web analytics

Gjesteblogger om queerteori, intetkjønnssamfunn og Arnt Folgerø

Arnt Folgerøs kronikk om intetkjønnssamfunnet i Aftenposten for en drøy uke siden fikk litt oppmerksomhet i bloggsfæren. Fortjent nok så var det Folgerøs eksempler på hvordan uskyldige eksempler på mannlig paringstrang ble straffet for hardt i samfunnet vårt som folk grep fatt i. Det Folgerø skrev om queerteori fikk være i fred for kritiske blikk.

Det var kanskje ikke så rart, for selv om queerteori sikkert er et godt kjent begrep i de rette akademiske miljøer, så er det ikke et ord som har blitt vanlig i norsk dagligtale ennå. I norsk bloggsfære hadde jeg faktisk ikke sett begrepet i bruk i det hele tatt, før Folgerøs kronikk.

Men i Sverige er det annerledes, og jeg tenkte det kunne være morsomt om noen som faktisk visst hva hun snakket om tok for seg Folgerøs kronikk, og eventuelle misoppfatninger han måtte presentere om queerteori der.

Heldigvis for meg var ikke Elin Grelsson, kvinnen bak Always keepin’ it real tung å be.

Det er derfor med stolthet og glede jeg setter over til Hjorthebloggens første svenske gjesteblogger. Jeg vurderte å oversette til norsk, men jeg lot det være, så er det ihvertfall ingen tvil om at det ikke er jeg som skriver. Og dere klarer nok å lese svensk hvis dere vil.

ELIN GRELSSON GJESTEBLOGGER OM QUEERTEORI, INTETKJØNNSSAMFUNNET OG ARNT FOLGERØ

Elin Grelsson

Det är alltså inte bara i Sverige som en rad debattörer snurrar ihop det kring vad queerteori är för något och vad queerfeministiska förespråkare egentligen tänker och vill.

När man blir rädd tenderar man att dra på de höga växlarna och hellre fäkta och slåss än att gå till fakta. Jag tror att det är exakt vad Arnt Folgerø gör i sin debattext i Aftenposten.

Vad är du så rädd för, Arnt? Att förlora din manliga könsidentitet? Att bli tvingad till homosex? Att inte få ha kvar din maskulina fascination över vackra kvinnoben och fälla omtyckande kommentarer om dem? Du verkar se med rädsla över hur den queerteoretiska tanken slår fast i medelklassen, akademin och förvaltningen och tror att samhället kommer att förvandlas till ett “intetkjønnssamfunn”.

Du ställer dig aldrig frågan vad queerteorin består av och vad den vill uppnå. Du har ju redan dina fördomsfulla svar klara för dig.

Om du hade frågat mig, som skrivit och läst om queerbevegelsen i ett flertal år, hade jag kunnat ge dig svar på följande fördomar och frågor:

” I postmoderne tankegang ser man på seksualitet som en sosial konstruksjon, kjønn er rollespill, og kjønn og kjønnsadferd er noe man velger.”

Du har något rätt och en del fel. I den postmodernistiska tankegången ifrågasätter man såväl kön och sexualitet som något naturgivet och essentiellt. Kön är ett rollspel, men det sker inte på någon medveten nivå. Vi lär oss hur vi ska agera efter det kön, enligt dikotomin man-kvinna, som vi anses tillhöra och blir uppfostrade till. Kön är inte en fast kategori.

Snarare konstitueras kön av våra handlingar, det är performativt. Genom att imitera inlärda beteenden och utrycka kvinnlighet och manlighet skapar vi könsförståelse, både för oss själva och vår omgivning. Det innebär inte att vi inte behöver könsförståelse för att bli begripliga för oss själva och andra.

Konstruktionen av kön är så djupt rotad i vårt medvetande att en människa utan konkret könstillhörighet blir obegriplig för oss. Vi blir också obegripliga för oss själva. På så sätt kan man säga att kön är en konstruktion och ett rollspel, men att det ändå är så fundamentalt för vår förståelse av världen att den ändå blir essentiell.

Det är alltså inget medvetet rollspel och det är ingenting man bara kan omkonstruera. Dina farhågor om ett ickeköns-samhälle lär knappast blir besannade. Det innebär inte att man inte bör ifrågasätta vad kategorierna man och kvinna innebär för vår självförståelse och förståelse av världen, vilka begränsningar de sätter upp för oss och alla de som faller utanför normen kring denna könsförståelse. Det heterosexuella begäret är till exempel grundläggande för förståelsen av kön, vilket får till följd att vi skapar ännu en dikotomi av heterosexuell-homosexuell, där den homosexuella blir den avvikande och icke-normativa. Alla andra variationer, från bisexuell och queer till andra könsvariationer som transsexuell och intersexuell avviker också från normen.

Queerbevegelsen är i grunden ett ifrågasättande av de normer som skapar och konstituerar vår begreppsvärld och vad de gör med vår självförståelse och förståelse av andra människor.

Att vi väljer kön och sexualitet är med andra ord också en missuppfattning. Bara för att den postmodernistiska tankegången ifrågasätter dess naturlighet och menar att det konstrueras innebär inte att vi går fria från de strukturer som normerar vår begreppsvärld.

Däremot menar queerteorin att vi har förmågan att ifrågasätta och agera mot de strukturerna som förser oss med normer kring kön och sexualitet. Vi besitter ett agentskap som gör det möjligt att agera mot de invanda normerna. Det innebär dock inte att vi är fria att välja, för vi är likaledes begränsade av strukturer och normer.

“Queer-teorien er det feministiske prosjektet satt på spissen. Queer-teoretikernes drøm er at kategoriene mann og kvinne skal forsvinne. Målet er altså likhet, den mannlige og kvinnelige identitet skal løse seg opp. Men for å sette likhetstegn mellom mann og kvinne, må alle deres kjønnsspesifikke kjennetegn lukes bort. Man får da en abstrakt og innholdsløs kjønnsidentitet, det som står igjen, er mennesket uten kjønn, intetkjønnet, og først da er feminismens likhetskrav innfridd på kjønnsområdet.”

Att könskategorier man och kvinna ska försvinna är kanske ingenting jag dagdrömmer om var och varannan dag. Men Arnt har rätt i att det existerar en utopi där könsbestämmelsen inte är det fundamentala för vår förståelse av oss själva och andra individer.

Den abstrakta könsidentiteten är dock på inget sätt innehållslös. En identitet blir inte tom på innehåll bara för att den inte kan hänvisas till fasta kategorier ifråga om kön och sexualitet.

Tvärtom, är det inte då det spännande börjar? När vi kan förstå oss själva och andra som komplexa och unika människor i första hand? För mig är de klassiska mans- och kvinnostereotyperna, som vi kämpar med att leva upp till, betydligt mer innehållslösa. De gör oss inte rätta. Vi är mer än våra kön och vår sexualitet.

Att abstrahera identiteten bort från dess kategoriseringar, både gällande kön, sexualitet, etnicitet och så vidare, innebär att vi faktiskt får vara människor och inte kategorier. Vi blir inte lika, vi blir unika.

“For å svekke heterofil praksis, er det ikke bare praksisen selv som blir gjenstand for angrep, men også denne praksisens ord og begreper. Alt som minner om heteroseksualitet må renskes bort for å nå den tilstand av renhet og nøytralitet som er målet for det postmoderne prosjekt, en verden befridd for pornografi og verbale uttrykk for heterofil seksualitet. “

Nä, här hänger jag faktiskt inte med alls längre. Jag tror inte att det finns någon queerteoretiker som tänker sätta förbud mot verbala uttryck gällande heterosexualitet på agendan. Att ifrågasätta begrepp som “man” och “kvinna” är inte samma sak som att kräva att de ska renskes bort. Det är kritiken mot begreppen som är det centrala, eftersom dessa begrepp är det som tillhandahåller vår förståelse av världen. Man vrider och vänder på dem.

Vad är en man? Vad är en kvinna? Vad består dessa begrepp av och hur skulle man kunna beskriva dem?

Queerteoretikerna kommer inte, vilket verkar vara fallet i detta konspirationsteoretiska antagande, att ta över världen och förbjuda allt som påminner om heterosexualitet. Queerteorin öppnar bara upp för andra tolkningar av vår självförståelse och förståelse av världen, genom ett ifrågasättande av de begrepp som konstituerar den.

Vad porr har med det hela att göra förstår jag inte alls. Tvärtom är queerteoretiker, till skillnad från många andra feministiska riktningar, generellt positivt inställda till pornografi och även prostitution i många fall. Somliga argumenterar till exempel för att prostitution är ett hot mot heteronormativiteten och dess krav på kärlek. Porr innehåller mer än heterosexuella praktiker och jag tror aldrig jag mött någon queerförespråkare som varit negativt inställd till porr i sig, men vänder sig eventuellt mot hur porren ser ut idag.

Sådär, en mycket kort genomgång utifrån det ihopsnurr av queerfördomar och antaganden som du gjort i din text, Arnt Folgerø. Gå gärna till källor och läs på nästa gång du vill skriva om queerbevegelsen. Fast då kanske det blir svårare att vara så arg och konspirationsteoretisk.

Elin Grelsson er språkvetare, frilansskribent, folkhögskoleförfattare, projektmänniska med några droppar genusvetare i, og altså blogger.

Oppdatert: Et kjapt lite søk på Twingly finner bare to bloggposter som nevner queerteori, med unntak av denne og et par stykker som har med Folgerøs kronikk å gjøre. Jeg linker til dem her:

Anne Bitsch: Anti-heltinnen
Revolusjonært roteloft: Hyllest til Hedwig

24 Comments

 • 24 November, 2008 - 2:58 pm | Permalink

  Ahhh, bloggopplysning. Takk.

 • 24 November, 2008 - 3:55 pm | Permalink

  Å, takk til Hjorten og Elin for dette!

 • 24 November, 2008 - 4:04 pm | Permalink

  Tøft! *lese nøye når jeg kommer hjem*

  Jeg tror jeg kommer til å melde på Folgerø til NM i snurrige tankerekker, og da kommer jeg til å låne poster både her og der. Denne også. Okay?

 • tb
  24 November, 2008 - 4:18 pm | Permalink

  Gjennom opptil flere av mine år i arbeidslivet, har jeg vært omgitt av opptil flere oppegående mennesker som har hatt god peilig på queer teori og den slags saker og ting, så helt nytt var ikke dette for meg, for å si det slik. Har vel lest litt sånt sjøl også. Men dette var den beste,kortfattede forklaring/innføring i feltet jeg noen gang har lest, tror jeg. Takk Hjorthen og Elin.

  Samme hvor pessimistisk jeg er med tanke på dette mytologiserte Nettet som kanal for “folkeopplysning”, så insisterer jo sånne som dere på å motbevise min pessimisme, gang etter gang. Nettet er ikek bare Hegnar Online og VG blogg, men også sånt somdette her! 😀

 • Hjorthen
  24 November, 2008 - 4:54 pm | Permalink

  Dette er vel en post for spesielt interesserte kanksje, men det føltes godt å gjøre dette. Meningsfullt. Så får de som ikke bryr seg eller ikke orker å lese svensk heller komme tilbake en annen dag 😆

 • 24 November, 2008 - 7:07 pm | Permalink

  I love queerteori og dette var et herlig stunt!!!

  Veldig fint med to streker under under poenget som fremhever hvordan strukturer resulterer i “seige” konstruksjoner.

 • Guri
  24 November, 2008 - 8:24 pm | Permalink

  Som ein liten kommentar/eit lite tillegg kan eg jo nemna at på norsk brukar ein ofte skeiv teori og ikkje queer teori og har td. organisasjonar som Skeiv ungdom som folk kanskje har høyrt om?
  *håpefull*

 • Hjorthen
  24 November, 2008 - 8:43 pm | Permalink

  Joda, jeg har hørt om Skeiv ungdom, men jeg visste faktisk ikke at det hadde noe med queerteori å gjøre.

  Når jeg søker på Twingly etter norskspråklige poster om queerteori så finner jeg faktisk bare to stykker som ikke har noe med denne kronikken til Folgerø å gjøre. I tillegg finner jeg en post som nevner skeiv teori. Mens det er 29 treff på skeiv ungdom.

 • 24 November, 2008 - 9:23 pm | Permalink

  Takk til deg, Hjorten, for initiativet. Og takk til Elin Grelsson for en fantastisk god og informativ gjestebloggpost. Dette var nyttig lesning.

  Og jeg elsker dette poenget:
  “Att abstrahera identiteten bort från dess kategoriseringar, både gällande kön, sexualitet, etnicitet och så vidare, innebär att vi faktiskt får vara människor och inte kategorier. Vi blir inte lika, vi blir unika.”

  🙂

 • 25 November, 2008 - 12:29 pm | Permalink

  Min feminisme består av minst like store doser skeiv teori som av det man kanskje kan kalle klassisk rød feminisme. Faktisk bruker jeg ordene litt om hverandre, som i: “Jeg tror den eneste måten å få til et samfunn der relasjonene mellom menn og kvinner er sunne er et feministisk samfunn, eller et skeivt samfunn om du vil.” (fra Feminisme, femininitet og kjønn) Aklkurat det med porno syntes jeg var ok å få så rett ut fra det som virker som autoritativt hold. 😛 . Jeg har syntes det var litt kjipt fra klassisk feministisk hold at det har vært såpass lite raushet omkring sex. Men stort sett har det vært lettere å forholde seg til de ordene som er i omløp slik at jeg kaller det mer feminisme i forhold til kvinners rettigheter og mer skeiv teori i forhold til homo/bifiles rettigheter, men for meg er det sider av samme sak – retten til å være et individ og ikke en legemiliggjørelse av visse kjønnsforventninger.

 • Guri
  25 November, 2008 - 6:51 pm | Permalink

  Som Arachne trur eg og at “min” feminisme er ei god blanding av “klassisk” raud feminisme og skeiv teori. Vanlegvis brukar eg berre ordet feminisme når eg snakkar om feminismen “min”, men mange av mine feministiske vener som meinar om lag det same som meg kallar feminismen “sin” for skeiv feminisme.
  Eg trur nok ikkje at skeiv teori/queer theory er ukjende fenomen i norge, men kanskje er me som snakkar om det og jobbar med det ikkje dei same folka som skriv mykje på nett?
  I så tilfelle er djet jo ekstra bra at slike postar som dette vert skrivne 🙂

  Ang. skeiv ungdom er det frå skeiven i skeiv teori (queer theory) at nemnet deira kjem 😉

 • Guri
  25 November, 2008 - 6:54 pm | Permalink

  “nemnet” ja… flink eg er.
  Forresten er det kanskje ikkje alle som brukar twingly? Eg veit jo ikkje ei gong kva det er (ikkje berre er eg dårleg på å stava, uvitande er eg og)…
  Og der eg skreiv “fenomen” meinte eg nok eigentleg “begrep”.

 • Hjorthen
  25 November, 2008 - 7:11 pm | Permalink

  Twingly er ganske enkelt en bloggsøkemotor, så den gir jo en pekepinn, og er kanskje et godt eksempel på hvorfor flere akademikere og forskere kunne/burde brukt nettet mer aktivt som en formidlingskanal?

  For jeg har jo forstått at queerteori (og jeg burde kanskje skjønt at skeiv ungdom hadde noe med dette å gjøre) er godt kjent i akademiske kretser, men jeg tror det er trygt å si at det ikke har nådd helt ut til det brede lag av folket ennå.

  Hvilket jo er synd, for dette er mye de samme tankene som jeg også har hatt rundt dette med kjønn og kjønnsroller.

 • Guri
  26 November, 2008 - 12:39 am | Permalink

  Eg trur du har litt rett og litt feil. For det er klart at skeiv teori er meir kjent blant akademikarar enn blant “folk flest”, det er likevel ikkje i akademika hovudvekta av me som snakkar om og jobbar med skeiv teori befinn oss. Dei fleste som har kjennskap til skeiv teori, i alle fall i norge, er jo dei skeive (les: det ikkje heteronormative miljøet) sjølve. I alle fall er det det eg har inntrykk av. Det er til dømes slik eg har blitt kjend med begerpet (utan at eg nødvendigvis er prototypen på nokon som burkar skeiv teori).

  Om ein ser på brukarane av nettsida Gaysir.no vil eg tru at “røkla” der har ein viss kjennskap til skeiv teori. Den einaste skilnaden på “røkla” på GS og “røkla” generelt i norge er sannsynlegvis seksuell legning, og nettopp det kan kanskje vera litt av problemet når det gjeld spreiinga av skeiv teori? At det vert definert som og sett på som noko som angår skeive og at “vanlege” folk difor ikkje treng bry seg med det?

  Ang. twingly. Eg finn langt fleire norske bloggar som nemner skeiv teori om eg googlar “blogg skeiv teori” enn om eg søker på skeiv teori i bloggar på norsk på twingly. Eg finn dessutan ingen blogginlegg på min eigen blogg skrive for mindre enn sju månadar sidan når eg søker på twingley sjølv om eg vitterleg har skriven fleire kvar einaste veke sidan då. Så forløpig er eg litt skeptisk….

 • Hjorthen
  26 November, 2008 - 12:44 am | Permalink

  Okay, hvis jeg retter det til akademika, pluss de skeive, så er vi vel omtrent enige?

 • Guri
  26 November, 2008 - 2:10 am | Permalink

  Njæææææ (no er eg blitt den gale kverulanten 😯 beklagar det, lid litt av insomnia for tida om det funkar som unnskulding 🙄 ).

  Eg føler nemleg at det blir litt urettvist “å legge skulda” for dårleg kunnskap blant gjennomsnittsnorsken på den skeive bevegelsen fordi innad i bevegelsen vert det arbidd ganske mykje med å spreie teoriane, men det er vanskeleg å bli høyrt når ein får generellt lite merkesemd i media og når “vanlege” folk ikkje les skeive media.
  Blogging er vel og bra, men det er ikkje alltid det følest særskilt konstruktivt å bruka mykje energi (for det er det mange av oss som gjer når me bloggar) på noko som sjeldan får mange lesarar. Eg skjønar godt at folk som har meir eller mindre tunge (ubetalte) verv i organisasjonar i tillegg til jobb eller utdanning ikkje har overskot til å blogge.
  Eg trur “folk” ofte trur at organisasjonar og politiske rørsler har mykje større resursar, både når det kjem til økonomi, tid og meneskelege resursar, enn det dei eigentleg har (dette gjeld kanskje og akademia til ei viss grad). Dermed forventar dei (og dei er ikkje synonymt med deg altså, dette er litt sånn generell ranting) at dei skal få informasjon opp i hendene i staden for å måtte oppsøka den sjølv. For sjølv om ikkje skeiv teori er allemanseige i norge er det ikkje særskilt vanskeleg å finna informasjon om det, og sjølv om media ikkje plasserar det på framsida av avisa hender det ofte at dei har mindre saker inni avisene. I tillegg skriv både Fett og Blikk om skeiv teori ganske ofte.
  Poenget med alt dette, for eit poeng burde eg jo ha, er at eg trur at mangelen på kunnskap om skeiv teori like gjerne kan ha med “folk” si (opplevde) mangel på interessse for temaet som med den skeive rørsla si manglande evne til å spreie det.
  Forresten kan kanskje nettsida/bloggen trikster.net vera interessat om ein er interessert i skeiv teori? 🙂

  God natt:) Om dette innlegget ikkje heng heilt saman får me skulda på at eg har sove totalt to timar dei siste 40 timane eller så, trur eg…

  PS: det er muligens relevant å nemna at eit par av dei tidlegare leiarane av skeiv ungdom har forresten blogga og skrive om skeiv teori (og av ulike grunnar lagt ned bloggane), utan at det fenga stort då dei heldt på (2005/2006 ca), eg linkar ikkje, då dei eine blant anna er teken over av ein spambot eller noko slikt sidan den tid…

 • Guri
  26 November, 2008 - 2:12 am | Permalink

  (Det var litt langt ja, no kan du snart ta ferie for eg skriv så mykje her uansett… 😳 )

 • Hjorthen
  26 November, 2008 - 2:25 am | Permalink

  Nja, med enige mente jeg at vi kunne være enige om at kunnskapen om queer/skeiv teori utenfor akademia og de skeive selv, er ganske tynt spredt utover. Hva som er årsakene til det er sikkert mange.

  Jeg sender deg brukernavn og passord, så kan du ta over bloggen resten av året og fylle den med alt som er skeivt 😆

 • 26 November, 2008 - 12:46 pm | Permalink

  Hei Hjorten og dere andre.

  Bra at det kommer en debatt om Arnt Folgerøs totalt feilaktige forståelse av queer-bevegelsene. Jeg er redaktør av nettidsskriftet Trikster – Nordic Queer Journal, og skrev et svar til Folgerø og Aftenposten, men som ikke kom på trykk.

  I stedet ligger det nå, hvis noen er interessert, på Triksters blogg under tittelen: Maskulinismens offersang.

 • Guri
  26 November, 2008 - 3:02 pm | Permalink

  Hehe. Me er nok ganske einige (er me ikkje ganske ofte det?).

  Uansett kom eg på ein ting, nemleg at når eg skreiv om skeiv teori relaterte ting på den gamle bloggen nemnte ofte ikkkje at det var det eg gjorde, på same måte som eg ikkje presiserte at det var feminmisme eg snakka om kvar gong eg gjorde det. For eg antok berre at det var eit kjent begrep og at folk skjøna det av seg sjølv, på same måte som med feminisme. (Dette var jo før blogspot hadde tagge mogelegheitar, så om det hende no hadde det jo blitt tagga.) Og om det er slik at felire enn meg har gått i den fella så er det jo ikkje akkurat rart at folk ikkje plukkar opp begrepet. Mildt sagt.

  Forresten så vurderar eg å lage ein blogg der eg skriv om slikt, iom at det openberrt trengs folkeopplysing…. 😉

 • 22 December, 2008 - 1:43 pm | Permalink

  Pingene mine kommer visst ikke frem, men denne posten er pinget i NM i snurrige tankerekker 2008.

 • 28 December, 2008 - 12:25 pm | Permalink
 • Pingback: Offentlig vs. privat, dagbokblogging, blondineblogging og blogging mot ensomhet. « Hjorthen uttaler seg om ting han ikke har greie på

 • Pingback: ~SerendipityCat~ » Sterk historie fra svensk blogg

 • Leave a Reply

  %d bloggers like this: