24 Responses

 1. Avil
  Avil 24 November, 2008 at 2:58 pm | | Reply
  1

  Ahhh, bloggopplysning. Takk.

 2. idaho
  idaho 24 November, 2008 at 3:55 pm | | Reply
  2

  Å, takk til Hjorten og Elin for dette!

 3. Iskwew
  Iskwew 24 November, 2008 at 4:04 pm | | Reply
  3

  Tøft! *lese nøye når jeg kommer hjem*

  Jeg tror jeg kommer til å melde på Folgerø til NM i snurrige tankerekker, og da kommer jeg til å låne poster både her og der. Denne også. Okay?

 4. tb
  tb 24 November, 2008 at 4:18 pm | | Reply
  4

  Gjennom opptil flere av mine år i arbeidslivet, har jeg vært omgitt av opptil flere oppegående mennesker som har hatt god peilig på queer teori og den slags saker og ting, så helt nytt var ikke dette for meg, for å si det slik. Har vel lest litt sånt sjøl også. Men dette var den beste,kortfattede forklaring/innføring i feltet jeg noen gang har lest, tror jeg. Takk Hjorthen og Elin.

  Samme hvor pessimistisk jeg er med tanke på dette mytologiserte Nettet som kanal for “folkeopplysning”, så insisterer jo sånne som dere på å motbevise min pessimisme, gang etter gang. Nettet er ikek bare Hegnar Online og VG blogg, men også sånt somdette her! :grin:

 5. Hjorthen
  Hjorthen 24 November, 2008 at 4:54 pm | | Reply
  5

  Dette er vel en post for spesielt interesserte kanksje, men det føltes godt å gjøre dette. Meningsfullt. Så får de som ikke bryr seg eller ikke orker å lese svensk heller komme tilbake en annen dag :lol:

 6. Kvinnekongen
  Kvinnekongen 24 November, 2008 at 7:07 pm | | Reply
  6

  I love queerteori og dette var et herlig stunt!!!

  Veldig fint med to streker under under poenget som fremhever hvordan strukturer resulterer i “seige” konstruksjoner.

 7. Guri
  Guri 24 November, 2008 at 8:24 pm | | Reply
  7

  Som ein liten kommentar/eit lite tillegg kan eg jo nemna at på norsk brukar ein ofte skeiv teori og ikkje queer teori og har td. organisasjonar som Skeiv ungdom som folk kanskje har høyrt om?
  *håpefull*

 8. Hjorthen
  Hjorthen 24 November, 2008 at 8:43 pm | | Reply
  8

  Joda, jeg har hørt om Skeiv ungdom, men jeg visste faktisk ikke at det hadde noe med queerteori å gjøre.

  Når jeg søker på Twingly etter norskspråklige poster om queerteori så finner jeg faktisk bare to stykker som ikke har noe med denne kronikken til Folgerø å gjøre. I tillegg finner jeg en post som nevner skeiv teori. Mens det er 29 treff på skeiv ungdom.

 9. Hanne
  Hanne 24 November, 2008 at 9:23 pm | | Reply
  9

  Takk til deg, Hjorten, for initiativet. Og takk til Elin Grelsson for en fantastisk god og informativ gjestebloggpost. Dette var nyttig lesning.

  Og jeg elsker dette poenget:
  “Att abstrahera identiteten bort från dess kategoriseringar, både gällande kön, sexualitet, etnicitet och så vidare, innebär att vi faktiskt får vara människor och inte kategorier. Vi blir inte lika, vi blir unika.”

  :smile:

 10. Arachne
  Arachne 25 November, 2008 at 12:29 pm | | Reply
  10

  Min feminisme består av minst like store doser skeiv teori som av det man kanskje kan kalle klassisk rød feminisme. Faktisk bruker jeg ordene litt om hverandre, som i: “Jeg tror den eneste måten å få til et samfunn der relasjonene mellom menn og kvinner er sunne er et feministisk samfunn, eller et skeivt samfunn om du vil.” (fra Feminisme, femininitet og kjønn) Aklkurat det med porno syntes jeg var ok å få så rett ut fra det som virker som autoritativt hold. :razz: . Jeg har syntes det var litt kjipt fra klassisk feministisk hold at det har vært såpass lite raushet omkring sex. Men stort sett har det vært lettere å forholde seg til de ordene som er i omløp slik at jeg kaller det mer feminisme i forhold til kvinners rettigheter og mer skeiv teori i forhold til homo/bifiles rettigheter, men for meg er det sider av samme sak – retten til å være et individ og ikke en legemiliggjørelse av visse kjønnsforventninger.

 11. Guri
  Guri 25 November, 2008 at 6:51 pm | | Reply
  11

  Som Arachne trur eg og at “min” feminisme er ei god blanding av “klassisk” raud feminisme og skeiv teori. Vanlegvis brukar eg berre ordet feminisme når eg snakkar om feminismen “min”, men mange av mine feministiske vener som meinar om lag det same som meg kallar feminismen “sin” for skeiv feminisme.
  Eg trur nok ikkje at skeiv teori/queer theory er ukjende fenomen i norge, men kanskje er me som snakkar om det og jobbar med det ikkje dei same folka som skriv mykje på nett?
  I så tilfelle er djet jo ekstra bra at slike postar som dette vert skrivne :)

  Ang. skeiv ungdom er det frå skeiven i skeiv teori (queer theory) at nemnet deira kjem ;)

 12. Guri
  Guri 25 November, 2008 at 6:54 pm | | Reply
  12

  “nemnet” ja… flink eg er.
  Forresten er det kanskje ikkje alle som brukar twingly? Eg veit jo ikkje ei gong kva det er (ikkje berre er eg dårleg på å stava, uvitande er eg og)…
  Og der eg skreiv “fenomen” meinte eg nok eigentleg “begrep”.

 13. Hjorthen
  Hjorthen 25 November, 2008 at 7:11 pm | | Reply
  13

  Twingly er ganske enkelt en bloggsøkemotor, så den gir jo en pekepinn, og er kanskje et godt eksempel på hvorfor flere akademikere og forskere kunne/burde brukt nettet mer aktivt som en formidlingskanal?

  For jeg har jo forstått at queerteori (og jeg burde kanskje skjønt at skeiv ungdom hadde noe med dette å gjøre) er godt kjent i akademiske kretser, men jeg tror det er trygt å si at det ikke har nådd helt ut til det brede lag av folket ennå.

  Hvilket jo er synd, for dette er mye de samme tankene som jeg også har hatt rundt dette med kjønn og kjønnsroller.

 14. Guri
  Guri 26 November, 2008 at 12:39 am | | Reply
  14

  Eg trur du har litt rett og litt feil. For det er klart at skeiv teori er meir kjent blant akademikarar enn blant “folk flest”, det er likevel ikkje i akademika hovudvekta av me som snakkar om og jobbar med skeiv teori befinn oss. Dei fleste som har kjennskap til skeiv teori, i alle fall i norge, er jo dei skeive (les: det ikkje heteronormative miljøet) sjølve. I alle fall er det det eg har inntrykk av. Det er til dømes slik eg har blitt kjend med begerpet (utan at eg nødvendigvis er prototypen på nokon som burkar skeiv teori).

  Om ein ser på brukarane av nettsida Gaysir.no vil eg tru at “røkla” der har ein viss kjennskap til skeiv teori. Den einaste skilnaden på “røkla” på GS og “røkla” generelt i norge er sannsynlegvis seksuell legning, og nettopp det kan kanskje vera litt av problemet når det gjeld spreiinga av skeiv teori? At det vert definert som og sett på som noko som angår skeive og at “vanlege” folk difor ikkje treng bry seg med det?

  Ang. twingly. Eg finn langt fleire norske bloggar som nemner skeiv teori om eg googlar “blogg skeiv teori” enn om eg søker på skeiv teori i bloggar på norsk på twingly. Eg finn dessutan ingen blogginlegg på min eigen blogg skrive for mindre enn sju månadar sidan når eg søker på twingley sjølv om eg vitterleg har skriven fleire kvar einaste veke sidan då. Så forløpig er eg litt skeptisk….

 15. Hjorthen
  Hjorthen 26 November, 2008 at 12:44 am | | Reply
  15

  Okay, hvis jeg retter det til akademika, pluss de skeive, så er vi vel omtrent enige?

 16. Guri
  Guri 26 November, 2008 at 2:10 am | | Reply
  16

  Njæææææ (no er eg blitt den gale kverulanten :shock: beklagar det, lid litt av insomnia for tida om det funkar som unnskulding :roll: ).

  Eg føler nemleg at det blir litt urettvist “å legge skulda” for dårleg kunnskap blant gjennomsnittsnorsken på den skeive bevegelsen fordi innad i bevegelsen vert det arbidd ganske mykje med å spreie teoriane, men det er vanskeleg å bli høyrt når ein får generellt lite merkesemd i media og når “vanlege” folk ikkje les skeive media.
  Blogging er vel og bra, men det er ikkje alltid det følest særskilt konstruktivt å bruka mykje energi (for det er det mange av oss som gjer når me bloggar) på noko som sjeldan får mange lesarar. Eg skjønar godt at folk som har meir eller mindre tunge (ubetalte) verv i organisasjonar i tillegg til jobb eller utdanning ikkje har overskot til å blogge.
  Eg trur “folk” ofte trur at organisasjonar og politiske rørsler har mykje større resursar, både når det kjem til økonomi, tid og meneskelege resursar, enn det dei eigentleg har (dette gjeld kanskje og akademia til ei viss grad). Dermed forventar dei (og dei er ikkje synonymt med deg altså, dette er litt sånn generell ranting) at dei skal få informasjon opp i hendene i staden for å måtte oppsøka den sjølv. For sjølv om ikkje skeiv teori er allemanseige i norge er det ikkje særskilt vanskeleg å finna informasjon om det, og sjølv om media ikkje plasserar det på framsida av avisa hender det ofte at dei har mindre saker inni avisene. I tillegg skriv både Fett og Blikk om skeiv teori ganske ofte.
  Poenget med alt dette, for eit poeng burde eg jo ha, er at eg trur at mangelen på kunnskap om skeiv teori like gjerne kan ha med “folk” si (opplevde) mangel på interessse for temaet som med den skeive rørsla si manglande evne til å spreie det.
  Forresten kan kanskje nettsida/bloggen trikster.net vera interessat om ein er interessert i skeiv teori? :)

  God natt:) Om dette innlegget ikkje heng heilt saman får me skulda på at eg har sove totalt to timar dei siste 40 timane eller så, trur eg…

  PS: det er muligens relevant å nemna at eit par av dei tidlegare leiarane av skeiv ungdom har forresten blogga og skrive om skeiv teori (og av ulike grunnar lagt ned bloggane), utan at det fenga stort då dei heldt på (2005/2006 ca), eg linkar ikkje, då dei eine blant anna er teken over av ein spambot eller noko slikt sidan den tid…

 17. Guri
  Guri 26 November, 2008 at 2:12 am | | Reply
  17

  (Det var litt langt ja, no kan du snart ta ferie for eg skriv så mykje her uansett… :oops: )

 18. Hjorthen
  Hjorthen 26 November, 2008 at 2:25 am | | Reply
  18

  Nja, med enige mente jeg at vi kunne være enige om at kunnskapen om queer/skeiv teori utenfor akademia og de skeive selv, er ganske tynt spredt utover. Hva som er årsakene til det er sikkert mange.

  Jeg sender deg brukernavn og passord, så kan du ta over bloggen resten av året og fylle den med alt som er skeivt :lol:

 19. Mathias
  Mathias 26 November, 2008 at 12:46 pm | | Reply
  19

  Hei Hjorten og dere andre.

  Bra at det kommer en debatt om Arnt Folgerøs totalt feilaktige forståelse av queer-bevegelsene. Jeg er redaktør av nettidsskriftet Trikster – Nordic Queer Journal, og skrev et svar til Folgerø og Aftenposten, men som ikke kom på trykk.

  I stedet ligger det nå, hvis noen er interessert, på Triksters blogg under tittelen: Maskulinismens offersang.

 20. Guri
  Guri 26 November, 2008 at 3:02 pm | | Reply
  20

  Hehe. Me er nok ganske einige (er me ikkje ganske ofte det?).

  Uansett kom eg på ein ting, nemleg at når eg skreiv om skeiv teori relaterte ting på den gamle bloggen nemnte ofte ikkkje at det var det eg gjorde, på same måte som eg ikkje presiserte at det var feminmisme eg snakka om kvar gong eg gjorde det. For eg antok berre at det var eit kjent begrep og at folk skjøna det av seg sjølv, på same måte som med feminisme. (Dette var jo før blogspot hadde tagge mogelegheitar, så om det hende no hadde det jo blitt tagga.) Og om det er slik at felire enn meg har gått i den fella så er det jo ikkje akkurat rart at folk ikkje plukkar opp begrepet. Mildt sagt.

  Forresten så vurderar eg å lage ein blogg der eg skriv om slikt, iom at det openberrt trengs folkeopplysing…. :wink:

 21. Iskwew
  Iskwew 22 December, 2008 at 1:43 pm | | Reply
  21

  Pingene mine kommer visst ikke frem, men denne posten er pinget i NM i snurrige tankerekker 2008.

 22. Iskwew
  Iskwew 28 December, 2008 at 12:25 pm | | Reply
  22
 23. Offentlig vs. privat, dagbokblogging, blondineblogging og blogging mot ensomhet. « Hjorthen uttaler seg om ting han ikke har greie på 23

  [...] hadde derfor store forventninger når jeg så at min kjære gjesteblogger, Elin,  hadde sluppet til med en lengre sak i Ord&Bild, med tittelen Det offentlige [...]

 24. ~SerendipityCat~ » Sterk historie fra svensk blogg 24

  [...] leser Hjorthens gjesteblogger Elin med stor glede og interesse. Denne historien var så sterk og så bra, jeg synes dere skal gå [...]

Leave a Reply

%d bloggers like this: