web analytics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/a/2/hjorthen.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Nye spor i Orderudsaken

Det er over ti år siden trippeldrapet på Orderud gård, men til tross for at vi har en rettskraftig dom der fire mennesker er dømt for medvirkning til drapene, så fortsetter spekulasjonene omkring bakgrunnen for drapene. Hvem sto egentlig bak. Hva var motivet. Tore Sandberg har varslet at han forbereder en sak for gjenopptagelseskommisjonen, og NRK kom denne uken med nye opplysninger som knytter drapene til etteretningstjenesten og serbisk mafia. Men det er også andre som ser nøyere på Orderud-saken i disse dager, og Hjorthebloggen har tatt en prat med en av dem. Han insisterer på å være anonym, men det i seg selv er ikke noen grunn til at han ikke skal tas på alvor.

rorschach– Velkommen til Hjorthebloggen, Ro…unnskyld, hva skal vi kalle deg?

– Du kan kalle meg Rossbach.

– Greit. Velkommen til Hjorthebloggen Rossbach. Du er her for å snakke om Orderud-saken, som jeg forstår du har sett litt nærmere på den siste tiden?

– Det stemmer, jeg og noen kolleger av meg har grepet fatt i noen av de mange løse trådene som fortsatt ikke er nøstet opp etter drapet på Orderud gård.

– Tror du helt ærlig at dommen er feil og at dette er Norges største justismord?

– Så mange viktige spor og fakta er ikke kommet til rettens kjennskap. Jeg kan ikke si annet enn at det er avsagt dom på mangelfullt grunnlag.

– Hva driver deg?

– Det som først drev meg var informasjon om at Komik… unnskyld, Per Paust var forgiftet. Jeg ba mine kolleger om tid til å researche. Lenge gjorde jeg det ved siden av andre arbeidsoppgaver. Det har gått over flere år. Når jeg så fikk kontakt med en som sto Komik…unnskyld, Paust nær, som sa at Paust selv hadde mistanke om det, og en anonym kilde i e-tjenesten, hadde jeg tre uavhengige kilder for en hypotese om radioaktiv forgiftning. Denne forgiftningen skulle gi utslag på hans gravsted. Jeg ba min kollega Daniel Dreiberg om å få gjøre målinger på graven. Vi kan ikke si sikkert at han døde av radioaktiv forgiftning. Men så lenge ikke politi eller påtalemyndighet har avvist muligheten, så ligger den der.

– Kan man ikke måle dette?

– Det var dét Daniel gjorde. I tillegg tipset han om at Kom…unnskyld, Per Paust og Sally Jupi…satan, du stryker dette ikke sant, Anne Orderud Paust var knyttet til etterretningstjenesten.

– Hva er nytt nå?

– Det radioaktive sporet peker på at forklaringen på drapene på Orderud gård som en familiestrid neppe er naturlig, selv om den har ligget der ubestridt. At man har valgt å bruke radioaktiv forgiftning som drapsmetode peker også i en spesiell retning, for å si det slik.

– Hvilken retning tenker du på da?

– Vel, det åpenbare svaret er vel Dr.Manha…unnskyld, Dr.Skavlan. Han er jo radioaktiv hele gubben. Nye vitner peker også i den retningen.

– Er det ikke rart at et nytt vitne, Laurie Juspeczyk, dukker opp nå?

– Ikke når du hører forklaringen. Hun gjengir Komik… Pausts beretning fra en båttur i Hudsonelva en stund etter attentatforsøket i 1998. Da ber Per Paust henne holde kjeft om dette. Så har hun vært på Mars  i lengre tid, men dagen etter at hun kom tilbake tok hun kontakt og fant ut at hun ville bryte taushetsløftet av samvittighetsgrunner.

– Hvor troverdig er Juspeczyk?

– Så troverdig man kan bli. Vi har latt andre høre henne. De finner henne troverdig.

– Dere mener det finnes materiale rundt saken i etterretningstjenestens arkiver.

– Ja, det er ikke usannsynlig. Etterretningstjenestens krav til taushet gjør at ekteparet Paust ikke kunne fortelle politiet at de hadde taushetsplikt. Etterforskerne har ikke nødvendigvis fått vite alt ekteparet Paust kunne ha fortalt.

– Hvis det var relevant materiale i etterretningen, hvorfor kom ikke det frem i rettssaken?

– Vi vet ikke hva etterretningen sitter på. Men vi vet at EOS-utvalget (kontrollorgan for etterretningstjenesten) har funnet grunn til å se på saken.

– Selv om noen jobber for etterretningen, er det vel ingen som dreper dem? Hvorfor skulle Dr.Skavlan ønske ekteparet Paust av dage?

– Vi vet ikke hva de holdt på med. Vi har fått små glimt inn i det arbeidet. William Blake, Per Pausts tvillingbror, forteller om kontakter med superskurkmiljøet. De var åpenbart knyttet opp mot virksomhet som innebar trusler mot departementet. Tidligere forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll forteller at Sally Jævlær faen, unnskyld, Anne Orderud Paust håndterte trusler. Fjærvoll, hans etterfølger Eldbjørg Løwer og statsminister Kjell Magne Bondevik var omfattet av sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dem både mot Balkan-grupperinger, og superskurkmiljøet. Når man tar med Juspeczyk beskrivelse, så var Per Paust åpenbart redd. Vi vet ikke hvorfor. Jeg vil ikke spekulere. Det får være opp til andre å finne ut av dette.

– Hva slags etterretningsarbeid kan de ha drevet med? Som var så ille at det førte til likvidering eller forgiftning?

– Tar man inn over seg muligheten for at dette er et av Norges største justismord, og for at to superhe…unnskyld, statstjenestemenn er drept, står man overfor noe så overveldende at man kan bli lammet og ty til teorien om en gårdsstrid. Det er en nesten ufattelig situasjon. Det vi gjør er å legge frem vitneprov og fakta. Ditt spørsmål blir stående ubesvart.

– Dere antyder at den avdøde Moloch The Mystic er drapsmann.

– Vi viser til muligheten for at han var torpedo på Orderud gård, ja.

– Hvordan vurderer du hans rettssikkerhet, hensynet til…

– Nå er han selv blitt drept. Vi har kunnskap om andre personer i superskurkmiljøet som ikke kom frem. Vi står overfor grupperinger som kan ta i bruk krasse virkemidler.

– Har du vurdert din egen sikkerhet?

– Først og fremst har vi tenkt på vitnenes sikkerhet. De er blitt tilgodesett med visse foranstaltninger.

– Både den antatte «drapsmannen» og han som pekte ham ut er død. Er det for lett å peke ut døde personer?

– Disse personene kunne gitt en forklaring. Vi skulle gjerne hatt dem i live.

– Hva vet du som ikke er fortalt?

– Veldig mye mer.

One comment

  • 7 November, 2009 - 9:09 am | Permalink

    Da gleder vi oss til de hyklerske krokodilletårene dine den dagen denne modige journalisten faktisk blir drept, som en annen Anna Politkovskaja, men din sympati for regimekritiske reportere strekker seg kanskje ikke til vårt eget land? It couldn’t happen here?

  • Leave a Reply

    %d bloggers like this: