvermann...

Slik ser en feminist ut #9

Rebecca Latimer Felton er kanskje ikke mest kjent som feminist, men hun var en respektert leder i Georgias kvinnebevegelse for snart hundre år siden. Hun var ikke imponert over Georgias menn, som gjerne snakket både høyt og lenge om sørstatmennenes “chivalry”, men ikke var særlig interessert i å gi kvinnene politiske rettigheter. Georgia var blant de siste statene i USA som ga kvinnene stemmerett.

Felton er imidlertid mest kjent fordi hun i 1922 ble den første kvinne i Senatet. Ikke det at hun ble valgt inn, det skjedde på den måten at Georgias senator Thomas E. Watson døde, guvernøren i staten, Thomas W. Hardwick, var Demokratenes førstevalg når det skulle holdes nyvalg om den ledige plassen, og man trengte noen som kunne hoppe inn og ta Watsons plass inntil valget kunne holdes. Det måtte være noen som ikke kunne utfordre Hardwick i valget, og siden Hardwick ikke var spesielt populær i den kvinnelige delen av befolkningen etter at han stemte mot å gi kvinnene stemmerett ved presidentvalget i 1920, så tenkte han at han kunne rette opp det ved å la Felton ta den ledige plassen.

Nå var det ikke meningen at Kongressen skulle samles før etter at valget var holdt, så sjansen for at Felton skulle bli formelt innsatt som sentor var i praksis liten. Men så tapte Hardwick valget, Walter F.George vant plassen i sentatet, og han lot seg overtale av Felton til å vente en dag med å stille på jobb. Dermed ble Felton innsverget som senator, som den første kvinne i USA noensinne, den 21 november 1922. 22 november var George på plass, så Felton ble historisk ikke bare fordi hun var den første kvinne, men også fordi hun er den senatoren som har hatt jobben kortest.

Ja, Felton var faktisk rene kinderegget, hun var også den siste slaveeieren som fikk en plass i senatet. Hun var født før borgerkrigen, og var 87 år, ni måneder og 22 dager gammel den dagen hun ble senator. Det gjorde henne også til den eldste nyinnsatte senatoren noensinne.

Felton tilhørte ellers den relativt sjeldne kombinasjonen av kvinnesaksforkjemper, og god gammeldags sørstatsrasist. Rettigheter for kvinner var hun for, rettigheter for fargede….vel…not so much. Hun mente at om de fargede fikk utvidede rettigheter, så ville det bare føre til en ting: Flere voldtekter av hvite kvinner.

Hun døde i 1930, godt og vel 94 år gammel.

Hvis Jan Garbarek var en revolvermann...

I dag er det #5

eichman

I dag er det 48 år siden Adolf Eichman ble dømt for femten tiltalepunkter, blant annet forbrytelser mot menneskeheten, i en israelsk rettssal. Eichman ble hengt like før midnatt 31 mai 1962, etter at Israels høyesterett hadde avslått anken hans.

Eichman har blitt kalt arkitekten bak Holocaust, men selv hevdet han at han bare fulgte ordre.

I 1945 ble Eichman tatt til fange av amerikanerene, men han brukte dekknavnet Otto Eckmann, og amerikanerene skjønte aldri hva slags fisk de hadde fått i garnet. Han klarte å rømme i 1946, og kom seg etterhvert til Argentina på et falskt Røde Kors-pass. Der bodde han frem til han ble tatt til fange av Mossad-agenter i 1960, smuglet ut av Argentina, og fraktet til Israel.

Hvor han altså ble dømt til døden.

I 2006 avslørte frigjorte CIA-dokumenter at CIA hadde visst at Eichman oppholdt seg i Argentina under dekknavnet Clemens siden 1952, uten å gjøre noe med saken. Årsaken: En arrestasjon av Eichman kunne vise seg å bli pinlig for både USA og Vest-Tyskland, de hadde nemlig rekruttert flere tidligere nazister, som f.eks Hans Globke, som var nasjonal sikkerhetsrådgiver for Konrad Adenauer. Globke hadde jobbet med Eichmann under krigen, og var dessuten delaktig i utformingen av Nurnberglovene i 1935.

Men Israel fant altså Eichman på egenhånd, det er litt disputt om nazijegeren Simon Wiesenthal hadde en finger med i spillet eller ei, og sånn var det med den historien.

Hvis Jan Garbarek var en revolvermann...

Tear down this wall

tear down this wall

Det er flere som vil ha æren for å ha revet berlinmuren. David Hasselhoff f.eks, men som vi ser på bildet her så er det vel ingen grunn til diskusjon. Ronald Reagan gjorde jobben.

Jadajada, bildet er tatt i september 1990, flere måneder etter at muren egentlig falt, og Reagans arbeid med hammer og meisel her er rent symbolsk. Men de som digger Reagan vil gjerne hevde at han tok noen skikkelige svingslag mot muren når han besøkte Berlin i juni 87, og i sin tale ved Brandenburger Tor uttalte de etterhvert så berømte ordene Mr. Gorbechev, Tear Down This Wall.

Talen var kontroversiell innad i administrasjonen, noen mente man kunne ødelegge det gode forholdet man hadde fått til Gorbatsjov, men andre, inkludert Reagan, var uenige. Bortsett fra det russiske nyhetsbyrået Tass, som mente talen var både provoserende og krigshissende, så fikk Reagans tale lite oppmerksomhet i mediene. Først etter at muren faktisk var falt har disse ordene blitt legendariske. Tear down this wall.

Klipp

Voldtatt? Ta sjansen på AIDS, eller glem helseforsikring

Christina Turner feared that she might have been sexually assaulted after two men slipped her a knockout drug. She thought she was taking proper precautions when her doctor prescribed a month’s worth of anti-AIDS medicine.

Only later did she learn that she had made herself all but uninsurable.

via Rape Victim’s Choice: Risk AIDS or Health Insurance?.

Klipp

Jeg er ikke rasist, men…

A white US justice of the peace has been criticised for refusing to issue marriage licences to mixed-race couples.

Keith Bardwell, of Tangipahoa Parish in Louisiana, denied racism but said mixed-race children were not readily accepted by their parents’ communities.

via BBC NEWS | Americas | Anger at US mixed marriage ‘ban’.

%d bloggers like this: